Công văn 11206/VPCP-KGVX

Công văn 11206/VPCP-KGVX năm 2017 về sửa đổi Thông tư liên tịch 03/2008/TTLT-BTC-UBTƯMTTQVN do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 11206/VPCP-KGVX 2017 sửa đổi Thông tư liên tịch 03/2008/TTLT-BTC-UBTƯMTTQVN


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11206/VPCP-KGVX
V/v sửa đổi Thông tư liên tịch số 03/2008/TTLT-BTC-UBTƯMTTQVN

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi: Bộ Tài chính.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính (văn bản số 6962/BTC-HCSN ngày 26 tháng 5 năm 2017, văn bản số 12473/BTC-HCSN ngày 19 tháng 9 năm 2017) về sửa đổi Thông tư liên tịch số 03/2008/TTLT-BTC-UBTƯMTTQVN ngày 03 tháng 01 năm 2008 hướng dẫn quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ có ý kiến như sau:

Đồng ý với đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 6962/BTC-HCSN về mở rộng đối tượng áp dụng Thông tư và giữ nguyên quy định về hạn mức kinh phí bảo đảm hoạt động của Hội đồng tư vấn, Ban tư vấn.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Tài chính biết, thực hiện./

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: KTTH, TH;
- Lưu: VT, KGVX (3), lb.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 11206/VPCP-KGVX

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu11206/VPCP-KGVX
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/10/2017
Ngày hiệu lực20/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 11206/VPCP-KGVX

Lược đồ Công văn 11206/VPCP-KGVX 2017 sửa đổi Thông tư liên tịch 03/2008/TTLT-BTC-UBTƯMTTQVN


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 11206/VPCP-KGVX 2017 sửa đổi Thông tư liên tịch 03/2008/TTLT-BTC-UBTƯMTTQVN
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu11206/VPCP-KGVX
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Văn Tùng
        Ngày ban hành20/10/2017
        Ngày hiệu lực20/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 11206/VPCP-KGVX 2017 sửa đổi Thông tư liên tịch 03/2008/TTLT-BTC-UBTƯMTTQVN

           Lịch sử hiệu lực Công văn 11206/VPCP-KGVX 2017 sửa đổi Thông tư liên tịch 03/2008/TTLT-BTC-UBTƯMTTQVN

           • 20/10/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 20/10/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực