Công văn 11349/BTC-CST

Công văn 11349/BTC-CST năm 2013 về chi phí tái xuất thuốc lá nhập lậu bị tịch thu do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 11349/BTC-CST năm 2013 chi phí tái xuất thuốc lá nhập lậu bị tịch thu


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11349/BTC-CST
V/v chi phí tái xuất thuốc lá nhập lậu bị tịch thu

Hà Nội, ngày 26 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi: Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh

Bộ Tài chính nhận được công văn số 1172/STC-NS ngày 03/7/2013 của Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh về việc chi phí tái xuất thuốc lá còn chất lượng nhập lậu bị tịch thu. Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Về cơ quan đầu mối:

Tại Mục II bản hướng dẫn thực hiện thí điểm tái xuất thuốc lá còn chất lượng nhập lậu bị tịch thu theo Quyết định số 5500/QĐ-BCT của Bộ Công Thương ngày 20/9/2012 ban hành có quy định "Các lực lượng xử lý tịch thu thuốc lá nhập lậu tại mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (Công an, Hải quan, Quản lý thị trường, Bộ đội biên phòng…) chỉ định 01 cơ quan làm đầu mối tập trung số thuốc lá do lực lượng mình đã xử lý tịch thu được ở địa phương (gọi tắt là Cơ quan đầu mối).

Do vậy, Bộ Tài chính đề nghị Sở Tài chính báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh trao đổi với Bộ Công Thương để thực hiện đúng việc chỉ định đầu mối thu gom thuốc lá nhập lậu bị tịch thu theo đúng quy định.

2. Về chi phí tái xuất thuốc lá còn chất lượng nhập lậu bị tịch thu:

Tại điểm 2 Điều 5 Chương III Thông tư 207/2012/TT-BTC ngày 29/11/2012 của Bộ Tài chính có quy định nguyên tắc sử dụng nguồn thu từ tái xuất thuốc lá còn chất lượng nhập lậu bị tịch thu như sau:

"2. Số tiền thu được từ tái xuất thuốc lá sau khi trang trải các khoản chi phí theo thứ tự dưới đây được sử dụng 100% để phục vụ công tác chống buôn lậu của các lực lượng chống buôn lậu đã chỉ định Cơ quan đầu mối thực hiện tái xuất thuốc lá còn chất lượng nhập lậu bị tịch thu:

- Chi hỗ trợ cho việc bảo đảm các điều kiện cho việc tập trung, xử lý thuốc lá nhập lậu bị tịch thu, bao gồm cả chi giám định, phân loại thuốc lá còn chất lượng tái xuất được (nếu có); chi phí giao dịch, ký kết với Doanh nghiệp để tái xuất thuốc lá còn chất lượng nhập lậu bị tịch thu (nếu có); chi phí vận chuyển thuốc lá còn chất lượng nhập lậu bị tịch thu đến địa điểm giao cho Doanh nghiệp (nếu có);

- Chi phí tiêu hủy thuốc lá điếu kém chất lượng nhập lậu bị tịch thu mà Cơ quan đầu mối nhận bàn giao từ các lực lượng nhưng không tái xuất được.

- Trích 10% từ nguồn kinh phí còn lại (sau khi trừ chi phí cho công tác xử lý tái xuất và tiêu hủy thuốc lá) cho Ban chỉ đạo 127, trong đó trích 3% cho Ban chỉ đạo 127 Trung ương và trích 7% cho Ban chỉ đạo 127 địa phương của Cơ quan đầu mối".

Bộ Tài chính đề nghị Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh hướng dẫn Cơ quan đầu mối thực hiện thanh toán chi phí thu gom thuốc lá nhập lậu theo quy định nêu trên.

Bộ Tài chính trả lời Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh để biết và phối hợp với đơn vị liên quan thực hiện đúng quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC, TCHQ.
- Lưu: VT, Vụ CST.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ

Ngô Hữu Lợi

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 11349/BTC-CST

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu11349/BTC-CST
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/08/2013
Ngày hiệu lực26/08/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thương mại, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 11349/BTC-CST năm 2013 chi phí tái xuất thuốc lá nhập lậu bị tịch thu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 11349/BTC-CST năm 2013 chi phí tái xuất thuốc lá nhập lậu bị tịch thu
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu11349/BTC-CST
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýNgô Hữu Lợi
        Ngày ban hành26/08/2013
        Ngày hiệu lực26/08/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thương mại, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 11349/BTC-CST năm 2013 chi phí tái xuất thuốc lá nhập lậu bị tịch thu

           Lịch sử hiệu lực Công văn 11349/BTC-CST năm 2013 chi phí tái xuất thuốc lá nhập lậu bị tịch thu

           • 26/08/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 26/08/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực