Công văn 1166/GSQL-GQ1

Công văn 1166/GSQL-GQ1 năm 2019 vướng mắc thủ tục hải quan đối với hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu than do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1166/GSQL-GQ1 2019 vướng mắc thủ tục hải quan với hoạt động xuất nhập khẩu than


TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1166/GSQL-GQ1
V/v vướng mắc thủ tục hải quan đối với hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, TNTX, chuyển khu than

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2019

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh

Trả lời công văn số 170/HQQN-GSQL ngày 17/01/2019 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh về việc vướng mắc thủ tục hải quan đối với hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, TNTX, chuyển khẩu than theo quy định tại Nghị định số 77/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Liên quan đến vướng mắc nêu trên, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 803/TCHQ-GSQL ngày 01/02/2019 trao đổi với Bộ Công Thương. Ngày 02/04/2019 Bộ Công Thương có công văn số 2239/BCT-XNK trả lời. Cục Giám sát quản lý về Hải quan sao gửi công văn số 2239/BCT-XNK dẫn trên để Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh nghiên cứu, thực hiện.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh biết, thực hiện.

(Gửi kèm công văn số 2239/BCT-XNK ngày 02/04/2019 của Bộ Công Thương).

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Mai Xuân Thành (để b/c);

- Lưu: VT, GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Lê Quân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1166/GSQL-GQ1

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1166/GSQL-GQ1
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/04/2019
Ngày hiệu lực12/04/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1166/GSQL-GQ1

Lược đồ Công văn 1166/GSQL-GQ1 2019 vướng mắc thủ tục hải quan với hoạt động xuất nhập khẩu than


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1166/GSQL-GQ1 2019 vướng mắc thủ tục hải quan với hoạt động xuất nhập khẩu than
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1166/GSQL-GQ1
        Cơ quan ban hànhCục Giám sát quản lý về hải quan
        Người kýVũ Lê Quân
        Ngày ban hành12/04/2019
        Ngày hiệu lực12/04/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1166/GSQL-GQ1 2019 vướng mắc thủ tục hải quan với hoạt động xuất nhập khẩu than

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1166/GSQL-GQ1 2019 vướng mắc thủ tục hải quan với hoạt động xuất nhập khẩu than

           • 12/04/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 12/04/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực