Công văn 1141/TCT-CS

Công văn số 1141/TCT-CS về việc thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động bốc xúc, vận chuyển đất đá, bã xít, than do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1141/TCT-CS thuế suất thuế giá trị gia tăng hoạt động bốc xúc, vận chuyển đất đá, bã xít, than


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1141/TCT-CS
V/v: thuế suất thuế GTGT

Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2008

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bắc Giang

Trả lời công văn số 1300/CT-TTHT của Cục thuế tỉnh Bắc Giang đề nghị hướng dẫn vướng mắc về thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động bốc xúc, vận chuyển đất đá, bã xít, than, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm 2.22, Mục II, phần B Thông tư số 158/2003/NĐ-CP 148/2004/NĐ-CP 156/2005/NĐ-CP">32/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003, Nghị định số 148/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT hướng dẫn: “Vận tải bao gồm hoạt động vận tải hàng hoá, hành lý, hành khách, không phân biệt cơ sở trực tiếp vận tải hay thuê lại, trừ hoạt động môi giới, đại lý chỉ hưởng hoa hồng; bốc xếp hàng hoá, hành lý”, áp dụng thuế suất thuế GTGT 5 %.

Theo hướng dẫn trên, trường hợp Công ty cổ phần thương mại, dịch vụ và xây dựng Đại An ký hợp đồng với Công ty cổ phần Hoa Sơn thực hiện hoạt động bốc, xúc đất đá, bã xít, than lên phương tiện vận tải để vận chuyển đi nơi khác thì hoạt động này thuộc diện chịu thuế GTGT với thuế suất 5%.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Bắc Giang được biết và hướng dẫn thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty cổ phần thương mại, dịch vụ và xây dựng Đại An;
- Vụ Pháp chế;
- Ban HT, PC, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1141/TCT-CS

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 1141/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 19/03/2008
Ngày hiệu lực 19/03/2008
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1141/TCT-CS thuế suất thuế giá trị gia tăng hoạt động bốc xúc, vận chuyển đất đá, bã xít, than


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 1141/TCT-CS thuế suất thuế giá trị gia tăng hoạt động bốc xúc, vận chuyển đất đá, bã xít, than
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 1141/TCT-CS
Cơ quan ban hành Tổng cục Thuế
Người ký Phạm Duy Khương
Ngày ban hành 19/03/2008
Ngày hiệu lực 19/03/2008
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 18 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 1141/TCT-CS thuế suất thuế giá trị gia tăng hoạt động bốc xúc, vận chuyển đất đá, bã xít, than

Lịch sử hiệu lực Công văn 1141/TCT-CS thuế suất thuế giá trị gia tăng hoạt động bốc xúc, vận chuyển đất đá, bã xít, than

  • 19/03/2008

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 19/03/2008

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực