Công văn 11474/BTC-ĐT

Công văn 11474/BTC-ĐT năm 2014 đề nghị kéo dài thời hạn thanh toán vốn đầu tư do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 11474/BTC-ĐT 2014 đề nghị kéo dài thời hạn thanh toán vốn đầu tư


BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 11474/BTC-ĐT
V/v đề nghị kéo dài thời hạn thanh toán vốn đầu tư.

Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2014

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn.

Trả lời văn bản số 2505/UBND-KTTH ngày 24/7/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc đề nghị kéo dài thời hạn thanh toán vốn đầu tư; Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Đối với nguồn vốn Chương trình phát triển và bảo vệ rừng bền vững năm 2013:

Theo văn bản số 6759/VPCP-KTTH ngày 14/8/2013 của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý vốn kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng năm 2011 chưa giải ngân và văn bản số 11882/BTC-ĐT ngày 06/9/2013 của Bộ Tài chính, kế hoạch vốn Chương trình phát triển và bảo vệ rừng bền vững năm 2013 của tỉnh Bắc Kạn được thanh toán đến ngày 30/6/2014.

Vì vậy, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn thực hiện thanh toán kế hoạch vốn của Chương trình phát triển và bảo vệ rừng bền vững năm 2013 theo đúng quy định tại văn bản số 6759/VPCP-KTTH ngày 14/8/2013 của Văn phòng Chính phủ và văn bản số 11882/BTC-ĐT ngày 06/9/2013 của Bộ Tài chính nêu trên.

2. Đối với nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2013:

Theo văn bản số 9389/VPCP-KTTH ngày 07/11/2013 của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý vướng mắc trong việc thực hiện các dự án khởi công mới thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia và văn bản số 16169/BTC-ĐT ngày 21/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thanh toán vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia, thời hạn thanh toán vốn đầu tư các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2013 được thực hiện đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2014.

Vì vậy, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn thực hiện thanh toán vốn đầu tư các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2013 theo đúng quy định tại văn bản số 9389/VPCP-KTTH ngày 07/11/2013 của Văn phòng Chính phủ và văn bản số 16179/BTC-ĐT ngày 21/11/2013 của Bộ Tài chính nêu trên.

3. Đối với nguồn vốn sửa chữa, nâng cấp đảm bảo an toàn hồ chứa nước năm 2013:

Bộ Tài chính đã có ý kiến tại văn bản số 11250/BTC-ĐT ngày 12 tháng 8 năm 2014 về đề nghị cho phép kéo dài thời hạn thanh toán vốn sửa chữa, bảo đảm an toàn hồ chứa nước năm 2013.

Bộ Tài chính có ý kiến trả lời để Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn biết và phối hợp thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Tài chính tỉnh Bắc Kạn;
- Kho bạc Nhà nước;
- Kho bạc Nhà nước Bắc Kạn;
- Lưu: VT, ĐT (11).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Hiếu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 11474/BTC-ĐT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu11474/BTC-ĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/08/2014
Ngày hiệu lực15/08/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 11474/BTC-ĐT 2014 đề nghị kéo dài thời hạn thanh toán vốn đầu tư


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 11474/BTC-ĐT 2014 đề nghị kéo dài thời hạn thanh toán vốn đầu tư
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu11474/BTC-ĐT
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýTrần Văn Hiếu
        Ngày ban hành15/08/2014
        Ngày hiệu lực15/08/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 11474/BTC-ĐT 2014 đề nghị kéo dài thời hạn thanh toán vốn đầu tư

           Lịch sử hiệu lực Công văn 11474/BTC-ĐT 2014 đề nghị kéo dài thời hạn thanh toán vốn đầu tư

           • 15/08/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/08/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực