Quyết định 125/QĐ-BHXH

Quyết định 125/QĐ-BHXH năm 2011 về tổ chức làm việc vào buổi sáng thứ bảy hàng tuần do Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 125/QĐ-BHXH tổ chức làm việc vào buổi sáng thứ bảy


BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 125/QĐ-BHXH

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TỔ CHỨC LÀM VIỆC VÀO BUỔI SÁNG THỨ BẢY HÀNG TUẦN

TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 23 tháng 6 năm 1994; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động ngày 02 tháng 4 năm 2002; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động ngày 29 tháng 11 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung Điều 73 của Bộ luật Lao động ngày 02 tháng 4 năm 2007;
Căn cứ Nghị định số 94/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
Căn cứ Quyết định số 188/1999/QĐ-TTg ngày 17 tháng 9 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện chế độ tuần làm việc 40 giờ;
Căn cứ Quyết định số 14/2010/QĐ-TTg ngày 12 tháng 02 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức làm việc vào ngày thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính;
Xét đề nghị của Trưởng ban Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là Bảo hiểm xã hội tỉnh) tổ chức làm việc buổi sáng ngày thứ bảy hàng tuần (trừ ngày lễ, ngày tết và các ngày nghỉ khác theo quy định của pháp luật) để tiếp nhận, giải quyết chế độ, chính sách cho người lao động và nhân dân.

Điều 2. Cán bộ, công chức, viên chức làm việc ngày thứ bảy sẽ được nghỉ bù vào các ngày khác, đảm bảo làm việc 40 giờ trong tuần theo Quyết định số 188/1999/QĐ-TTg ngày 17 tháng 9 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ; trường hợp cán bộ, công chức, viên chức làm thêm giờ sẽ được hưởng chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Trách nhiệm và hiệu lực thi hành

1. Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh có trách nhiệm báo cáo kết quả làm việc vào sáng thứ bảy hàng tuần trong báo cáo công tác định kỳ hàng tháng, 6 tháng, năm của Bảo hiểm xã hội các tỉnh gửi Bảo hiểm xã hội Việt Nam theo quy định.

2. Văn phòng Bảo hiểm xã hội Việt Nam, có trách nhiệm kiểm tra, tổng hợp kết quả làm việc vào sáng thứ bảy hàng tuần của Bảo hiểm xã hội các địa phương, báo cáo Tổng giám đốc.

3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/3/2011. Trưởng ban Tổ chức cán bộ; Chánh Văn phòng Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Tổng GĐ, các Phó TGĐ;
- T.trưởng các đơn vị trực thuộc;
- Lưu VT, TCCB (5).

TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Bạch Hồng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 125/QĐ-BHXH

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu125/QĐ-BHXH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/01/2011
Ngày hiệu lực01/03/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 125/QĐ-BHXH

Lược đồ Quyết định 125/QĐ-BHXH tổ chức làm việc vào buổi sáng thứ bảy


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 125/QĐ-BHXH tổ chức làm việc vào buổi sáng thứ bảy
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu125/QĐ-BHXH
        Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội Việt Nam
        Người kýLê Bạch Hồng
        Ngày ban hành28/01/2011
        Ngày hiệu lực01/03/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 125/QĐ-BHXH tổ chức làm việc vào buổi sáng thứ bảy

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 125/QĐ-BHXH tổ chức làm việc vào buổi sáng thứ bảy

            • 28/01/2011

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/03/2011

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực