Công văn 1145/BHXH-VP

Công văn 1145/BHXH-VP về tổ chức làm việc vào sáng thứ bảy hàng tuần do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1145/BHXH-VP tổ chức làm việc vào sáng thứ bảy hàng tuần


BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1145/BHXH-VP
V/v tổ chức làm việc vào sáng thứ bảy hàng tuần

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2012

 

Kính gửi: BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện Quyết định số 14/2010/QĐ-TTg ngày 12/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 125/QĐ-BHXH ngày 28/01/2011 của BHXH Việt Nam, thời gian qua, BHXH các tỉnh, thành phố và BHXH các quận, huyện, thị xã đã tổ chức làm việc vào sáng thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận hồ sơ, giải quyết chế độ BHXH, BHYT cho người lao động và nhân dân.

Việc tổ chức làm việc vào sáng thứ bảy hàng tuần bước đầu đã đạt được một số kết quả, góp phần giải quyết kịp thời, nhanh chóng quyền lợi cho người lao động và nhân dân tham gia BHXH, BHYT; rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục, hồ sơ; giảm tải công việc cần giải quyết vào những ngày làm việc khác trong tuần; tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức có thêm thời gian nghiên cứu và thực hiện có hiệu quả công việc chuyên môn. Tuy nhiên, trong tổ chức thực hiện vẫn còn một số hạn chế đó là: một số BHXH tỉnh chưa triển khai làm việc vào sáng thứ bảy hàng tuần tại BHXH các quận, huyện; ở một số nơi đã bố trí làm việc vào sáng thứ bảy nhưng chưa thực hiện tốt công tác thông tin để cơ quan, tổ chức, người lao động và nhân dân biết nên số người dân đến liên hệ giải quyết công việc còn thấp; việc bố trí nhân sự làm việc vào sáng thứ bảy ở một số đơn vị chưa hợp lý gây lãng phí về nhân lực, thời gian và chi phí hành chính.

Để thực hiện hiệu quả việc tổ chức làm việc vào sáng thứ bảy hàng tuần, BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố thực hiện một số nội dung sau:

1) Tiếp tục triển khai nghiêm túc việc tổ chức làm việc vào sáng thứ bảy hàng tuần tại BHXH tỉnh, thành phố và tất cả các quận, huyện, thị xã.

2) Trong tổ chức phân công cán bộ, viên chức làm việc sáng thứ bảy hàng tuần cần lưu ý một số vấn đề sau:

- Chủ động và linh hoạt bố trí lãnh đạo và số lượng công chức, viên chức ở các bộ phận nghiệp vụ hợp lý, khoa học, phù hợp với tình hình thực tế tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính và giải quyết chế độ BHXH, BHYT cho nhân dân tại địa phương; kết hợp đến trực tại cơ quan với giải quyết công việc chuyên môn để tránh lãng phí.

- Bố trí hợp lý cho cán bộ, công chức, viên chức làm việc sáng thứ bảy được nghỉ bù vào thời gian thích hợp, đảm bảo làm việc đủ 40 giờ/tuần theo quy định tại Quyết định số 188/1999/QĐ-TTg ngày 17/9/1999 của Thủ tướng Chính phủ. Trường hợp không thể bố trí nghỉ bù do yêu cầu công tác thì được thanh toán tiền lương làm thêm giờ theo quy định của pháp luật.

3) Thông tin rộng rãi trên các phương tiện thông tin, truyền thông và niêm yết Quyết định của Ngành về tổ chức làm việc vào sáng thứ bảy hàng tuần tại trụ sở làm việc để cơ quan, đơn vị, người lao động và nhân dân biết.

4) Thực hiện việc báo cáo kết quả tổ chức làm việc vào sáng thứ bảy hàng tuần trong báo cáo định kỳ hàng tháng, sáu tháng và năm theo quy định.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, BHXH các tỉnh, thành phố báo cáo về BHXH Việt Nam (Văn phòng) để xem xét giải quyết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TGĐ (để b/c);
- Các Phó TGĐ;
- Chánh Văn phòng;
- Lưu: VT, TH.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Đỗ Thị Xuân Phương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1145/BHXH-VP

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1145/BHXH-VP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/03/2012
Ngày hiệu lực30/03/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1145/BHXH-VP tổ chức làm việc vào sáng thứ bảy hàng tuần


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1145/BHXH-VP tổ chức làm việc vào sáng thứ bảy hàng tuần
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1145/BHXH-VP
        Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội Việt Nam
        Người kýĐỗ Thị Xuân Phương
        Ngày ban hành30/03/2012
        Ngày hiệu lực30/03/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1145/BHXH-VP tổ chức làm việc vào sáng thứ bảy hàng tuần

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1145/BHXH-VP tổ chức làm việc vào sáng thứ bảy hàng tuần

           • 30/03/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 30/03/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực