Công văn 11689/QLD-ĐK

Công văn 11689/QLD-ĐK năm 2017 về công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu giấy phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký (Đợt 158) do Cục Quản lý Dược ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 11689/QLD-ĐK 2017 nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không yêu cầu giấy phép


BỘ Y TẾ
CỤC QUN LÝ DƯỢC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11689/QLD-ĐK
V/v công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu GPNK của thuốc trong nước đã được cấp SĐK (Đợt 158).

Hà Nội, ngày 09 tháng 08 năm 2017

 

Kính gửi: Các cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước.

Căn cứ Luật dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu phải có giấy phép nhập khẩu của các thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký (Danh mục đính kèm).

Danh mục nguyên liệu làm thuốc được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: www.dav.gov.vn.

Cục Quản lý Dược thông báo để các cơ sở biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Trương Quốc Cường (để b/c);
- Tổng Cục Hải Quan (để phối hợp);
- Website Cục QLD;
- Lưu: VT, ĐK.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Tất Đạt

 

DANH MỤC

NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC LÀ DƯỢC CHẤT, TÁ DƯỢC, BÁN THÀNH PHẨM THUỐC ĐỂ SẢN XUẤT THUỐC THEO HỒ SƠ ĐĂNG KÍ THUỐC ĐÃ CÓ GIẤY ĐĂNG KÍ LƯU HÀNH THUỐC TẠI VIỆT NAM NHẬP KHẨU KHÔNG PHẢI THỰC HIỆN VIỆC CẤP PHÉP NHẬP KHẨU
(Đính kèm công văn số 11689/QLD-ĐK ngày 09 tháng 08 năm 2017 của Cục Quản lý Dược)

Tên thuốc
(1)

Số giấy giấy đăng kí lưu hành thuốc
(2)

Ngày hết hiệu lực của giấy đăng kí lưu hành
(3)

Tên cơ sở sản xuất thuốc
(4)

Tên nguyên liệu làm thuốc
(5)

Tiêu chuẩn của dược chất nguyên liệu
(6)

Tên cơ sở sản xuất nguyên liệu
(7)

Địa chỉ cơ sở sản xuất nguyên liệu
(8)

Tên nước sản xuất nguyên liệu
(9)

Magne B6 - BVP

GC-272-17

'22/06/2022

Công ty cổ phần dược phẩm Vimedimex 2

Pyridoxin HCl

BP 2014

DSM Nutritional Products GmbH- Switzerland.

Postfach 1145D-79 629 Grenzach-Wyhlen

Switzerland

Dextromethorphan 10mg

GC-273-17

'22/06/2022

Công ty Liên doanh Meyer - BPC.

Dextromethorphan hydrobromid

USP 38

Wockhardt Limited

Plot No. 138, GIDC Estate, Ankleshwar - 393 002. Dist. Bharuch, Gujarat

India

USFovir

QLĐB-601-17

'22/06/2019

Công ty TNHH US Pharma USA

Tenofovir disoproxil fumarat

USP 38

Leping Safely Pharmaceutical Co., Ltd

Tashan industry Zone, Leping, Jiangxi

China

Bivipear 4

VD-26650-17

'22/06/2022

Công ty Cổ phần BV Pharma

Perindopril tert- butylamin

BP 2013

Apotex Pharmachem India Pvt. Ltd

Plot No.1A, Bommasandra Industrial Area, 4th Phase, Bommasandra Industrial Estate Bangalore -560099

India

Bivitelmi 40

VD-26651-17

'22/06/2022

Công ty Cổ phần BV Pharma

Telmisartan

BP 2013

Metrochem Api

Flat No. 302, Bhanu Enclave, Sunder Nagar, Erragadda Hyderabad, Telangana 500038

India

Cloleo

VD-26660-17

'22/06/2022

Công ty Cổ phần BV Pharma

Clobetasol propionat

USP 36

Farmabios S.P.A

Via Pavia 1 Gropello Cairoli PV, 27027

Italy

Desubos 5

VD-26661-17

'22/06/2022

Công ty Cổ phần BV Pharma

Bisoprolol fumarate

USP 36

Arevipharma GmbH

Meißner Straße 35 01445 Radebeul

Germany

Livermarin

VD-26663-17

'22/06/2022

Công ty Cổ phần BV Pharma

Silybum marianum dried extract

USP32

Panjin Green Biological Development Co.,Ltd

Gaojia Shuangtaizi District, Panjin City, Panjin, Liaoning- 124000

China

Metylus

VD-26665-17

'22/06/2022

Công ty Cổ phần BV Pharma

Methyldopa

USP 36

Zhejiang Medicines and Health products import and export Co.Ltd

ZMC Building, 101- 2.N.Zhongshan Road, Hangzohou, 310003

China

Naptogast 40

VD-26666-17

'22/06/2022

Công ty Cổ phần BV Pharma

Pantoprazol pellet 8,5%

NSX

Spansules Formulations

No.172, Plot No.154/A4, Bollaram Village, Jinnaram Mandal, Medak Dist., Hyderabad

India

Effpadol

VD-26759-17

'22/06/2022

Công ty cổ phần dược phẩm Bắc Ninh

Paracetamol

USP 36

Hebei Jiheng (group) Pharmaceutical Co., ltd

No. 368 Jianshe Street, Hengshui City, Heibei Province, 053000

China

Becolorat

VD-26761-17

'22/06/2022

Công ty cổ phần dược phẩm Bến Tre

Desloratadin

EP 8.0

Morepen Laboratories Limited

Corp. Off, 4th floor, Antriksh Bhawan 22.K.G.Marg New Delhi - 110001

India

Acyclovir 200

VD-26787-17

'22/06/2022

Công ty cổ phần dược phẩm Gia Nguyễn

Acyclovir

USP 37

Zhejiang Charioteer Pharmaceutical Co., Ltd

Tongyuanxi, Dazhan Townshop, Xianju County, Zhejiang Province

China

Acyclovir 800

VD-26788-17

'22/06/2022

Công ty cổ phần dược phẩm Gia Nguyễn

Acyclovir

USP 37

Zhejiang Charioteer Pharmaceutical Co., Ltd

Tongyuanxi, Dazhan Townshop, Xianju County, Zhejiang Province

China

Ironkey

VD-26789-17

'22/06/2022

Công ty cổ phần dược phẩm Gia Nguyễn

Acid folic

BP 2013

Hebei Jiheng (group) Pharmaceutical Co., ltd

No. 368 Jianshe Street, Hengshui City, Heibei Province, 053000

China

Ironkey

VD-26789-17

'22/06/2022

Công ty cổ phần dược phẩm Gia Nguyễn

Iron (III) hydroxid polymaltose

NSX

Biofer S.P.A

via Canina, 2-41036 Medolla (MO)

Italy

Jafumin

VD-26790-17

'22/06/2022

Công ty cổ phần dược phẩm Gia Nguyễn

L_Histidin hydroclorid monohydrat

EP 7.0

Jizhou city Huayang chemical Co., Ltd

No.645 FuYang East Road, Jizhou city, Hebei province

China

Jafumin

VD-26790-17

'22/06/2022

Công ty cổ phần dược phẩm Gia Nguyễn

L_Isoleucin

EP 7.0

Evonik Rexim (nanning) Pharmaceutical Co., Ltd

No.10, Wenjiang road, wuming County, Nanning, Guangxi

China

Jafumin

VD-26790-17

'22/06/2022

Công ty cổ phần dược phẩm Gia Nguyễn

L_Leucin

USP 35

Jizhou city Huayang chemical Co., Ltd

No.645 FuYang East Road, Jizhou city, Hebei province

China

Jafumin

VD-26790-17

'22/06/2022

Công ty cổ phần dược phẩm Gia Nguyễn

L_Lysin hydroclorid

USP 35

Jizhou city Huayang chemical Co., Ltd

No.645 FuYang East Road, Jizhou city, Hebei province

China

Jafumin

VD-26790-17

'22/06/2022

Công ty cổ phần dược phẩm Gia Nguyễn

L_Methionin

USP 35

Jizhou city Huayang chemical Co., Ltd

No.645 FuYang East Road, Jizhou city, Hebei province

China

Jafumin

VD-26790-17

'22/06/2022

Công ty cổ phần dược phẩm Gia Nguyễn

L_Phenylalanin

USP 35

Ninbo Yuanfa Bioengineering Co., Ltd

Fanshidu village, Jiangshan, Yinzhou district, Ningbo, China

China

Jafumin

VD-26790-17

'22/06/2022

Công ty cổ phần dược phẩm Gia Nguyễn

L_Threonin

USP 35

Ninbo Yuanfa Bioengineering Co., Ltd

Fanshidu village, Jiangshan, Yinzhou district, Ningbo

China

Jafumin

VD-26790-17

'22/06/2022

Công ty cổ phần dược phẩm Gia Nguyễn

L_Tryptophan

USP 35

Jizhou city Huayang chemical Co., Ltd

No.645 FuYang East Road, Jizhou city, Hebei province

China

Jafumin

VD-26790-17

'22/06/2022

Công ty cổ phần dược phẩm Gia Nguyễn

L_Valin

EP 7.0

Evonik Rexim (nanning) Pharmaceutical Co., Ltd

No.10, Wenjiang road, wuming County, Nanning, Guangxi

China

Ketovital

VD-26791-17

'22/06/2022

Công ty cổ phần dược phẩm Gia Nguyễn

L_Histidin hydroclorid monohydrat

EP 7.0

Jizhou city Huayang chemical Co., Ltd

No. 645 Fuyang east road, Jizhou city, Heibei province

China

Ketovital

VD-26791-17

'22/06/2022

Công ty cổ phần dược phẩm Gia Nguyễn

L_Lysin acetat

EP 7.0

Evonik Rexim

33 rue de Verdun, HAM, 80400

France

Ketovital

VD-26791-17

'22/06/2022

Công ty cổ phần dược phẩm Gia Nguyễn

L_Threonin

USP 35

Ningbo Yuanfa Bioengineering Co., Ltd

Fanshidu village, Jiangshan, Yinzhou district, Ningbo

China

Ketovital

VD-26791-17

'22/06/2022

Công ty cổ phần dược phẩm Gia Nguyễn

L_Tryptophan

USP 35

Jizhou city Huayang chemical Co., Ltd

No. 645 Fuyang east road, Jizhou city, Heibei province

China

Ketovital

VD-26791-17

'22/06/2022

Công ty cổ phần dược phẩm Gia Nguyễn

L_Tyrosin

USP 35

Jizhou city Huayang chemical Co., Ltd

No. 645 Fuyang east road, Jizhou city, Heibei province

China

Ketovital

VD-26791-17

'22/06/2022

Công ty cổ phần dược phẩm Gia Nguyễn

α-Hydroxymethionin calci

NSX

Evonik Technochemie GmbH

Rodenbacher Chaussee 4, 63457 Hanau

Germany

Ketovital

VD-26791-17

'22/06/2022

Công ty cổ phần dược phẩm Gia Nguyễn

α-Ketoisoleucin calci

NSX

Evonik Technochemie GmbH

Rodenbacher Chaussee 4, 63457 Hanau

Germany

Ketovital

VD-26791-17

'22/06/2022

Công ty cổ phần dược phẩm Gia Nguyễn

α-Ketoleucin calci

NSX

Evonik Technochemie GmbH

Rodenbacher Chaussee 4, 63457 Hanau

Germany

Ketovital

VD-26791-17

'22/06/2022

Công ty cổ phần dược phẩm Gia Nguyễn

α-Ketophenylalanin calci

NSX

Evonik Technochemie GmbH

Rodenbacher Chaussee 4, 63457 Hanau

Germany

Ketovital

VD-26791-17

'22/06/2022

Công ty cổ phần dược phẩm Gia Nguyễn

α-Ketovalin calci

NSX

Evonik Technochemie GmbH

Rodenbacher Chaussee 4, 63457 Hanau

Germany

Lipidtab 20

VD-26792-17

'22/06/2022

Công ty cổ phần dược phẩm Gia Nguyễn

Atorvastatin calcium trihydrate

USP 35

Jiangxi Aifeimu technology Co., Ltd

Fine Chemical Zone of ZIBU, wannian city,335500,Jiangxi province

China

Livursol 300

VD-26793-17

'22/06/2022

Công ty cổ phần dược phẩm Gia Nguyễn

Acid ursodeoxycholic

EP 7.0

Sichuan Xieli Pharmaceutical.Co. ,Ltd

Pharmaceutical Industrial Park, Pengzhou, Sichuan

China

Tinforova 1,5 M.I.U

VD-26794-17

'22/06/2022

Công ty cổ phần dược phẩm Gia Nguyễn

Spiramycin

EP 7.0

Topfond pharmaceutical Co.,Ltd

No.1199 Jiaotong road, Yicheng District, Zhumadian, Henan Province

China

Tinfoten 180

VD-26795-17

'22/06/2022

Công ty cổ phần dược phẩm Gia Nguyễn

Fexofenadin HCl

USP 35

Chizhou Dongsheng Pharmaceutical Co.,Ltd

21 Shangsi Street, Huangyan, Zhejiang

China

Tinfoten 60

VD-26796-17

'22/06/2022

Công ty cổ phần dược phẩm Gia Nguyễn

Fexofenadin HCl

USP 35

Chizhou Dongsheng Pharmaceutical Co.,Ltd

21 Shangsi Street, Huangyan, Zhejiang

China

Urictab 300

VD-26797-17

'22/06/2022

Công ty cổ phần dược phẩm Gia Nguyễn

Allopurinol

USP 37

Yixing city Xingyu pharmaceutical

Fufeng Industrial park, Fanggiao town, Yixin, Wuxi, Jiangsu

China

Vidpoic 600

VD-26798-17

'22/06/2022

Công ty cổ phần dược phẩm Gia Nguyễn

Acid alpha lipoic

USP 35

Changshu Fushilai Medicine & Chemical Co., Ltd

Quzhong village, Yushan town, Changshu, Jiangsu

China

Cefoxitin 1g

VD-26841-17

'22/06/2022

Chi nhánh 3 - Công ty cổ phần dược phẩm Imexpharm tại Bình Dương.

Cefoxitin sodium

USP 38

Shandong Luoxin Pharmaceutical Group Hengxin Pharmaceutical Co., Ltd.

West Side of Yanbin Road, Economic Development Zone, Feixian, Linyi, Shandong

China

Cefoxitin 2g

VD-26842-17

'22/06/2022

Chi nhánh 3 - Công ty cổ phần dược phẩm Imexpharm tại Bình Dương.

Cefoxitin sodium

USP 38

Shandong Luoxin Pharmaceutical Group Hengxin Pharmaceutical Co., Ltd.

West Side of Yanbin Road, Economic Development Zone, Feixian, Linyi, Shandong

China

Ceftizoxim 0,5g

VD-26843-17

'22/06/2022

Chi nhánh 3 - Công ty cổ phần dược phẩm Imexpharm tại Bình Dương.

Ceftizoxim sodium

USP 38

Qilu Antibiotics Pharmaceutical Co., Ltd.

No. 849 Dongjia town, Licheng dist., Jinan

China

Ceftizoxim 2g

VD-26844-17

'22/06/2022

Chi nhánh 3 - Công ty cổ phần dược phẩm Imexpharm tại Bình Dương.

Ceftizoxim sodium

USP 38

Qilu Antibiotics Pharmaceutical Co., Ltd.

No. 849 Dongjia town, Licheng dist., Jinan

China

Cloxacillin 0,5g

VD-26845-17

'22/06/2022

Chi nhánh 3 - Công ty cổ phần dược phẩm Imexpharm tại Bình Dương.

Cloxacilin sodium

BP 2016

VARDHMAN CHEMTECH LIMITED

SCO 350-352, 3rd Floor, Sector 34-A, Chandigarh-160022

India

Imetoxim 1g

VD-26846-17

'22/06/2022

Chi nhánh 3 - Công ty cổ phần dược phẩm Imexpharm tại Bình Dương.

Cefotaxim sodium

USP 35

Fresenius Kabi Anti-Infectives S.R.L.

Piazza Maestri del Lavoro, 7 20063 Cernusco sul Naviglio Milano

Italy

Imezidim 0,5g

VD-26847-17

'22/06/2022

Chi nhánh 3 - Công ty cổ phần dược phẩm Imexpharm tại Bình Dương.

Ceftazidim pentahydrat

USP 39

Orchid chemicals & Pharmaceuticals Limited India

121-128, 128A-133, 138-151, 159-164, SIDCO Industrial Estate, Alathur, Kancheepuram District - 603 110, Tamil Nadu

India

Imezidim 1g

VD-26848-17

'22/06/2022

Chi nhánh 3 - Công ty cổ phần dược phẩm Imexpharm tại Bình Dương.

Ceftazidim pentahydrat

USP 35

Sandoz GmbH

Biochemie straβe 10 A- 6250 Kundl Tyrol

Austria

Imezidim 2g

VD-26849-17

'22/06/2022

Chi nhánh 3 - Công ty cổ phần dược phẩm Imexpharm tại Bình Dương.

Ceftazidim pentahydrat

USP 39

Orchid chemicals & Pharmaceuticals Limited India

121-128, 128A-133, 138-151, 159-164, SIDCO Industrial Estate, Alathur, Kancheepuram District - 603 110, Tamil Nadu

India

Imezidim 3g

VD-26850-17

'22/06/2022

Chi nhánh 3 - Công ty cổ phần dược phẩm Imexpharm tại Bình Dương.

Ceftazidim pentahydrat

USP 39

Orchid chemicals & Pharmaceuticals Limited India

121-128, 128A-133, 138-151, 159-164, SIDCO Industrial Estate, Alathur, Kancheepuram District - 603 110, Tamil Nadu

India

Piperacillin 2g

VD-26851-17

'22/06/2022

Chi nhánh 3 - Công ty cổ phần dược phẩm Imexpharm tại Bình Dương.

Piperacilin sodium

EP 8.0

Fresenius Kabi Anti-Infectives S.r.l.

Via Mantova, 36/A - 20020 Lainate (MI), Italy.

Italy

Piperacillin 4g

VD-26852-17

'22/06/2022

Chi nhánh 3 - Công ty cổ phần dược phẩm Imexpharm tại Bình Dương.

Piperacilin sodium

EP 8.0

Fresenius Kabi Anti-Infectives S.r.l.

Via Mantova, 36/A - 20020 Lainate (MI), Italy.

Italy

Zobacta 2,25g

VD-26853-17

'22/06/2022

Chi nhánh 3 - Công ty cổ phần dược phẩm Imexpharm tại Bình Dương.

Piperacilin sodium and tazobactam sodium

NSX

Fresenius Kabi Anti-Infectives S.r.l.

Piazza Maestri del Lavoro, 7-20063 Cernusco S.N. - Milano

Italy

Albenca 400

VD-26854-17

'22/06/2022

Công ty cổ phần dược phẩm Imexpharm

Albendazol

USP 36

Uquifa Mexico, S. A. De C. V.

Calle 37 Este No. 126, C.P. 62578 CIVAC Jiutepec, Mor.

Mexico

Cedipect F

VD-26855-17

'22/06/2022

Công ty cổ phần dược phẩm Imexpharm

Dextromethorphan hydrobromid

USP 38

Divi‟S Laboratories Limited

UNIT-1, Lingojigudem Village, Choutuppal Mandal, Nalgonda District, Andhra Pradesh - 508252, INDIA.

India

Cedipect F

VD-26855-17

'22/06/2022

Công ty cổ phần dược phẩm Imexpharm

Guaifenesin

USP 38

GRANULES INDIA LIMITED

15A/I, Phase III, I.D.A., Jeedimetla, Hyderabad - 500 055, India.

India

Cedipect F

VD-26855-17

'22/06/2022

Công ty cổ phần dược phẩm Imexpharm

Phenylephrin HCl

USP 38

Divi‟S Laboratories Limited

UNIT-2, Chippada Village, Annavaram Post, Bheemunlpatnam Mandal, Visakhapatnam District, Andhra Pradesh - 531 162, INDIA. .

India

Claminat 250 mg/62,5 mg

VD-26856-17

'22/06/2022

Công ty cổ phần dược phẩm Imexpharm

Amoxicilin trihydrat

BP 2013

DSM Sinochem Pharmaceuticals India Pvt. Ltd

Bhai Mohan Singh Nagar, Toansa Distt, Nawanshahr, Punjab 144 533, India.

India

Claminat 250 mg/62,5 mg

VD-26856-17

'22/06/2022

Công ty cổ phần dược phẩm Imexpharm

Potassium clavulanat

NSX

Lek Pharmaceuticals d.d

Perzonali 47, SI-2391 Prevalje

Slovenia

Claminat 500 mg/ 125 mg

VD-26857-17

'22/06/2022

Công ty cổ phần dược phẩm Imexpharm

Amoxicilin trihydrat

BP 2013

DSM Sinochem Pharmaceuticals India Pvt. Ltd

Bhai Mohan Singh Nagar, Toansa Distt, Nawanshahr, Punjab 144 533, India.

India

Claminat 500 mg/ 125 mg

VD-26857-17

'22/06/2022

Công ty cổ phần dược phẩm Imexpharm

Potassium clavulanat

NSX

Lek Pharmaceuticals d.d

Perzonali 47, SI-2391 Prevalje

Slovenia

Fructines

VD-26858-17

'22/06/2022

Công ty cổ phần dược phẩm Imexpharm

Sodium picosulfate

BP 2014

Propharmaco Italy (Cambrex Profarmaco Milano)

Propharmaco Milano S.r.l. Via Curiel 34, 20067 Paullo, Italy.

Italy

Imetril plus

VD-26859-17

'22/06/2022

Công ty cổ phần dược phẩm Imexpharm

Indapamid

USP 36

Bio Industria Laboratorio Italiano Medicinali S.P.A

15067 NOVI LIGURE - Via DeAmbrosiis 2-4- 6, Italy.

Italy

Imetril plus

VD-26859-17

'22/06/2022

Công ty cổ phần dược phẩm Imexpharm

Perindopril erbumin

BP 2013

Glenmark Generics Limited

Plot No. 3109/C, GIDC Estate, India.

India

Mexcold 200

VD-26860-17

'22/06/2022

Công ty cổ phần dược phẩm Imexpharm

Paracetamol

BP 2010

Mallinckrodt Inc.

8801 Capital Boulevard, Raleigh, NC 27616 USA

USA

Pharmox 875

VD-26861-17

'22/06/2022

Công ty cổ phần dược phẩm Imexpharm

Amoxicilin trihydrat

EP 8.0

DSM Sinochem Pharmaceuticals India Pvt. Ltd

Bhai Mohan Singh Nagar, Toansa Distt, Nawanshahr, Punjab 144 533, India

India

Synerbone

VD-26862-17

'22/06/2022

Công ty cổ phần dược phẩm Imexpharm

Sodium alendronat

USP 36

Cipla Limited

Off: Mumbai Central, Mumbai 400 008, India. Work: D-7, D-27, MIDC Kurkumbh, Dist. Pune 413802, India.

India

Synerbone

VD-26862-17

'22/06/2022

Công ty cổ phần dược phẩm Imexpharm

Vitamin D3 (cholecalciferol)

EP 8.0

DSM Nutritrional Products Ltd.

Engelgasse 109, 4002 Basel, Switzerland.

Switzerland

Ursimex 300

VD-26863-17

'22/06/2022

Công ty cổ phần dược phẩm Imexpharm

Acid ursodeoxycholic

EP 8.0

Dipharma Francis S.R.L.

Via Origgio 23, 21042 Caronno Pertusella (VA) - Italy

Italy

Benzylpenicilin 1.000.000 IU

VD-27140-17

'22/06/2022

Công ty cổ phần dược phẩm VCP

Benzylpenicilin sodium

USP 36

North China Pharmaceutical Co., Ltd

No. 388 East HePing Road, Shijiazhuang City, HeiBei, Province Shijiazhuang 050015, China

China

Clamogentin 1,2g

VD-27141-17

'22/06/2022

Công ty cổ phần dược phẩm VCP

Amoxicillin sodium and Clavulanate potassium ratio 5:1 sterile

NSX

North China Pharmaceutical Group Semisyntech Co., Ltd

No.20, Yangzi Road, Economic Technology Development Zone Shijiazhuang, Hebei, 052165

China

Doripenem 250mg

VD-27142-17

'22/06/2022

Công ty cổ phần dược phẩm VCP

Doripenem monohydrat

NSX

Zhejiang jiuzhou Phar Co, Ltd

99. Waisha, Jiaojiang, Taizhou, Zhejiang, China

China

Ertapenem 1g

VD-27143-17

'22/06/2022

Công ty cổ phần dược phẩm VCP

Ertapenem sodium

NSX

Shanxi Weiqida Pharmaceutical Co., Ltd

Datong, Shanxi, 37010, Economic & Technological Zone

China

Meropenem 500mg

VD-27144-17

'22/06/2022

Công ty cổ phần dược phẩm VCP

Meropenem trihydrate with sodium carbonate ratio 1:0.208 sterile

NSX

Harbin Pharmaceutical Group Co.Ltd. General Pharm Factory

No.109, Xuefu Road, Nangang dist., Harbin

China

Vicefmix

VD-27145-17

'22/06/2022

Công ty cổ phần dược phẩm VCP

Ticarcillin disodium and Clavulanate potassium ratio 30:1 sterile

NSX

Zhuhai United Laboratories Co.,Ltd

Sanzhao Science and Technology Industrial Park, National High- tech Industry Development Zone, Zhuhai, Guangdong

China

Vicefoxitin 1g

VD-27146-17

'22/06/2022

Công ty cổ phần dược phẩm VCP

Cefoxitin sodium

USP 38

China Union Chempharma (suzhou) Co., Ltd

9, East Jiaotong, Lili, Wujiang Suzhou, Jiangsu

China

Viciamox

VD-27147-17

'22/06/2022

Công ty cổ phần dược phẩm VCP

Amoxicillin sodium and Sulbactam sodium ratio 2:1 sterile

NSX

North China Pharmaceutical Group Semisyntech Co., Ltd

No.20, Yangzi Road, Economic Technology Development Zone Shijiazhuang, Hebei, 052165

China

Vicilothin 0,5g

VD-27148-17

'22/06/2022

Công ty cổ phần dược phẩm VCP

Cefalothin sodium

NSX

China Union Chempharma (suzhou) Co., Ltd

No.9 East Jiaotong Road, Lili Town, Wujiang City, Jiangsu Province

China

Vinsulin 0,75g

VD-27149-17

'22/06/2022

Công ty cổ phần dược phẩm VCP

Ampicillin sodium and Sulbactam sodium ratio 2:1 sterile

USP 38

North China Pharmaceutical Group Semisyntech Co., Ltd

No.20, Yangzi Road, Economic Technology Development Zone Shijiazhuang, Hebei, China

China

Vinsulin 2g/1g

VD-27150-17

'22/06/2022

Công ty cổ phần dược phẩm VCP

Ampicillin sodium and Sulbactam sodium ratio 2:1 sterile

NSX

North China Pharmaceutical Group Semisyntech Co., Ltd

No.20 Yangzi Road, E&T Development Zone, Shijiazhuang

China

Ceteco Prednisolon

VD-27173-17

'22/06/2022

Công ty cổ phần dược Trung Ương 3.

Prednisolon

BP2010

Henan Lihua pharmaceutical Co., Ltd

Middle of Huanghe street, Anyang Hi-tech Industry Development Zone, Henan, China

China

Cetecoribavir

VD-27174-17

'22/06/2022

Công ty cổ phần dược Trung Ương 3.

Aciclovir

USP 36

Zhejiang Charioteer Pharmaceutical Co., Ltd

Tongyuanxi, Dazhan, Xianju, Zhejiang province, 317321, P.R China

China

Cetecosusi

VD-27175-17

'22/06/2022

Công ty cổ phần dược Trung Ương 3.

Sulpirid

EP 8.0

Jiangsu Tasly Diyi Pharmaceutical Co., Ltd

No.168 Chaoyang- Road Qingpu- Industrial Park, Huaian Jiangsu.

China

Datadol extra

VD-27176-17

'22/06/2022

Công ty cổ phần dược Trung Ương 3.

Cafein

BP 2012

CSPC Innovation Pharmaceutical Co.,Ltd

No.36 Fuqiang Western Road, Luancheng County, Shi Jiazhuang City, Hebei Province, China.

China

Datadol extra

VD-27176-17

'22/06/2022

Công ty cổ phần dược Trung Ương 3.

Paracetamol

BP2013

Hebei Jiheng (Group) Pharmaceutical Co.,Ltd

Xijingming Village,Donganzhuang Township, Shenzhou County,Hengshui City, Hebei Province, 053800 China

China

Vitamin C 100 mg

VD-27177-17

'22/06/2022

Công ty cổ phần dược Trung Ương 3.

Vitamin C

DĐVN IV

CSPC Weisheng Pharmaceutical (Shijazhuang) Co.,Ltd

No.236 Huanghe street Hight-tech industrial development Zone, Shi Jiazhuang City, Hebei Province, China.

China

Brosuvon

VD-27220-17

'22/06/2022

Công ty cổ phần dược và vật tư y tế Bình Thuận

Bromhexin hydroclorid

BP 2016

Shanghai Shengxin Medicine Chemical Co., Ltd

Zhangjing Village, Dongjing Town, Songjiang District, Shanghai, China

China

Cossinmin

VD-27221-17

'22/06/2022

Công ty cổ phần dược và vật tư y tế Bình Thuận

Berberin clorid

JP 16

Northeast Pharmaceutical Group Co., LTD

No 37 Zhonggong Bei Street, Tiexi District, Shenyang, China

China

Cysmona

VD-27293-17

'22/06/2022

Công ty TNHH US Pharma USA

L-Cystin

BP 2010

Shijanzhuang Shixing Amino Acis Co.,Ltd

Jiacun Indu,ZoneGaocheng City, Hebei

China

Cysmona

VD-27293-17

'22/06/2022

Công ty TNHH US Pharma USA

Pyridoxin HCl

USP 34

Jiangxi Tianxin Pharmaceutical Co., Ltd

Le'ajiang Industrial Zone, leping, Jiangxi, China

China

Ginkokup 40

VD-27294-17

'22/06/2022

Công ty cổ phần Korea United Pharm. Int' l

Ginkgo biloba L., leaf Extract

USP 36

Southern Anhui Dapeng Natural Source Co.,Ltd.

471 Place (2nd Project), Jixi County, Anhui Province, China.

China

Neuropentin

VD-27295-17

'22/06/2022

Công ty cổ phần Korea United Pharm. Int' l

Gabapentin

USP 39

Jiangxi Synergy Pharmaceutical

Jiangxi Fengxin Industrial park, Fengxin 330700, Jiangxi province, P.R. China.

China

Rustatin

VD-27296-17

'22/06/2022

Công ty cổ phần Korea United Pharm. Int'l

Rosuvastatin calcium

NSX

MSN Laboratorise Ltd.

Sy.No.317&323, Rucharam (vil), Patanchem (Mandal) Medak (dist.) A.P.India

India

Everim

VD-27321-17

'22/06/2022

Công ty cổ phần sản xuất - thương mại Dược phẩm Đông Nam

Paroxetin hydroclorid hemihydrat

USP 38

Enal Drugs Pvt. Ltd

D-33, 34 & 35, Phase- I, IDA, Jeedimetla, Hyderabad, Telangana 500055, India

India

Marocgenon

VD-27327-17

'22/06/2022

Công ty Cổ phần sinh học dược phẩm Ba Đình

Levonorgestrel

DĐVN IV

Beijing Zizhu Pharmaceutical Co. LTD

NO.44, Hong Lian Nan Cun, Haidian District. Beijing, China

China

Sildenafil 50 mg

VD-27328-17

'22/06/2022

Công ty Cổ phần sinh học dược phẩm Ba Đình

Sildenafil citrat

USP 37

Zeon - Health Industries

Registered office: Shop No.6, Vijaydeep Apt, Plot no. 20, Sector - 29C, Rabale, Dist- Thane, Navi Mumbai - 400701. Manufacturing: Co- operative office - 101, Sai Siddhi Bldg, Sector - 3, Airoli, Navi Mumbai - 400708, Maharashtra, india

India

Carmanus

VD-27364-17

'22/06/2022

Công ty cổ phần Traphaco

Carduus marianus extract

USP 34

Panjin Green Biological Development Co, Ltd

Gaojia, Shuangtaizi District, Panjin City, Liaoning Province, China

China

Carmanus

VD-27364-17

'22/06/2022

Công ty cổ phần Traphaco

Vitamin B1

BP 2012

DSM - Germany

Emil-Barell-Str. 3, 79639, Grenzach- Wyhle,Germany

Germany

Carmanus

VD-27364-17

'22/06/2022

Công ty cổ phần Traphaco

Vitamin B2

USP 34

Chifeng Pharmaceutical co, ltd

84 YiDong Street, Hongshan District, Chifeng, InnerMongolia 024001 China

China

Carmanus

VD-27364-17

'22/06/2022

Công ty cổ phần Traphaco

Vitamin B3

BP 2012

DSM- China

No. 476 Li Bing Road, Zhangjiang Hi-Tech Park, Pudong New Area, Shanghai, 201203 Greater China

China

Carmanus

VD-27364-17

'22/06/2022

Công ty cổ phần Traphaco

Vitamin B5

BP 2012

DSM- Switzerland

P.O.Box 2676, CH- 4002 Basel, Switzerland

Switzerland

Carmanus

VD-27364-17

'22/06/2022

Công ty cổ phần Traphaco

Vitamin B6

BP 2012

DSM - Germany

Emil-Barell-Str. 3, 79639, Grenzach- Wyhle,Germany

Germany

Trajordan

VD-27367-17

'22/06/2022

Công ty cổ phần Traphaco

L-Lysin hydroclorid

USP 34

Jizhou city Huayang chemical Co., Ltd

No.645 FuYang East Road, Jizhou city, Hebei province, China

China

Trajordan

VD-27367-17

'22/06/2022

Công ty cổ phần Traphaco

Vitamin A(Retinyl palmitat)

BP2012

DSM Nutritional Products Ltd.

P.O.Box 2676, CH- 4002 Basel, Switzerland

Switzerland

Trajordan

VD-27367-17

'22/06/2022

Công ty cổ phần Traphaco

Vitamin B1 (Thiamin hydroclorid)

BP2012

DSM Nutritional Products Ltd.

P.O.Box 2676, CH- 4002 Basel, Switzerland

Switzerland

Trajordan

VD-27367-17

'22/06/2022

Công ty cổ phần Traphaco

Vitamin B2 (Riboflavin)

USP 34

Chifeng Pharmaceutical Co,Ltd

84 Yidong street, Hongshan District, Chifeng, Inner Mongolia 024001, China

China

Trajordan

VD-27367-17

'22/06/2022

Công ty cổ phần Traphaco

Vitamin C (Acid ascorbic)

BP2012

Aland (Jiang su) Nutraceutical Co.,Ltd

Jiangshan road, jingjiang, jiangsu P.R.China

China

Trajordan

VD-27367-17

'22/06/2022

Công ty cổ phần Traphaco

Vitamin D3 (Colecalciferol)

BP 2012

DSM Nutritional Products Ltd.

P.O.Box 2676, CH- 4002 Basel, Switzerland

Switzerland

Trajordan

VD-27367-17

'22/06/2022

Công ty cổ phần Traphaco

Vitamin E (alpha tocoferyl acetat)

BP 2012

BASF Corporation

100 Campus Drive, Florham Paris, N.j.07932, Germany

Germany

Trajordan

VD-27367-17

'22/06/2022

Công ty cổ phần Traphaco

Vitamin PP (Nicotinamid)

BP 2012

DSM Nutritional Products Ltd.

P.O.Box 2676, CH- 4002 Basel, Switzerland

Switzerland

Viên nhuận tràng Ovalax

VD-27368-17

'22/06/2022

Công ty cổ phần Traphaco

Bisacodyl

BP 2012

Chemo S.A- Switzerland

Via F.Pelli 17,P.O. Box 6901, Lugano, Switzerland

Switzerland

Vinpocetin 5mg

VD-27369-17

'22/06/2022

Công ty cổ phần Traphaco

Vinpocetin

BP 2012

Linnea - Switzerland

Via Cantonale, 6595 Locarno

Switzerland

Besamux 200

VD-27395-17

'22/06/2022

Công ty liên doanh dược phẩm Éloge France Việt Nam

Acetylcystein

EP 7.0

Zach system SPA

Via Lillo Loc. Almisano - 36045 Lonigo - Vicenza - Italy

Italy

Élofan 10mg

VD-27396-17

'22/06/2022

Công ty liên doanh dược phẩm Éloge France Việt Nam

Racecadotril

EP 8.0

Shandong Boyuan chemical Co., ltd

Qiangjin Street, Jibei Economic Development Zone, Jiyang County, Jinan City, 251400, Shandong, China

China

Éloseptol

VD-27397-17

'22/06/2022

Công ty liên doanh dược phẩm Éloge France Việt Nam

Sulfamethoxazol

BP 2012

Virchow laboratories limited

Plot No.4 to 10, S.V. Co-op. Industrial Estate, IDA. Jeedimetla, Hyderabad- 500 055, India.

India

Éloseptol

VD-27397-17

'22/06/2022

Công ty liên doanh dược phẩm Éloge France Việt Nam

Trimethoprim

BP 2012

ANDHRA Organics limited

Plot No. 08, S.V. Co- op, Industrial Estate I.D.A., Jeedimetla, Hyderabad- 500 055, India.

India

Frantamol Extra

VD-27398-17

'22/06/2022

Công ty liên doanh dược phẩm Éloge France Việt Nam

Cafein

USP 36

Shandong Xinhua Pharmaceutical Co.,ltd

No. 14 Dongyi road, Zibo Shandong, China

China

Frantamol Extra

VD-27398-17

'22/06/2022

Công ty liên doanh dược phẩm Éloge France Việt Nam

Paracetamol

USP 38

Hebei Jiheng (group) Pharmaceutical Co., ltd

No. 368 Jianshe Street, Hengshui City, Heibei Province, 053000 P.R. China.

China

Frantamol Trẻ em 150mg

VD-27399-17

'22/06/2022

Công ty liên doanh dược phẩm Éloge France Việt Nam

Paracetamol

USP 38

Hebei Jiheng (group) Pharmaceutical Co., ltd.

No. 368 Jianshe Street, Hengshui City, Heibei Province, 053000 P.R. China

China

Becotarel

VD-27402-17

'22/06/2022

Công ty Liên doanh Meyer - BPC.

Trimetazidin dihydroclorid

EP 7

J P N Pharma Pvt Ltd

T-108/109, M I D C, Tarapur, Boisar, Dist. Thane - 401 506, Maharashtra

India

Becovacine 1,5 MIU

VD-27403-17

'22/06/2022

Công ty Liên doanh Meyer - BPC.

Spiramycin

EP 8

Wuxi Fortune Pharmaceutical Co., Ltd

No. 2 Rongyang 1st Road, Xishan Economic Zone, Wuxi City, Jiangsu Province, P.R.

China

Befaryl

VD-27404-17

'22/06/2022

Công ty Liên doanh Meyer - BPC.

Spiramycin

EP 8

Wuxi Fortune Pharmaceutical Co., Ltd

No. 2 Rongyang 1st Road, Xishan Economic Zone, Wuxi City, Jiangsu Province, P.R.

China

Brofun

VD-27405-17

'22/06/2022

Công ty Liên doanh Meyer - BPC.

Lamivudin

USP 38

Hetero Labs Limited (Unit-IX)

Plot No.2, Hetero infrastructure Ltd.- SEZ, N.Narasapuram(Vill.), Nakkapally(Mandal), Visakhapatnam(Dist)- 531081

India

Brofun

VD-27405-17

'22/06/2022

Công ty Liên doanh Meyer - BPC.

Nevirapin

USP 38

Hetero Labs Limited (Unit-IX)

Plot No.2, Hetero infrastructure Ltd.- SEZ, N.Narasapuram(Vill.), Nakkapally(Mandal), Visakhapatnam(Dist)- 531081, A.P

India

Cotussic

VD-27406-17

'22/06/2022

Công ty Liên doanh Meyer - BPC.

Clorpheniramin maleat

USP 37

Supriya Lifescience Ltd

207/208, Udyog Bhavan, Sonawala Road, Goregaon (East), Mumbai-400 063. Maharashtra

India

Cotussic

VD-27406-17

'22/06/2022

Công ty Liên doanh Meyer - BPC.

Dextromethorphan hydrobromid

USP 37

Wockhardt Limited

Plot No. 138, GIDC Estate, Ankleshwar - 393 002. Dist. Bharuch, Gujarat

India

Cotussic

VD-27406-17

'22/06/2022

Công ty Liên doanh Meyer - BPC.

Paracetamol

BP 2013

Anqiu Lu‟an Pharmaceuticals CO.,LTD

No.35, Weixu north road, Anqiu city, Shandong pronvince

China

Cotussic

VD-27406-17

'22/06/2022

Công ty Liên doanh Meyer - BPC.

Phenylephrin HCl

BP 2013

Malladi Drug & Pharmaceuticals Limited, Unit - 3.

Plot No.7B & 7C, SIPCOT industrial Complex, Ranipet. Vellore Dist. Tamil Nadu. Pin - 632 403

India

Deséafer 125

VD-27407-17

'22/06/2022

Công ty Liên doanh Meyer - BPC.

Deferasirox

NSX

Optimus Drugs Private Limited

1-2-11/1, Above SBI Bank, Street No: 2, Kakatiya Nagar, Habsiguda, Hyderabad- 500007, Telangana

India

Deséafer 250

VD-27408-17

'22/06/2022

Công ty Liên doanh Meyer - BPC.

Deferasirox

NSX

Optimus Drugs Private Limited

1-2-11/1, Above SBI Bank, Street No: 2, Kakatiya Nagar, Habsiguda, Hyderabad- 500007, Telangana

India

Didin-AM

VD-27409-17

'22/06/2022

Công ty Liên doanh Meyer - BPC.

Diosmin

EP 7

Chengdu Runde Pharmaceutical Co., Ltd

No. 198 Xinlong Road, Zhao town, Jintang County, Chengdu city, Sichuan province

China

Didin-AM

VD-27409-17

'22/06/2022

Công ty Liên doanh Meyer - BPC.

Hesperidin

NSX

Chengdu Runde Pharmaceutical Co., Ltd

No. 198 Xinlong Road, Zhao town, Jintang County, Chengdu city, Sichuan province

China

Irbeazid-AM

VD-27410-17

'22/06/2022

Công ty Liên doanh Meyer - BPC.

Hydroclorothiazid

USP 38

CTX Lifescien (P) Ltd

251-252, Sachin Magdalla Road GIDC - Sachin, Dist: -Surat (Gujarat)

India

Irbeazid-AM

VD-27410-17

'22/06/2022

Công ty Liên doanh Meyer - BPC.

Irbesartan

USP 38

CTX Lifescien (P) Ltd

251-252, Sachin Magdalla Road GIDC - Sachin, Dist: -Surat (Gujarat)

India

Lincomycin 500

VD-27411-17

'22/06/2022

Công ty Liên doanh Meyer - BPC.

Lincomycin HCl

EP 8

Nanyang Pukang Pharmaceutical Co ., Ltd

No. 143 Gongye Road, Nanyang, China P.C.: 473053

China

Meyercolin

VD-27412-17

'22/06/2022

Công ty Liên doanh Meyer - BPC.

Citicolin sodium

CP 2010

Suzhou Tianma Specialty Chemicals Co.,Ltd

No. 199-2 East Huayuan Rd Mudu SuZhou City, JiangSu Province

China

Meyerlukast 10

VD-27413-17

'22/06/2022

Công ty Liên doanh Meyer - BPC.

Montelukast sodium

EP 8.0

MSN Pharmachem Pvt. Ltd

Plot no.:212/A,B,C,D, IDA Phase-II, Pashamylaram, Patancheru (Mandal), Medak Dist-502307, Andhra Pradesh

India

Meyerlukast 5

VD-27414-17

'22/06/2022

Công ty Liên doanh Meyer - BPC.

Montelukast sodium

EP 7.3

MSN Pharmachem Pvt. Ltd

Plot no.: 212/A,B,C,D, IDA Phase-II, Pashamylaram, Patancheru (Mandal), Medak Dist-502307, Andhra Pradesh

India

Meyersiliptin 50

VD-27415-17

'22/06/2022

Công ty Liên doanh Meyer - BPC.

Sitagliptin phosphat monohydrat

NSX

Ruyuan Hec Pharm Co., Ltd.

Xiaba Development Zone, Ruyuan County, Shaoguan City, Guangdong Province

China

Meyerviliptin

VD-27416-17

'22/06/2022

Công ty Liên doanh Meyer - BPC.

Vildagliptin

NSX

MSN Pharmachem Private Limited

Plot No.212/A,B,C,D, Phase-II, IDA Pashamylaram, Pashamylaram (Village), Patancheru (Mandal), Medak District, Telangana, Pin Code: 502 307

India

Muscolyse

VD-27417-17

'22/06/2022

Công ty Liên doanh Meyer - BPC.

Bromhexin hydroclorid

BP 2010

Shanghai Shengxin Medicine Chemical Co., Ltd

Zhangjing village, Dongjing Town, Songjiang District, Shanghai 201601, China

China

Paracetamol 500mg

VD-27418-17

'22/06/2022

Công ty Liên doanh Meyer - BPC.

Paracetamol

BP 2015

Anqiu Lu'an Pharmaceuticals Co., Ltd.

No.35, Weixu north road, Anqiu city, Shandong pronvince

China

Sodilena 400

VD-27419-17

'22/06/2022

Công ty Liên doanh Meyer - BPC.

Amisulprid

BP 2013

Optimus Drugs (P) Limited

1-2-11/1, Above SBI Bank, St. No. 2, Kakatiya Nagar, Habsiguda, Hyderabad - 500007

India

Sorbitol

VD-27420-17

'22/06/2022

Công ty Liên doanh Meyer - BPC.

Sorbitol

USP 34/ EP 7

Roquette

62080 Lestrem cedex - France

France

Tafuvol

VD-27421-17

'22/06/2022

Công ty Liên doanh Meyer - BPC.

Ondansetron hydrochlorid dihydrat

USP 34

Aurobindo Pharma Ltd.

Sy.No.385,386,388- 396, Borpatla (V), Hatnoora (M) Medak Dist., A.P.

India

Trasenbin 62,5

VD-27422-17

'22/06/2022

Công ty Liên doanh Meyer - BPC.

Bosentan monohydrate

NSX

MSN Laboratories Pvt. Ltd

Sy. No. 317 & 323, Rudraram (V), Patancheru (Mandal), Medak District, Pin code: 502 329, Andhra Pradesh

India

Zalysée

VD-27423-17

'22/06/2022

Công ty Liên doanh Meyer - BPC.

Ivabradin HCl

NSX

Biocon Limited

Plot 213, 214 and 215, IDA Phase-II. Pashamylaram, Medak Dist. Andhra Pradesh

India

Zeprilnas

VD-27424-17

'22/06/2022

Công ty Liên doanh Meyer - BPC.

Itoprid hydrochlorid

NSX

Ami Lifesciences Pvt. Ltd, Karakhadi, Vadodara (GUJ) India

2nd Floor, Prestige Plaza, 40, Urmi Society, Nr. Urmi Cross Road, BPC Road, Akota, Baroda- 390020, Gujarat

India

Zinc 15

VD-27425-17

'22/06/2022

Công ty Liên doanh Meyer - BPC.

Zinc gluconat

USP 31

Shanghai Zhongxin Yuxiang Chemical Co., Ltd

Room 260A, 26F, Xingyuan Technology Building, No. 418, Guiping Rd, Shanghai

China

Giacoton 650

VD-27465-17

'22/06/2022

Công ty TNHH US Pharma USA

Paracetamol

DĐVN IV

Anqiu Lu'an Pharmaceuticals Co., Ltd.

Xiao He Ya, North Part of City, Anqiu,Shandong, P.R.China

China

Cefadroxil 500-HV

VD-27477-17

'22/06/2022

Công ty TNHH US Pharma USA

Cefadroxil monohydrat

USP 37

Orchid Chemicals & Pharmaceuticals Ltd

121-128, 128A- 133,138-151, 159-164, SIDCO Industrial Estate, Alathur, Kancheepuram District -603110, Tamilnadu, India

India

Azithromycin 100

VD-27557-17

'22/06/2022

Công ty TNHH MTV Dược phẩm DHG

Azithromycin dihydrate

USP 36

Shanghai Modern Pharmaceutical Co., Ltd.

No. 378, Jianlu Road, Pudong New Area, Shanghai 200137, China

China

Cefdinir 125

VD-27558-17

'22/06/2022

Công ty TNHH MTV Dược phẩm DHG

Cefdinir

USP 38

Covalent Laboratories Private Limited.

Survey No.374, Gundla Machanoor Village, Hathnoor Mandal, Medak Dist - 502 296. Telangana, India.

India

Cefdinir 300

VD-27559-17

'22/06/2022

Công ty TNHH MTV Dược phẩm DHG

Cefdinir

USP 38

Covalent Laboratories Private Limited.

Survey No.374, Gundla Machanoor Village, Hathnoor Mandal, Medak Dist - 502 296. Telangana

India

Clabact 250

VD-27560-17

'22/06/2022

Công ty TNHH MTV Dược phẩm DHG

Clarithromycin

USP 38

Zhejiang Guobang Pharmaceutical Co, Ltd,

No.6 Wei Wu Road, Hangzhou Gulf Shangyu Industrial Zone, Zhejiang, P.R. China.

China

Clabact 500

VD-27561-17

'22/06/2022

Công ty TNHH MTV Dược phẩm DHG

Clarithromycin

USP 34

Shanghai modern pharmaceutical Co., Ltd.

No. 378, Jianlu Road, Pudong New Area, Shanghai 200137, China

China

EffeParacetamol 250

VD-27562-17

'22/06/2022

Công ty TNHH MTV Dược phẩm DHG

Paracetamol

EP 8

Mallinckrodt Inc.

Raleigh Pharmaceutical Plant 8801 Capital Boulevard Raleigh, NC 27616 - 311

USA

Expas 40

VD-27563-17

'22/06/2022

Công ty TNHH MTV Dược phẩm DHG

Drotaverin hydroclorid

NSX

Zhejiang Apeloa Kangyu Pharmaceutical Co., Ltd.

333, Jiangnan Road, Hengdian, Dongyang, Zhejiang 322118

China

Glumeform 850

VD-27564-17

'22/06/2022

Công ty TNHH MTV Dược phẩm DHG

Metformin hydroclorid

EP 8

Vistin Pharma AS

+ Manufacturing plant: Fikkjebakke, Stuttlidalen 4, NO- 3766 Sannidal, Norway. + Head Office: Visitors adr.: Østensjøvn. 27, NO- 0661 Oslo, Mail: P.O. Box 6733 Etterstad, NO-0609 Oslo, Norway.

Norway

Hapacol 325 Flu

VD-27565-17

'22/06/2022

Công ty TNHH MTV Dược phẩm DHG

Clorpheniramin maleat

BP 2014

Supriya Lifescience Ltd.

Corporate Office: 207/208, Udyog Bhavan, Sonawala Road, Goregaon (East) MUMBAI - 400 063, Maharashtra, India. Factory: Plot No. A- 5/2, Lote Parshuram Industrial Area, M.I.D.C., Taluka Khed, Dist Ratnagiri - 415 722, Maharashtra, India.

India

Hapacol 325 Flu

VD-27565-17

'22/06/2022

Công ty TNHH MTV Dược phẩm DHG

Paracetamol

EP 8

Mallinckrodt Inc.

Raleigh Plant 8801 Capital Boulevard Raleigh, NC 27616

USA

Hapacol CS

VD-27566-17

'22/06/2022

Công ty TNHH MTV Dược phẩm DHG

Clorpheniramin maleat

BP 2014

Supriya Lifescience Ltd.

Corporate Office: 207/208, Udyog Bhavan, Sonawala Road, Goregaon (East) MUMBAI - 400 063, Maharashtra, India. Factory: Plot No. A- 5/2, Lote Parshuram Industrial Area, M.I.D.C., Taluka Khed, Dist Ratnagiri - 415 722, Maharashtra, India.

India

Hapacol CS

VD-27566-17

'22/06/2022

Công ty TNHH MTV Dược phẩm DHG

Paracetamol

BP 2014

Anqiu Lu‟an Pharmaceutical Co., Ltd.

No.35.Weixu North Road, Anqiu, Shandong, China

China

Hapacol CS

VD-27566-17

'22/06/2022

Công ty TNHH MTV Dược phẩm DHG

Phenylephrin hydroclorid

EP 8

Siegfried PharmaChemikalie n Minden GmbH

32423 Minden, Germany

Germany

Pamin Caplets

VD-27567-17

'22/06/2022

Công ty TNHH MTV Dược phẩm DHG

Clorpheniramin maleat

BP 2014

Supriya Lifescience Ltd (Supriya Chemicals).

+ Corporate office: 207/208 Udyog Bhavan, Sonawala Road, Goregaon [East], Mumbai - 400 063, Maharashtra, India. + Factory: A-5/2, Lote Parshuram Industrial Area, M.I.D.C., Taluka Khed, Dist Ratnagiri - 415 722, Maharashtra, India

India

Pamin Caplets

VD-27567-17

'22/06/2022

Công ty TNHH MTV Dược phẩm DHG

Paracetamol

BP 2014

Anqiu Lu‟An Pharmaceutical Co., Ltd.

No.35, Weixu North Road, Anqiu, Shandong, China. Post Code 262100.

China

Patest 250

VD-27568-17

'22/06/2022

Công ty TNHH MTV Dược phẩm DHG

Mephenesin

BPC 73 (BP 1973)

Synthokem Labs Private Limited.

P.B.No. 1911, B-5, Industrial Estate, Sanathnagar, Hyderabad - 500 018

India

Patest 500

VD-27569-17

'22/06/2022

Công ty TNHH MTV Dược phẩm DHG

Mephenesin

BPC 73 (BP 1973)

Synthokem Labs Private Limited.

P.B.No. 1911, B-5, Industrial Estate, Sanathnagar, Hyderabad - 500 018

India

Unikids Zinc 70

VD-27570-17

'22/06/2022

Công ty TNHH MTV Dược phẩm DHG

Zinc gluconat

USP 38

Jost Chemical Co.

8150 Lackland Rd, St. Louis, MO 63114 (USA)

USA

Vastec 35 MR

VD-27571-17

'22/06/2022

Công ty TNHH MTV Dược phẩm DHG

Trimetazidin dihydroclorid

JP 16

Sharon Bio - Medicine Ltd

- Work: Plot No. L-6, MIDC, Taloja, Dist. Raigad, Maharashtra (India). - Head Office: Plot No.163, Smt Janakidevi Public School Rd.,SVP Nagar, Andheri Mumbai-400053

India

Atinon 10

VD-27633-17

'22/06/2022

Công ty TNHH US Pharma USA

Isotretinoin

USP 34

Taizhou Orient special Chemicals Co.,Ltd

147#Yunxi Rd,Jiaojiang, Jhejiang, China

China

Bromhexin-US 8mg

VD-27634-17

'22/06/2022

Công ty TNHH US Pharma USA

Bromhexin hydroclorid

EP 8

Orex Pharma Pvt.Ltd. Thane

Plot No.N-31, Additional MIDC, Anandnagar, Ambernath Dist.Thane - 421506

India

Cadicefpo 100

VD-27635-17

'22/06/2022

Công ty TNHH US Pharma USA

Cefpodoxime proxetil

USP 38

Dhanuka laboratories limited,

7.K.M, Old Manesar Road, Village Mohammedur, Gurgaon, Haryana, India

India

Cadidox

VD-27636-17

'22/06/2022

Công ty TNHH US Pharma USA

Doxycyclin hyclat

USP 34

Yangzhou Lijiang Pharmaceutical Co., Ltd.

No.23,People's Road,Jiangdu District, Yangzhou City

China

Cefprozil 250-US

VD-27637-17

'22/06/2022

Công ty TNHH US Pharma USA

Cefprozil

USP 38

Unimark Remedies Limited, India

337, Kerala Nalsarovar Road, Village- Kerala, Tal-Bavlva, Dist.Ahmedabad - 382220 Gujarat

India

Cefprozil 500-US

VD-27638-17

'22/06/2022

Công ty TNHH US Pharma USA

Cefprozil

USP 38

Unimark Remedies Limited, India

337, Kerala Nalsarovar Road, Village- Kerala, Tal-Bavlva, Dist.Ahmedabad - 382220 Gujarat India

India

Cefurich 500

VD-27639-17

'22/06/2022

Công ty TNHH US Pharma USA

Cefuroxim axetil

USP 34

Parabolic Drug Limited

SCO-9-100, 3th-4th Floor, Sector 17-D, Chandigarh. India

India

Elovess

VD-27640-17

'22/06/2022

Công ty TNHH US Pharma USA

L-Cystin

BP 2010

Shijanzhuang Shixing Amino Acid Co., Ltd

Jiacun Indu. Zone, Gaocheng city, Hebei

China

Fexofenadine 180- US

VD-27641-17

'22/06/2022

Công ty TNHH US Pharma USA

Fexofenadin HCl

USP 38

Sreekara Organics

plot No.159/A, S.V. Co-op. Ind Estate, Bollaram, Jinnaram Mandal, Medak District - 502325

India

Kidpredni

VD-27642-17

'22/06/2022

Công ty TNHH US Pharma USA

Prednisolon

BP 2010

Zhejiang Xianju Pharmaceutical Co., Ltd

No.1# Xianyao Road Xianju Taizhou Zhejiang

China

Kidsolon 4

VD-27643-17

'22/06/2022

Công ty TNHH US Pharma USA

Methylprednisolon

USP 34

Zhejiang Xianju Pharmaceutical Co., Ltd

No, 1 Xianyao Road, Xianju, Zhejiang

China

Omecaplus

VD-27644-17

'22/06/2022

Công ty TNHH US Pharma USA

Omeprazol pellets 8,5%

NSX

Zen Biotech

Plot No 195/4 phaseii seetor-3 Lane 7 IPA Cherlapally Hyderabad 51

India

Pyramet 800

VD-27645-17

'22/06/2022

Công ty TNHH US Pharma USA

Piracetam

DĐVN IV

Jingdezhen Kaimenzi Medicinal Chemistry Co.Ltd

No. 58, Changxi Road, Jingdezhen 3330 00

China

Rhumedol 150

VD-27646-17

'22/06/2022

Công ty TNHH US Pharma USA

Paracetamol

USP 36

Anqiu Lu'an Pharmaceutical Co., Ltd.China

Xiao HeYa, North Part of City, Anqiu Shandong

China

Tabracef 125

VD-27647-17

'22/06/2022

Công ty TNHH US Pharma USA

Cefdinir

USP 34

Orchid Chemicals & Pharmaceuticals Ltd

Sidco Ind Estate., Alathur 603110

India

Usazapin

VD-27648-17

'22/06/2022

Công ty TNHH US Pharma USA

Mirtazapin

USP 38

Neuland Laboratories Limited

Sanali Info Park, „A‟ Block, Ground Floor, 8-2-120/113, Rd No.2, Banjara Hills, Hyderabad-34.

India

Agi-Beta

VD-26720-17

22/06/2022

Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm Agimexpharm - Nhà máy sản xuất dược phẩm Agimexpharm

Betamethason

USP 35

Tianjin Tianyao Pharmaceuticals Co., Ltd

No. 19, Xinye 9th Street, West Area of Tianjin Economic- Technological Development Area (Teda), Tianjin China

China

Agimlisin 10

VD-26721-17

22/06/2022

Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm Agimexpharm - Nhà máy sản xuất dược phẩm Agimexpharm

Lisinopril dihydrat

USP 38

Zhejiang Huahai Pharmacuetical Co., Ltd - TQ

Xunqiao, Linhai, Zhejiang, China

China

Agimol 80

VD-26722-17

22/06/2022

Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm Agimexpharm - Nhà máy sản xuất dược phẩm Agimexpharm

Paracetamol

BP 2016

Anqiu lu‟An Pharmaceutical Co., Ltd

No.35 Weixu North Road, Anqiu, Shandong, china. Post Code 262100

China

Dronagi 35

VD-26723-17

22/06/2022

Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm Agimexpharm - Nhà máy sản xuất dược phẩm Agimexpharm

Risedronat natri hemi-pentahydrat

EP 8.0

Polpharma S.A

Pelplinska 19 83-200 Starogard Gdanski, Poland

Poland

Dronagi 5

VD-26724-17

22/06/2022

Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm Agimexpharm - Nhà máy sản xuất dược phẩm Agimexpharm

Risedronat natri hemi-pentahydrat

EP 8.0

Polpharma Group

Pelplinska 19 83-200 Starogard Gdanski, Poland

Poland

Topezonis 100

VD-26725-17

22/06/2022

Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm Agimexpharm - Nhà máy sản xuất dược phẩm Agimexpharm

Tolperison hydrochlorid

JP 16

Shreeji Pharma International - India

FF-10, Narsinghdham Complex, Sangam Char Rasta, harni Airport Road Vadodara - 390018, Gujarat, India

India

Zolomax fort

VD-26726-17

22/06/2022

Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm Agimexpharm - Nhà máy sản xuất dược phẩm Agimexpharm

Clotrimazol

EP 7

Jiangsu Yunyang Group Pharmaceutical Co., Ltd

No.8, Road Street Avenue, S. E. Z, Dan yang Jiangsu

China

Biosride

VD-27626-17

22/06/2022

Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm Agimexpharm - Nhà máy sản xuất dược phẩm Agimexpharm

Sulpirid

EP 7

Jiangsu Tasly DiYi Pharmaceutical Co., Ltd

No.29, Chengnan Xi Lu, Qingpu Qu, Huai‟an, Jiangsu 223002, China

China

Alzole 20mg

VD-27390-17

22/06/2022

Công ty cổ phần dược phẩm TV.Pharm

Omeprazole EC 8.5% W/W PELLETS

NSX

Spansules

Plot no:59, G-3, Srivenkateswara Towers; Bhagyanagar Colony, Opp-KPHB; Hyderabad-500072, AP, India

India

Amlobest

VD-27391-17

22/06/2022

Công ty cổ phần dược phẩm TV.Pharm

Amlodipine besilate

EP

ERCROS INDUSTRIAL, S.A.

Paseo Deleite, s/n 28300 Aranjuez, Madrid, Spain

Spain

Daklife 75mg

VD-27392-17

22/06/2022

Công ty cổ phần dược phẩm TV.Pharm

Clopidogrel bisulfate

USP 34

RPG Life Sciences Limited

463, 4 th Floor, RPG HOUSE, Dr. Annie Besant Road, Worli, Mumbai - 400 030. Maharashtra, INDIA

India

Turbezid

VD-26915-17

22/06/2022

Công ty cổ phần dược phẩm Nam Hà

Isoniazid

BP 2013

Tianjin Handewei Pharmaceutical Co., Ltd

Two eight Jinnan highway bridge North of Zhai Jiadian, Tianjin, China

China

Turbezid

VD-26915-17

22/06/2022

Công ty cổ phần dược phẩm Nam Hà

Rifampicin

BP 2013

Shenyang Antibiotic Manufacturer

Jianshebei 3 Road Hushitai Town, Xinchengzi District Shenyang, China

China

Turbezid

VD-26915-17

22/06/2022

Công ty cổ phần dược phẩm Nam Hà

Pyrazinamid

BP 2013

Jiangsu Sihuan Bioengineering Pharmaceutical Co., Ltd

No.10, Dingshan road, Binjiang Development Zone, Jiangyin, Jiangsu province, China

China

Acyclovir 800 mg

VD-26711-17

22/06/2022

CTCP DP 2-9 TP HCM

Acyclovir

USP 34

Zhejiang Charioteer Pharmaceutical Co., Ltd

Tongyuanxi, Dazhan, Xianju, Zhejiang Province, 317321, P.R.China

China

Allopurinol 200

VD-26712-17

22/06/2022

CTCP DP 2-9 TP HCM

Allopurinol

USP 35

Yixing City Xingyu Medicine Chemicals Co., Ltd

Fufeng Industrial Park, Fangqiao Town, Yixing, Jiangsu, China

China

Vitamin B1 50 mg

VD-26713-17

22/06/2022

CTCP DP 2-9 TP HCM

Thiamine mononitrate

BP 2011

Hubei Huazhong Pharmaceutical Co., Ltd

No.71 West Chunyuan road, Xiangfancity, Hubei province, China

China

Arclenxyl

VD-26639-17

22/06/2022

Chi nhánh Công ty cổ phần Armephaco- Xí nghiệp dược phẩm 150

Loratadin

USP 35

Vasudha Pharma Chem Limited

78/A Vengal Rao Nagar, Hyderabad - 38, Andhra Pradesh, India

India

Armececopha 500

VD-26640-17

22/06/2022

Chi nhánh Công ty cổ phần Armephaco- Xí nghiệp dược phẩm 150

Cefuroxim axetil

DĐVN IV

Covalent Laboratories Private Limited (A Virchow Group Company)

Survey No. 374, Gundla Machanoor Village Hathnoor Mandal Medak Dist - 502 296, Andhra Pradesk, India

India

Dipartate

VD-26641-17

22/06/2022

Chi nhánh Công ty cổ phần Armephaco- Xí nghiệp dược phẩm 150

Magnesi aspartat.2H2O

EP 7.0

Changzhou SynHyper Biotechnology Co. Ltd

22 Xinfeng North Road, Xinjian Town, Yixing, Jiangsu, 214253, China

China

Dipartate

VD-26641-17

22/06/2022

Chi nhánh Công ty cổ phần Armephaco- Xí nghiệp dược phẩm 150

Kali aspartat.½H2O

EP 7.0

Changzhou SynHyper Biotechnology Co. Ltd

22 Xinfeng North Road, Xinjian Town, Yixing, Jiangsu, 214253, China

China

Themogen

VD-26642-17

22/06/2022

Chi nhánh Công ty cổ phần Armephaco- Xí nghiệp dược phẩm 150

Alimemazin tartrat

BP 2013

SOMET- SOCIETE D'ETUDES THERAPEUTIQU ES

5 Rue du Gabian Les Industries98000 Monaco

Monaco

Fexonix 120

VD-27023-17

22/06/2022

Chi nhánh Công ty cổ phần Armephaco- Xí nghiệp dược phẩm 150

Fexofenadin hydroclorid

USP 35

Virupaksha Organics Ltd

Survey No.10, Gaddapotharam Village, Jinnaram Mandal, Medak Dist. 502319, Andhra Pradesh, India

India

Fexonix 60

VD-27024-17

22/06/2022

Chi nhánh Công ty cổ phần Armephaco- Xí nghiệp dược phẩm 150

Fexofenadin hydroclorid

USP 35

Virupaksha Organics Ltd

Survey No.10, Gaddapotharam Village, Jinnaram Mandal, Medak Dist. 502319, Andhra Pradesh, India

India

Bwiner

VD-27592-17

22/06/2022

Chi nhánh Công ty cổ phần Armephaco- Xí nghiệp dược phẩm 150

Alendronat natri trihydrat

BP 2013

Apex Health Care Ltd.

4710-GIDC Estate, Ankleshwar-393 002. Gujarat

India

Sunbakant 10

VD-27593-17

22/06/2022

Chi nhánh Công ty Cổ phần Armephaco- Xí nghiệp dược phẩm 150

Rosuvastatin calci

IP 2010

Optimus Drugs (P) Limited

Survey No. 239 & 240, Dothigudem (V), Pochampally (M), Nalgonda (Dist.) - 508 284, India

India

Sunnyroitin

VD-27594-17

22/06/2022

Chi nhánh Công ty Cổ phần Armephaco- Xí nghiệp dược phẩm 150

Citicolin Natri

CP 2010

Kaiping Genuine Biochemical Pharmaceutical Co., Ltd

No. 1 Xinke Road, Biaohai Industrial Park, Shatang Town, Kaiping City, Guangdong, China

China

Cefaclor 250 mg

VD-26895-17

22/06/2022

Công ty cổ phần dược phẩm Minh Dân

Cefaclor

USP 36

Lupin Limited

Unit-1, 198-202 New Industrial Area No.2, Mandideep-462046, District: Raisen [M.P] India

India

Midactam 375

VD-26900-17

22/06/2022

Công ty cổ phần dược phẩm Minh Dân

Sultamicillin tosilate dihydrate

EP 7.0

Jiangsu Huaxu Pharmaceutical Co., Ltd

Chenjiagang chemical zoe, Xiangshui, Jiangsu, China

China

Midanat 100

VD-26901-17

22/06/2022

Công ty cổ phần dược phẩm Minh Dân

Cefdinir

USP 32

Covalent laboratories private limited

Survey No.374, Gundlan Machanoor, Hathnoor Mandai, Medak Dist-502 296 Andhra Pradesh, India

India

Midantin 500/62,5

VD-26902-17

22/06/2022

Công ty cổ phần dược phẩm Minh Dân

Amoxicillin trihydrate

BP 2015

DSM Anti- Infectives cheferm, S.A

Poligono Industrial Urvasa, Sta Perpetua de Mogoda 08130 Barcelona, Spain

Spain

Midantin 500/62,5

VD-26902-17

22/06/2022

Công ty cổ phần dược phẩm Minh Dân

Potassium clavulanate: microcrystalline cellulose

EP 7.0

CKD BiO Corporation

368, 3-ga, Chungjeong- ro, Seodaemun-gu Seoul 120-756, Korea

Korea

Midpam 500/8

VD-26904-17

22/06/2022

Công ty cổ phần dược phẩm Minh Dân

Amoxicillin trihydrate

BP 2013

Sinopharm Weiqida Pharmceutical Co., Ltd

Economic & Technological Development Zone, Second Medical Zone, Datong, Shanxi Sheng 037300 China

China

Midpam 500/8

VD-26904-17

22/06/2022

Công ty cổ phần dược phẩm Minh Dân

Bromhexine hydrochloride

BP 2013

Orex Pharma Pvt. Ltd

B-5, phase-1, MIDC, Dombivali (E)-4212303

India

Acid tranexamic 500mg

VD-26894-17

22/06/2022

Công ty cổ phần dược phẩm Minh Dân

Acid tranexamic

EP 7.0

Asahi Kasei Finechem Co., Ltd

3-3-23, Nakanoshima, Kita-ku, Osaka, 530- 6130, Japan.

Japan

Cepemid 1g

VD-26896-17

22/06/2022

Công ty cổ phần dược phẩm Minh Dân

Imipenem monohydrate and Cilastatin sodium

USP 35

ACS DOBEAR S.p.a

Viale Addetta, 4/12- 20067 tribiano (Milano) - Italia

Italia

Cimetidine 200mg

VD-26897-17

22/06/2022

Công ty cổ phần dược phẩm Minh Dân

Cimetidine

USP 35

Changzhou Longcheng Pharmaceutical Co., Ltd

98 DongHeYan, XiXiaShu Town, Xinbei Section, JangSu, ChangZhou - 213001 (Outside India) China

China

Combikit 3,1g

VD-26898-17

22/06/2022

Công ty cổ phần dược phẩm Minh Dân

Ticarcillin sodium and Potassium clavulanate

USP 35

Fuan Pharmaceutical (Group) Co., Ltd

No. 1 Huanan 1 Road, Changshou District, Chongqing 401254, P.R. China

China

Gentamicin 80mg/2ml

VD-26899-17

22/06/2022

Công ty cổ phần dược phẩm Minh Dân

Gentamicin sulfate

DĐVN IV

Yantai Justaware Pharmaceutical Co., Ltd

No. 1 Yanfu Road, Zhifa District 264002. P.R. China

China

Midapran 2g

VD-26903-17

22/06/2022

Công ty cổ phần dược phẩm Minh Dân

Cefpirome sulfate

NSX

Zhejiang Yongning Pharmaceutical Co., Ltd

4, Meihuajing Road, HuangYan, Taizhou, Zhejiang, China, PC: 318020

China

Oxacilin 1g

VD-26905-17

22/06/2022

Công ty cổ phần dược phẩm Minh Dân

Oxacillin sodium

USP 35

Shandong Bairui Pharmaceutical Co., Ltd

Dingdong Road, Dingtao, Heze, Shandong, China

China

Paracetamol 1g/10ml

VD-26906-17

22/06/2022

Công ty cổ phần dược phẩm Minh Dân

Paracetamol

USP 38

Hebei Jiheng (Group) Pharmaceutical Co., Ltd

No. 368 Jianshe Street, Hengshui City, Hebei Province, 053000 P.R. China

China

Pipebamid 3,375

VD-26907-17

22/06/2022

Công ty cổ phần dược phẩm Minh Dân

Piperacillin sodium and Tazobactam sodium

USP 35

Rajasthan Antibiotics Limited

A-619 & 630, RIICO Industrial Area, BHIWADI -301 019, Distt, Alwar (Rajasthan) INDIA

India

Piperacilin 1g

VD-26908-17

22/06/2022

Công ty cổ phần dược phẩm Minh Dân

Piperacillin sodium

USP 35

Qilu Pharmaceutical Co., Ltd

849 Dongjia Town, Licheng Distric, JiNan, Shandong, P.R.China

China

Rosuvastatin 10mg

VD-26909-17

22/06/2022

Công ty cổ phần dược phẩm Minh Dân

Rosuvastatin calcium

NSX

Optimus Drugs (P) Limited

Survey No. 239 & 240, Dothigydem (V). Pochampally (M), Nalgoda (Dist) - 508284.

India

Senitram 0,5g/0,25g

VD-26910-17

22/06/2022

Công ty cổ phần dược phẩm Minh Dân

Ampicillin sodium and Sulbactam sodium

USP 38

North China Pharmaceutical Group Semisyntech Co., Ltd

No. 20 Yangzi Road Shijizhuang Economic and Technological Development Zone, Hebei, P.R. China

China

Tranexamic acid 250mg/5ml

VD-26911-17

22/06/2022

Công ty cổ phần dược phẩm Minh Dân

Tranexamic acid

EP 7.0

Asahi Kasei Finechem Co., Ltd

3-3-23, Nakanoshima, Kita-ku, Osaka, 530- 6130, Japan.

Japan

Tranexamic acid 500mg/5ml

VD-26912-17

22/06/2022

Công ty cổ phần dược phẩm Minh Dân

Tranexamic acid

EP 7.0

Asahi Kasei Finechem Co., Ltd

3-3-23, Nakanoshima, Kita-ku, Osaka, 530- 6130, Japan.

Japan

Glucosamin sulfat 250

VD-27127-17

22/06/2022

Công ty cổ phần dược phẩm Trường Thọ

Glucosamine sulfate potassium chloride

USP 37

Yangzhou Rixing Bio-tech Co., Ltd

No 58 WuanRD, GaoyouCity, Jiangsu, China

China

Calci 500

VD-27120-17

22/06/2022

Công ty cổ phần dược phẩm Trường Thọ

Calcium lactate gluconate

NSX

Jungbunzlauer Ladenburg GmbH

Dr. Albert- Reimann- Str. 18, D-68526 Ladenburg, Germany

Germany

Calci 500

VD-27120-17

22/06/2022

Công ty cổ phần dược phẩm Trường Thọ

Calcium carbonate

USP 37

Haicheng Xinda Mining Industry Co., Ltd

Yanjun Town, Haicheng City, Liaoning, China

China

Toganin

VD- 27132- 17

22/06/2022

Công ty cổ phần dược phẩm Trường Thọ

L- Arginine hydrocloride

USP 37

Daesang Corporation

26, Cheoho-daero, Dongdaemun-gu, Seoul, South Korea

South Korea

Ciatic 20

VD-27123-17

22/06/2022

Công ty cổ phần dược phẩm Trường Thọ

Tadalafil

BP2013

Pharmaceutical Works Polpharma SA., Poland

Pelolinska 19; 83 - 200 starogard Gdanski, Poland

Poland

Lipitusar

VD-26643-17

22/06/22

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Phong Phú-Nhà máy sản xuất dược phẩm Usarichpharm

Atorvastatin Calcium Trihydrate

USP 38

Morepen Laboratories Limited

Morepen Village Nalagarh Road, Near Baddi, Distt Solan (H.P.) 173250.

India

Richcalusar

VD-27007-17

22/06/22

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Phong Phú-Nhà máy sản xuất dược phẩm Usarichpharm

Calcitriol

USP 38

Hanzhou ICH Biopharm Co.,Ltd.

Room 1224, Eastcom mansion, 398 Wensan Road, Hangzhou, 310013 China

China

Cédesfarnin

VD-26685-17

22/06/2022

Công ty cổ phần dược Đồng Nai

Dexclorpheniramin maleat

USP 36

Shenyang Syndy Pharmaceutical Co.Ltd

No.2, Miaopuli, Zhonggong Jie, Tiexi Dist., Shenyang City, Liaoning Province

China

Cédesfarnin

VD-26685-17

22/06/2022

Công ty cổ phần dược Đồng Nai

Betamethason

BP 2013

Zhejiang Xianju Pharmaceutical Co., Ltd

No.1, Xianyao Road, Xianju, Zhejiang

China

Deltal - Amtex

VD-26686-17

22/06/2022

Công ty cổ phần dược Đồng Nai

Prednisolon

BP 2013

Tianjin Tianyao Pharmaceutical Co.,Ltd

No.Xinye 9th Street, West Area Of Tianjin Eâconomic-tianjin, 300462

China

Fexenafast 60mg

VD-26687-17

22/06/2022

Công ty cổ phần dược Đồng Nai

Fexofenadin hydroclorid

USP 38

Vasudha Pharma Chem Limited

78/A, Vengal Rao Nagar, Hyderabad-38 Andhra Pradesh

India

Lorsartan 50

VD-26688-17

22/06/2022

Công ty cổ phần dược Đồng Nai

Kali losartan

USP 36

Vasudha Pharma Chem Limited

78/A, Vengal Rao Nagar, Hyderabad-38 Andhra Pradesh

India

Magnesium-B6

VD-26689-17

22/06/2022

Công ty cổ phần dược Đồng Nai

Pyridoxin hydroclorid

BP2013

Jangxi Tianxin Pharmaceutical Co.,Ltd

Le anjiang Industrial Zone, Leping, Jiangxi, 333300

China

Sulfareptol 480

VD-26690-17

22/06/2022

Công ty cổ phần dược Đồng Nai

Sulfamethoxazol

DĐVN IV

Virchow Laboratories Limited

Plot No.4 To 10, S.V.Co-op.Industrial Estete, IDA.Jeedimetla, Hyderabad-500055

India

Sulfareptol 480

VD-26690-17

22/06/2022

Công ty cổ phần dược Đồng Nai

Trimethoprim

DĐVN IV

Shouguang Fukang pharmaceltical Co.,Ltd

North-East of Dongwaihuan Road, Donggeheng Industrial Area, Shouguang City, Shandong.

China

Sunapred

VD-26691-17

22/06/2022

Công ty cổ phần dược Đồng Nai

Prednisolon

BP 2013

Tianjin Tianyao Pharmaceutical Co.,Ltd

221 Huanghai Road, Tianjin, China

China

Victolon

VD-26692-17

22/06/2022

Công ty cổ phần dược Đồng Nai

Cetirizin hydroclorid

DĐVN IV

Actus Parma Limited

No.#102, 1st Floor, Aditya Trade Centrer, Ameerpet, Hyderabad- 500 038

India

Rhomatic Gel α

VD-26693-17

22/06/2022

Công ty cổ phần Dược Hà Tĩnh

Diclofenac natri

USP 38

Henan Dongtai Pharm Co., Ltd.

East Changhong Road, Tangyin, Henan.

China

CalciB1B2B6

VD-26703-17

22/06/2022

Công ty cổ phần dược Hậu Giang

Calci gluconat

BP 2013

Zhejiang Ruibang Laboratories.

No. 578 Binhai Tenth Road, Economic and Technological Development Zone, Wenzhou, Zhejiang Province

China

CalciB1B2B6

VD-26703-17

22/06/2022

Công ty cổ phần dược Hậu Giang

Vitamin B1 (Thiamin hydroclorid)

EP 8

DSM Nutrition Products GmbH.

Postfach 1145, D- 79639 Grenzach- Wyhlen

Germany

CalciB1B2B6

VD-26703-17

22/06/2022

Công ty cổ phần dược Hậu Giang

Vitamin B2

USP 37

Hubei Guangji Pharmaceutical Co., Ltd.

No.1 Jiangdi' Rd. Wuxue City, Hubei Province-435400

China

CalciB1B2B6

VD-26703-17

22/06/2022

Công ty cổ phần dược Hậu Giang

Vitamin B6

USP 38

Jiangxi Tianxin Pharmaceutical Co., Ltd.

Le‟anjiang Industrial Zone, Leping, Jiangxi, 333300

China

Ivis Tobramycin

VD-26705-17

22/06/2022

Công ty cổ phần dược Hậu Giang

Tobramycin

USP 37

Biovet Jsc.

68a, Aprilsko vastanie Blvd., 7200 Razgrad

Bulgaria

MedSkinZela

VD-26707-17

22/06/2022

Công ty cổ phần dược Hậu Giang

Acid azelaic

NSX

Jiangsu Senxuan Pharmaceutical and Chemical Co., Ltd.

Địa chỉ: Hongqiao Industrial Zone, Taixing, Jiangsu, 225453

China

Betahistin 24

VD-27033-17

22/06/2022

Công ty CPDP SaVi

Betahistin dihydroclorid

BP 2014

AMI LIFESCIENCES PVT. LTD

Block No. 82/B, ECP Road, At & PO: Karakhadi - 391 450, Tal: Padra, Dis: Baroda, Gujarat

India

Demencur 150

VD-27034-17

22/06/2022

Công ty CPDP SaVi

Pregabalin

NSX

MAPS LABORATORIES PVT. LTD

Plot No 38, Rafelashwar G.I.D.C, 8-A,National Highway, At Jambudia, Tal-Morbi Rajkot-363642

India

Demencur 75

VD-27035-17

22/06/2022

Công ty CPDP SaVi

Pregabalin

NSX

MAPS LABORATORIES PVT. LTD

Plot No 38, Rafelashwar G.I.D.C, 8-A,National Highway, At Jambudia, Tal-Morbi Rajkot-363642

India

DONEPEZIL ODT 10

VD-27036-17

22/06/2022

Công ty CPDP SaVi

Donepezil hydroclorid monohydrat

USP 39

Dr. REDDY‟S

Plot No. 9/A, Phase- III, I.D.A., Jeedimetla, Hyderabad-500 055, Telangana

India

Fuxofen 10

VD-27037-17

22/06/2022

Công ty CPDP SaVi

Fluoxetin hydroclorid

NSX

CADILA PHARMACEUTIC AL LIMITED

294, G.I.D.C., Estate, Ankleshwar - 393 002. Gujarat

India

Fuxofen 20

VD-27038-17

22/06/2022

Công ty CPDP SaVi

Fluoxetin hydroclorid

NSX

CADILA PHARMACEUTIC AL LIMITED

294, G.I.D.C., Estate, Ankleshwar - 393 002. Gujarat

India

IRBELORZED 150/12,5

VD-27039-17

22/06/2022

Công ty CPDP SaVi

Irbesartan

USP 38

CTX LIFE SCIENCES PVT. LTD

Block No: 251-252, Sachin Magdalla Road, GIDC - Sachin, Dist: - Surat (Gujarat)

India

IRBELORZED 150/12,5

VD-27039-17

22/06/2022

Công ty CPDP SaVi

Hydroclorothiazid

USP 38

CTX LIFE SCIENCES PVT. LTD

Block No: 251-252, Sachin Magdalla Road, GIDC - Sachin, Dist: - Surat (Gujarat)

India

IRBELORZED 300/12,5

VD-27040-17

22/06/2022

Công ty CPDP SaVi

Irbesartan

USP 38

CTX LIFE SCIENCES PVT. LTD

Block No: 251-252, Sachin Magdalla Road, GIDC - Sachin, Dist: - Surat (Gujarat)

India

IRBELORZED 300/12,5

VD-27040-17

22/06/2022

Công ty CPDP SaVi

Hydroclorothiazid

USP 38

CTX LIFE SCIENCES PVT. LTD

Block No: 251-252, Sachin Magdalla Road, GIDC - Sachin, Dist: - Surat (Gujarat)

India

Itopride Invagen

VD-27041-17

22/06/2022

Công ty CPDP SaVi

Itoprid hydroclorid

NSX

AMI LIFESCIENCES PVT. LTD

Block No. 82/B, ECP Road, At & PO: Karakhadi-391 450, Tal: Padra, Dis: Baroda, Gujarat

India

JAXTAS 20

VD-27042-17

22/06/2022

Công ty CPDP SaVi

Esomeprazol magnesi trihydrat

USP 39

Nifty Labs Pvt. Ltd

Plot Nos. 50-A,B, G&H, 64-A,B, C&D, 65-A,B, C&D, 66- A&B, 67-A&B, IDA Kondapally, Ibrahimpatnam, Krishna Dist, A.P

India

Olanzap 10

VD-27043-17

22/06/2022

Công ty CPDP SaVi

Olanzapin

USP 38

NIFTY LABS

Plot Nos. 50-A,B, G&H, 64-A,B, C&D, 65-A,B, C&D, 66- A&B, 67-A&B, IDA Kondapally, Ibrahimpatnam, Krish Dist, A.P

India

Olanzap 15

VD-27044-17

22/06/2022

Công ty CPDP SaVi

Olanzapin

USP 38

NIFTY LABS

Plot Nos. 50-A,B, G&H, 64-A,B, C&D, 65-A,B, C&D, 66- A&B, 67-A&B, IDA Kondapally, Ibrahimpatnam, Krish Dist, A.P

India

Olanzap 20

VD-27045-17

22/06/2022

Công ty CPDP SaVi

Olanzapin

USP 38

NIFTY LABS

Plot Nos. 50-A,B, G&H, 64-A,B, C&D, 65-A,B, C&D, 66- A&B, 67-A&B, IDA Kondapally, Ibrahimpatnam, Krish Dist, A.P

India

Olanzap 5

VD-27046-17

22/06/2022

Công ty CPDP SaVi

Olanzapin

USP 38

NIFTY LABS

Plot Nos. 50-A,B, G&H, 64-A,B, C&D, 65-A,B, C&D, 66- A&B, 67-A&B, IDA Kondapally, Ibrahimpatnam, Krish Dist, A.P

India

SAVI FLUVASTATIN 40

VD-27047-17

22/06/2022

Công ty CPDP SaVi

Fluvastatin natri

NSX

BIOCON LIMITED

20th KM Hosur Road, Electronics City, Bangalore, 560 100

India

SaVi Losartan 100

VD-27048-17

22/06/2022

Công ty CPDP SaVi

Losartan kali

USP 36

VASUDHA PHARMA CHEM LTD.

78/A, Vengal Rao Nagar, Hyderabad-38, Andhra Pradesh

India

SaVi Olanzapine 10

VD-27049-17

22/06/2022

Công ty CPDP SaVi

Olanzapin

USP 38

NIFTY LABS PVT. LTD.

Plot Nos. 50-A,B, G&H, 64-A,B, C&D, 65-A,B, C&D, 66- A&B, 67-A&B, IDA Kondapally, Ibrahimpatnam, Krishna Dist, A.P.

India

SaVi Rosuvastatin 10

VD-27050-17

22/06/2022

Công ty CPDP SaVi

Rosuvastatin calci

NSX

GLENMARK GENERICS LIMITED

Plot No.141-143, 160- 165, 170-172, Chandramouli Audyogik Sahakari Vasahat, MOHOL, Dist.Solapur-413 213, Maharashtra.

India.

SaVi Valsartan HCT 160/25

VD-27051-17

22/06/2022

Công ty CPDP SaVi

Valsartan

USP 38

SMILAX LABORATORIES

Unit-IV: Plot No.70, JN Pharma City, Bhonangi (V), Parawada, Vishakapatnam - 531 019.

India

SaVi Valsartan HCT 160/25

VD-27051-17

22/06/2022

Công ty CPDP SaVi

Hydroclorothiazid

USP 38

CTX LIFE SCIENCES PVT. LTD

Block No: 251-252, Sachin Magdalla Road, GIDC-Sachin, Dist.: Surat (Gujarat)

India

SaViAlben 400

VD-27052-17

22/06/2022

Công ty CPDP SaVi

Albendazol

USP 38

UQUIFA - MEXICO

Calle 37 Este No. 126, C.P.62578 CIVAC Jiutepec, Mor

México

SaViSinus

VD-27053-17

22/06/2022

Công ty CPDP SaVi

Triprolidin HCl

USP 39

RANK ORGANICS CHEMICAL PVT.LTD

N-85 Tarapur M.I.D.C. Boisar, Dist Thane- 401506

India

Tizadyn 100

VD-27054-17

22/06/2022

Công ty CPDP SaVi

Topiramat

NSX

Hetero Drugs Limited

S.No.s, 213, 214 & 255, Bonthapally Village, Jinnaram Mandal, Medak District, Andhra Pradesh

India

Loperamide GSK 2 mg

VD-27653-17

22/06/2022

Công ty CPDP SaVi

Loperamid hydrochlorid

BP 2013

Vasudha Pharma Chem Limited

Plot No 39A&B, Phase I, IDA, Jeedimet la Hyderabad, 500055 Andhra pradesh

India

Neomezols

VD-27241-17

22/06/2022

Công ty cổ phần dược vật tư y tế Hải Dương

Neomycin sulfat

USP 37

Sichuan Long March Pharmaceutical Co., Ltd

448 Changqing Road,Leshan,Sichuan 614000

P.R. China

Neomezols

VD-27241-17

22/06/2022

Công ty cổ phần dược vật tư y tế Hải Dương

Dexamethason natri phosphat

BP 2014

Zhejiang Xianju Pharmaceutical Co., Ltd

No.1 Xianyao Road, Xianju, Zhejiang

China

Naphazolin 0,05%

VD-27240-17

22/06/2022

Công ty cổ phần dược vật tư y tế Hải Dương

Naphazolin nitrat

BP 2013

Precise Chemipharma PVT.LTD

C - 384, T.T.C, Industrial Area, M.I.D.C, Pawne Village, navi Mumbai - 400703

India

Vitamin B1

VD-27248-17

22/06/2022

Công ty cổ phần dược vật tư y tế Hải Dương

Thiamin hydroclorid

EP 7

DSM Nutritional Products GMbH

D - 79639 Grenzach - Whyhlen

Germany

Magiebion

VD-27238-17

22/06/2022

Công ty cổ phần dược vật tư y tế Hải Dương

Magnesium lactat dihydrat

EP 8

ZHENGZHOU RUIPU BIOLOGICAL ENGINEERING Co.,Ltd.

No.96, Ruida Road, Hi- Tech Industries Development Zone, Zhengzhou

China

Magiebion

VD-27238-17

22/06/2022

Công ty cổ phần dược vật tư y tế Hải Dương

Pyridoxin hydroclorid

USP 38

JIANGXI TIANXIN PHARMACEUTIC AL CO.,LTD.

Le‟ anjiang Industrial Zone, leping, Jiangxi

China

Red - Samin

VD-27242-17

22/06/2022

Công ty cổ phần dược vật tư y tế Hải Dương

Glucosamin sulfat natri clorid

USP 30

Jangsu Rixin enterprise Group Co.,Ltd

No 58 vuanRD, Gaoyoucity, Jiangsu

China

Tenamyd actadol 500 softcaps

VD-27244-17

22/06/2022

Công ty cổ phần dược vật tư y tế Hải Dương

Paracetamol

USP 35

Hebei Jiheng (Group) Pharmaceutical Co., ltd

Đ/c: No 368, Jianshe Street, Hengshiu City, Hebei province, 053000

China

Rvpara

VD-27585-17

22/06/2022

Công ty cổ phần dược vật tư y tế Hải Dương

Paracetamol

EP7.0

SRI Krishna pharmaceutical Ltd

C4, Industrial Development AreaUppal, Hyderabad - 500039

India

Mezanopyl

VD-27239-17

22/06/2022

Công ty cổ phần dược vật tư y tế Hải Dương

Piracetam

EP 7.0

Pharmaceutical Works Polpharma SA

Pelplinska 19, 83 - 200 Starogard Gdanski

Poland

Pietram 10

VD-27161-17

22/06/2022

Công ty cổ phần dược vật tư y tế Hải Dương

Piracetam

EP 7

Microsin S.R.L

Pericle Papahagi St., No.51 - 63, Sector 3, Bucharest

Romania

Paracetamol 500 mg

VD-27267-17

22/06/2022

Công ty cổ phần Dược - VTYT Thanh Hóa

Paracetamol

DĐVN IV

Hebei jiheng (group) pharmaceutical co., ltd - China

368 Jianshe Street, Hengshui City, Hebei

China

AUMAKIN 625

VD-27278-17

22/06/2022

Cty CP Hóa - Dược phẩm Mekophar

Potassium clavulanate + microcrystalin cellulose 1:1

EP 7.0

Lek Pharmaceuticals d.d

Perzonali 47 SI 2391 Prevalje

Slovenia

BETACYLIC

VD-27279-17

22/06/2022

Cty CP Hóa - Dược phẩm Mekophar

Betamethasone dipropionate

USP 35

Tianjin Tianyao Pharmaceuticals Co., Ltd

No. 19, XINYE 9th Street, West area of Tianjin Economic- Technological Development area, Tianjin China

China

BETACYLIC

VD-27279-17

22/06/2022

Cty CP Hóa - Dược phẩm Mekophar

Acid salicylic

DĐVN IV

Novacyl Asia Pacific Limited

Unit 16B, 169 Electric Road, North Point, Hong Kong

China

CEPHALEXIN 500mg

VD-27280-17

22/06/2022

Cty CP Hóa - Dược phẩm Mekophar

Cephalexin monohydrate

BP 2013

DSM Sinochem Pharmaceuticals Spain S.A.

Calle Ripolles, 2 Poligono Industrial Urvasa, Sta Perpetua de Mogoda, 08130 Barcelona

Spain

DEXAMETHASO NE 0,5mg

VD-27282-17

22/06/2022

Cty CP Hóa - Dược phẩm Mekophar

Dexamethasone acetate

EP 8.0

Tianjin Tianyao pharmaceutical Co., Ltd.

221 Huanghai Road, Tianjin Economic & Technological Development Area, Tianjin

China

LUMETHEM 40/240

VD-27283-17

22/06/2022

Cty CP Hóa - Dược phẩm Mekophar

Lumefantrine

IP 2013

Ipca Laboratories Limited

48, Kandivli Industrial Estate, Kandivli (West) Mumbai 400 067

India

MEKOCEFACLO R

VD-27284-17

22/06/2022

Cty CP Hóa - Dược phẩm Mekophar

Cefaclor momohydrate

USP 35

Lupin Ltd

198 - 202, New Industrial Area No. 2, Mandileep - 462 046 District Raisen (M.P.)

India

MEKOMUCOSOL 100

VD-27285-17

22/06/2022

Cty CP Hóa - Dược phẩm Mekophar

Acetylcysteine

USP 35

Zambon Chemicals, Zach Systems S.p.A (Italy).

Via Lillo Del Duca, 10 - 20091 Bresso (MI)

Italy

MICINDROP

VD-27286-17

22/06/2022

Cty CP Hóa - Dược phẩm Mekophar

Neomycin sufate

USP 35

Sichuan Long March Pharmaceutical Co., Ltd

448 Changqing Road, Leshan, Sichuan 614000

China

NOVOGYL

VD-27287-17

22/06/2022

Cty CP Hóa - Dược phẩm Mekophar

Spiramycin

EP 7.0

Wuxi Fortune Pharmaceutical Co., Ltd

No. 2 Rongyang 1st Road, Xishan Economic Zone, Wuxi City, Jiangsu Provice

China

NOVOMYCINE 1,5 M.IU

VD-27288-17

22/06/2022

Cty CP Hóa - Dược phẩm Mekophar

Spiramycin

EP 7.0

Topfond Pharmaceutical Co., Ltd

No. 1199, Jiaotong Road, Yicheng Distric, Zhumadian, Henan Province, China, 463000

China

PACETCOOL 1g

VD-27289-17

22/06/2022

Cty CP Hóa - Dược phẩm Mekophar

Cefotiam Hydrochloride

NSX

Nipro Pharma Corporation

ODATE Plant 5-7, Macdano, Niida, Odate, Akita, 018-5751

Japan

PARACETAMOL 325mg

VD-27290-17

22/06/2022

Cty CP Hóa - Dược phẩm Mekophar

Paracetamol

BP 2013

Anqiu Lu‟an Pharmaceutical Co., Ltd

No. 35, Weixu North Road, Anqiu City, Shandong Province, 262100 China

China

VITAMIN PP 500mg

VD-27292-17

22/06/2022

Cty CP Hóa - Dược phẩm Mekophar

Nicotinamide

BP 2014

Western Drugs Limited

F- 271(A), Mewar Industrial Area, Madri, Udaipur - 313001 (Raj.)

India

Acinstad 500mg

VD-27299-17

22/06/2022

Công Ty Cổ Phần PYMEPHARCO

Amikacin sulfate

EP 7.0

Interquim S.A. de C.V.

Guillermo Marconi No. 16, Parque Industrial Củamatla, 54730 Củautitlán Izcalli, Estado de México

México

Cefadroxil PMP 250mg

VD-27300-17

22/06/2022

Công Ty Cổ Phần PYMEPHARCO

Cefadroxil monohydrate

EP 8.0

DSM Sinochem Pharmaceuticals Spain, S.A.

Calle Ripolles, 2 Poligono Industrial Urvasa, Sta Perpetua de Mogoda, 08130 Barcelona

Spain

Cefadroxil PMP 500mg

VD-27301-17

22/06/2022

Công Ty Cổ Phần PYMEPHARCO

Cefadroxil monohydrate

EP 8.0

DSM Sinochem Pharmaceuticals Spain, S.A.

Calle Ripolles, 2 Poligono Industrial Urvasa, Sta Perpetua de Mogoda, 08130 Barcelona

Spain

Celorstad kid

VD-27302-17

22/06/2022

Công Ty Cổ Phần PYMEPHARCO

Cefaclor monohydrate

EP 8.0

ACS DOBFAR S.p.A

Viale Addetta, 4/12 20067 Tribiano Milano

Italy

Cuine Caps. 250mg

VD-27303-17

22/06/2022

Công Ty Cổ Phần PYMEPHARCO

Glucosamin sulfat sodium clorid

USP38

Jiangsu Jiushoutang Organisms- Manufactures Co., Ltd

Tongji Road, Zhangguo Town, Xinghua City, Jiangsu Province

China

DK Lincomycin 500

VD-27304-17

22/06/2022

Công Ty Cổ Phần PYMEPHARCO

Lincomycin hydrochloride

EP 8.0

Nanyang Pukang Pharmaceutical Co., Ltd.

Address: 143 Gongye Road Post code: 473053 City: Nanyang Province: Henan

China

Erilcar 10

VD-27305-17

22/06/2022

Công Ty Cổ Phần PYMEPHARCO

Enalapril maleate

USP 35

Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co., Ltd.

Xunqiao, Linhai, Zhejiang, 317024

China

Esoxium inj

VD-27306-17

22/06/2022

Công Ty Cổ Phần PYMEPHARCO

Esomeprazol sodium sterile

NSX

Rajasthan Antibiotics Limited.

A-619 & 630 RIICO Industrial Area, BHIWADI - 301 019, Distt.Alwar (Rajasthan)

India

Faditac

VD-27307-17

22/06/2022

Công Ty Cổ Phần PYMEPHARCO

Famotidine

USP 35

SMS pharmaceuticals Limited

Plot No.19-111, Road No.71, Opp. Bharatiya Vidya Bhavan Public School, Jubilee Hills, Hyderabad - 500034.

India

Galremin 4mg

VD-27308-17

22/06/2022

Công Ty Cổ Phần PYMEPHARCO

Galantamin hydrobromide

EP 8.0

Indena S.p.A

Indena S.p.A. Viale Ortles, 12 - 20139 MILAN

Italy

Glusamin

VD-27309-17

22/06/2022

Công Ty Cổ Phần PYMEPHARCO

Glucosamin sulfat sodium clorid

USP38

Jiangsu Jiushoutang Organisms- Manufactures Co., Ltd

Tongji Road, Zhangguo Town, Xinghua City, Jiangsu Province

China

Hazidol 1,5mg

VD-27310-17

22/06/2022

Công Ty Cổ Phần PYMEPHARCO

Haloperidol

EP 7.0

Vamsi Labs Ltd

A-14/15, MIDC Area, Chincholi, Solapur-413255, Maharashtra

India

Ibedis 150

VD-27311-17

22/06/2022

Công Ty Cổ Phần PYMEPHARCO

Irbesartan

USP 38

Hetero Labss Limited

Survay No.10, I.D.A., Gaddapotharam, Jinnaram Mandal, Medak District, Andhra Pradesh

India

Menison inj.

VD-27312-17

22/06/2022

Công Ty Cổ Phần PYMEPHARCO

Methylprednisolone Sodium Succinate

USP 35

Crystal Pharma, S.A.U.

Parque Tecnológico de Boecillo, Parcela 105, 47151 - Boecillo (Valladolid)

Spain

Pharmasmooth

VD-27313-17

22/06/2022

Công Ty Cổ Phần PYMEPHARCO

Calcium carbonate

EP 7.0

Dr. Paul Lohmann GmbH KG

Dr. Paul Lohmann GmbH KG Hauptstrasse 2 | 31860 Emmerthal

Germany

Pizovox

VD-27314-17

22/06/2022

Công Ty Cổ Phần PYMEPHARCO

Linezolid

NSX

Symed Labs Limited

Symed Labs Limited 8-3-166/6&7, II Floor, Sree Arcade, Erragadda, Hyderabad, Andhra Pradesh

India

PymeClarocil 500

VD-27315-17

22/06/2022

Công Ty Cổ Phần PYMEPHARCO

Clarithromycin

USP 35

Shanghai modern Pharmaceutical Co., Ltd.

No. 378, Jianlu Road, Pudong New Area, Shanghai

China

Pyvasart HCT 80/12.5

VD-27316-17

22/06/2022

Công Ty Cổ Phần PYMEPHARCO

Hydrochlorothiazide

EP 8.0

Pharmaceutical Works Polpharma S.A.

19 Pelplinska Str., 83- 200 Starogard Gdanski

Poland

Pyvasart HCT 80/12.5

VD-27316-17

22/06/2022

Công Ty Cổ Phần PYMEPHARCO

Valsartan

EP 8.0

Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co., Ltd

Coastal Industrial Zone, Duqiao, Linhai, Zhejiang, 317016

China

Pyzacar HCT 100/25mg

VD-27317-17

22/06/2022

Công Ty Cổ Phần PYMEPHARCO

Losartan potassium

EP 8.0

Maprimed S.A.

Murguiondo 2011 C.P. (C1440CNS) Buenos Aires

Argentina

Pyzacar HCT 100/25mg

VD-27317-17

22/06/2022

Công Ty Cổ Phần PYMEPHARCO

Hydrochlorothiazide

EP 8.0

Pharmaceutical Works Polpharma S.A.

19 Pelplinska Str., 83- 200 Starogard Gdanski

Poland

SCD Cefradine 500mg

VD-27318-17

22/06/2022

Công Ty Cổ Phần PYMEPHARCO

Cefradine

BP 2015

Zhejiang Zhebang Pharmaceutical Co., Ltd.

No.3 Weiwu Road, Hangzhou Gulf Fine Chemical Zone, Shangyu City, Zhejiang Province

China

Ursoterol 500mg

VD-27319-17

22/06/2022

Công Ty Cổ Phần PYMEPHARCO

Ursodeoxycholic acid

EP 8.0

Joint Stock Company “Grindeks”

53, Krustpils Street, Riga, LV 1057

Latvia

Vifix

VD-27320-17

22/06/2022

Công Ty Cổ Phần PYMEPHARCO

Lamivudine

USP 35

Mylan Laboratories Limited

Plot No. 564/A/22, Road No. 92, Jubilee Hills, Hyderabad - 500 034, Andhra Pradesh

India

Aspirin STADA 81 mg

VD-27517-17

22/06/2022

Chi nhánh công ty TNHH Liên Doanh STADA-VIỆT NAM

Aspirin

EP 8.0

Novacyl (Thailand) Limited

321 Bangpoo Industrial Estate, Moo 4, Sukhumvit Road, Praeksa, Muang, Samutprakarn 10280

Thailand

Calcium STADA 500 mg

VD-27518-17

22/06/2022

Chi nhánh công ty TNHH Liên Doanh STADA-VIỆT NAM

Calcium lactate gluconate

NSX

Jungbunzlauer Ladenburg GmbH

Dr. Albert-Reimann- Str. 18, DE-68526 Ladenburg

Germany

Calcium STADA 500 mg

VD-27518-17

22/06/2022

Chi nhánh công ty TNHH Liên Doanh STADA-VIỆT NAM

Calcium carbonate

EP 8.0

Calmags GmbH

Stadtkoppel 26, DE- 21337 Luneburg

Germany

Captopril STADA 25 mg

VD-27519-17

22/06/2022

Chi nhánh công ty TNHH Liên Doanh STADA-VIỆT NAM

Captopril

USP 37

Changzhou Pharmaceutical Factory

No.518 East Laodong Road, Changzhou, Jiangsu Province

China

Citalopram STADA 10 mg

VD-27520-17

22/06/2022

Chi nhánh công ty TNHH Liên Doanh STADA-VIỆT NAM

Citalopram hydrobromide

EP 8.0

Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co., Ltd.

Xunquiao, Linhai, Zhejiang 317024

China

Citalopram STADA 20 mg

VD-27521-17

22/06/2022

Chi nhánh công ty TNHH Liên Doanh STADA-VIỆT NAM

Citalopram hydrobromide

EP 8.0

Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co., Ltd.

Xunquiao, Linhai, Zhejiang 317024

China

Diltiazem STADA 60 mg

VD-27522-17

22/06/2022

Chi nhánh công ty TNHH Liên Doanh STADA-VIỆT NAM

Diltiazem hydrochloride

USP 37

F.I.S. - Fabbrica Italiana Sintetici S.p.A.

Via Dovaro, snc 36045 Lonigo (VI)

Italy

Diltiazem STADA 60 mg

VD-27522-17

22/06/2022

Chi nhánh công ty TNHH Liên Doanh STADA-VIỆT NAM

Diltiazem hydrochloride

USP 37

Teva Pharmaceutical Industries Ltd.

Nos, A-2, A-2/1, A- 2/2, UPSIDC Industrial Area, Bijnor Road, Distt. J.P. Nagar, Gajraula -244 235 (Uttar Pradesh)

India

Keamine

VD-27523-17

22/06/2022

Chi nhánh công ty TNHH Liên Doanh STADA-VIỆT NAM

Calcium-3-methyl-2- oxo-valerate

NSX

Evonik Technochemie GmbH

Rodenbacher Chaussee 4, 63457 Hanau

Germany

Keamine

VD-27523-17

22/06/2022

Chi nhánh công ty TNHH Liên Doanh STADA-VIỆT NAM

Calcium-4-methyl-2- oxo-valerate

NSX

Evonik Technochemie GmbH

Rodenbacher Chaussee 4, 63457 Hanau

Germany

Keamine

VD-27523-17

22/06/2022

Chi nhánh công ty TNHH Liên Doanh STADA-VIỆT NAM

Calcium-2-oxo-3- phenyl-propionate

NSX

Evonik Technochemie GmbH

Rodenbacher Chaussee 4, 63457 Hanau, Germany

Germany

Keamine

VD-27523-17

22/06/2022

Chi nhánh công ty TNHH Liên Doanh STADA-VIỆT NAM

Calcium-3-methyl-2- oxo-butyrate

NSX

Evonik Technochemie GmbH

Rodenbacher Chaussee 4, 63457 Hanau

Germany

Keamine

VD-27523-17

22/06/2022

Chi nhánh công ty TNHH Liên Doanh STADA-VIỆT NAM

Calcium-DL-2- hydroxy-4- (methylthio) butyrate

NSX

Evonik Technochemie GmbH

Rodenbacher Chaussee 4, 63457 Hanau

Germany

Keamine

VD-27523-17

22/06/2022

Chi nhánh công ty TNHH Liên Doanh STADA-VIỆT NAM

L-lysine acetate

USP 37

Ajinomoto Co., Inc.

1-1, Suzuki-cho, Kawasaki-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa-Ken

Japan

Keamine

VD-27523-17

22/06/2022

Chi nhánh công ty TNHH Liên Doanh STADA-VIỆT NAM

L-threonine

USP 37

Shanghai Ajinomoto Amino Acid Co., Ltd.

No. 718, East Rongle Road, Songjiang District, Shanghai 201613

China

Keamine

VD-27523-17

22/06/2022

Chi nhánh công ty TNHH Liên Doanh STADA-VIỆT NAM

L-tryptophan

USP 37

Ajinomoto North America, Inc.

4020 Ajinomoto Drive, Raleigh, North Carolina 27610

USA

Keamine

VD-27523-17

22/06/2022

Chi nhánh công ty TNHH Liên Doanh STADA-VIỆT NAM

L-histidine

USP 37

Shanghai Ajinomoto Amino Acid Co., Ltd.

No. 718, East Rongle Road, Songjiang District, Shanghai 201613, People‟s Republic of China.

China

Keamine

VD-27523-17

22/06/2022

Chi nhánh công ty TNHH Liên Doanh STADA-VIỆT NAM

L-tyrosine

USP 37

Ajinomoto Co., Inc.

1-1,Suzuki-cho, Kawasaki-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa-Ken

Japan

Lactulose STADA

VD-27524-17

22/06/2022

Chi nhánh công ty TNHH Liên Doanh STADA-VIỆT NAM

Lactulose solution 66%

EP 8.0

Lacsa (Pty) Limited

72 Ballantrae Road, Merebank, Durban, 4052, KwaZulu Natal

South Africa

Lostad HCT 100/12,5 mg

VD-27525-17

22/06/2022

Chi nhánh công ty TNHH Liên Doanh STADA-VIỆT NAM

Hydrochlorothiazide

EP 7.4

Unichem Laboratories Ltd.

Plot No.99, MIDC Area, Dhatav - Roha, Dist. Raigad - 402 116

India

Lostad HCT 100/12,5 mg

VD-27525-17

22/06/2022

Chi nhánh công ty TNHH Liên Doanh STADA-VIỆT NAM

Losartan potassium

EP 7.0

Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co., Ltd.

Coastal Industrial Zone, Duqiao, Linhai, Zhejiang 317016

China

Metformin Stada 1000mg MR

VD-27526-17

22/06/2022

Chi nhánh công ty TNHH Liên Doanh STADA-VIỆT NAM

Metformin hydrochloride

EP 7.0

Wanbury Limited

A-15, Patalganga M.I.D.C, Taluka: Khalapur, District: Raigad, Pin code: 410220, Maharashtra State

India

Mirastad 30

VD-27527-17

22/06/2022

Chi nhánh công ty TNHH Liên Doanh STADA-VIỆT NAM

Mirtazapine

EP 8.0

MEDICHEM S.A.

“Polígono Industrial de Celrà”, 17460 Celrà (Girona)

Spain

Olanstad 10

VD-27528-17

22/06/2022

Chi nhánh công ty TNHH Liên Doanh STADA-VIỆT NAM

Olanzapine

NSX

Nobilus Ent

99 - 300 Kutno ul. Metalowa 6a

Poland

Quetiapin STADA 100 mg

VD-27529-17

22/06/2022

Chi nhánh công ty TNHH Liên Doanh STADA-VIỆT NAM

Quetiapine fumarate

EP 8.2

Hetero Labs Limited

S.No.10, I.D.A., Gaddapotharam Village, Jinnaram Mandal, Medak District, Andhra Pradesh

India

Quetiapin STADA 200 mg

VD-27530-17

22/06/2022

Chi nhánh công ty TNHH Liên Doanh STADA-VIỆT NAM

Quetiapine fumarate

EP 8.2

Hetero Labs Limited

S.No.10, I.D.A., Gaddapotharam Village, Jinnaram Mandal, Medak District, Andhra Pradesh

India

Quetiapin STADA 25 mg

VD-27531-17

22/06/2022

Chi nhánh công ty TNHH Liên Doanh STADA-VIỆT NAM

Quetiapine fumarate

EP 8.2

Hetero Labs Limited

S.No.10, I.D.A., Gaddapotharam Village, Jinnaram Mandal, Medak District, Andhra Pradesh

India

Sifstad 0,18

VD-27532-17

22/06/2022

Chi nhánh công ty TNHH Liên Doanh STADA-VIỆT NAM

Pramipexole dihydrochloride monohydrate

NSX

Hetero Drugs Limited

S.Nos.213, 214 and 255, Bonthapally Village, Jinnaram Mandal, Medak District, Andhra Pradesh

India

Sifstad 0,7

VD-27533-17

22/06/2022

Chi nhánh công ty TNHH Liên Doanh STADA-VIỆT NAM

Pramipexole dihydrochloride monohydrate

NSX

Hetero Drugs Limited

S.Nos.213, 214 and 255, Bonthapally Village, Jinnaram Mandal, Medak District, Andhra Pradesh

India

Trimetazidin STADA 20 mg

VD-27534-17

22/06/2022

Chi nhánh công ty TNHH Liên Doanh STADA-VIỆT NAM

Trimetazidine dihydrochloride

EP 8.0

Inogent Laboratories Private Limited

Plot No. 28 A, Street No. 15, IDA Nacharam, Hyderabad- 500 076

India

Vorifend Forte

VD-27535-17

22/06/2022

Chi nhánh công ty TNHH Liên Doanh STADA-VIỆT NAM

Glucosamine sulfate potassium chloride

USP 37

Zhoushan Puto Xinxing Pharmachem Co., Ltd.

Miaolongcun North Station, Zhujiajian Town, Putuo District, Zhoushan City, Zhejiang Province

China

Acyclovir STADA 400 mg

VD-27536-17

22/06/2022

Công ty TNHH Liên Doanh STADA- VIỆT NAM

Acyclovir

USP 37

Zhejiang Charioteer Pharmaceutical Co., Ltd.

Tongyuanxi, Dazhan, Xianju, Zhejiang Province, 317321

China

Cetirizine STADA 10 mg

VD-27537-17

22/06/2022

Công ty TNHH Liên Doanh STADA- VIỆT NAM

Cetirizine dihydrochloride

EP 8.0

Glochem Industries Limited

Survey Nos. 174 to 176, I.D.A. Bollaram, Medak District - 502 325, Telangana state

India

Dexpanthenol 5%

VD-27538-17

22/06/2022

Công ty TNHH Liên Doanh STADA- VIỆT NAM

Dexpanthenol

EP 8.0

DSM Nutritional Products (UK) Ltd.

Dalry KA24 5JJ, Ayrshire, Scotland

United Kingdom

Efavirenz STADA 600 mg

VD-27539-17

22/06/2022

Công ty TNHH Liên Doanh STADA- VIỆT NAM

Efavirenz

USP 37

Hetero Labs Limited

Suvay No.10, I.D.A, Gaddapotharam Village, Jinnaram Mandal, Medak District, Andhra Pradesh

India

Indopril 10

VD-27540-17

22/06/2022

Công ty TNHH Liên Doanh STADA- VIỆT NAM

Imidapril hydrochloride

NSX

SMS Pharmaceuticals Ltd.

Unit-II, Plot No.24 & 24B and 36 & 37, S.V. Co-Operative Industrial Estate, Bachupally, Ranga Reddy district, Hyderabad, Telangana - 500090

India

Predstad

VD-27541-17

22/06/2022

Công ty TNHH Liên Doanh STADA- VIỆT NAM

Prednisolone sodium metasulfobenzoate

NSX

SANOFI CHIMIE

63480 VERTOLAYE

France

Stadeltine

VD-27542-17

22/06/2022

Công ty TNHH Liên Doanh STADA- VIỆT NAM

Levocetirizine dihydrochloride

NSX

Glenmark Pharmaceuticals Limited

Plot No. 3109, GIDC Industrial Estate, Ankleshwar - 393002, Dist. Bharuch, Gujarat State

India

Stadleucin

VD-27543-17

22/06/2022

Công ty TNHH Liên Doanh STADA- VIỆT NAM

Acetylleucine

NSX

Centipharm

Chemin de la Madeleine, F-06130 Grasse

France

Zanastad

VD-27544-17

22/06/2022

Công ty TNHH Liên Doanh STADA- VIỆT NAM

Tizanidine hydrochloride

USP 37

Elder Pharmaceuticals Ltd.

A-36, MIDC Industrial Area, Patalganga, Village Kaire, Tal. Khalapur, Dist. Raigad - 410 220. Maharashtra State

India

Tuần hoàn não Thái Dương

VD-27326-17

22/06/2022

Chi nhánh công ty cổ phần Sao Thái Dương tại Hà Nam

Semen glycineae sojae extract (nattokinase)

NSX

Contek Life Science Co., Ltd

4F., No.48, Huaining St., Zhongzheng Dist., Tapei City 100

Taiwan

Tinecol

VD-27462-17

22/06/2022

Công ty TNHH dược phẩm Detapham

Miconazol nitrat

BP 2017

Shangqiu Kangmeida Bio- technology Co., Ltd

Suiyang District, Changqiu

China

Tinecol

VD-27462-17

22/06/2022

Công ty TNHH dược phẩm Detapham

Resorcinol

BP 2017

Chemical Land 21

South Korea

Korea

Kem bôi da AVI- O5

VD-27499-17

22/06/2022

Công ty TNHH dược phẩm Việt Phúc

Vitamin A palmitat

USP 37

BASF

BASF SE. Carl-Bosch- Str. 38. 67056 Ludwigshafe

Germany

Livgan Inj 10 ml

QLĐB-603-17

22/06/2019

Công ty cổ phần Dược - VTYT Thanh Hóa

Monoammonium glycyrrhizat

EP 8.0

Huisong Pharmaceuticals

236 N. Jianguo Road, 15 F, Hangzhou, Zhejiang 310003

China

Livgan Inj 10 ml

QLĐB-603-17

22/06/2019

Công ty cổ phần Dược - VTYT Thanh Hóa

Glycin

USP 38

Kyowa Hakko Bio Co.,ltd.

1-6-1, Ohtemachi, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-8185

Japan.

Livgan Inj 10 ml

QLĐB-603-17

22/06/2019

Công ty cổ phần Dược - VTYT Thanh Hóa

L-Cystein hydrochlorid monohydrat

USP 38

Kyowa Hakko Bio Co.,ltd.

1-6-1, Ohtemachi, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-8185

Japan.

Livgan Inj 20 ml

QLĐB-604-17

22/06/2019

Công ty cổ phần Dược - VTYT Thanh Hóa

Monoammonium glycyrrhizat

EP 8.0

Huisong Pharmaceuticals

236 N. Jianguo Road, 15 F, Hangzhou, Zhejiang 310003

China

Livgan Inj 20 ml

QLĐB-604-17

22/06/2019

Công ty cổ phần Dược - VTYT Thanh Hóa

Glycin

USP 38

Kyowa Hakko Bio Co.,ltd.

1-6-1, Ohtemachi, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-8185

Japan.

Livgan Inj 20 ml

QLĐB-604-17

22/06/2019

Công ty cổ phần Dược - VTYT Thanh Hóa

L-Cystein hydrochlorid monohydrat

USP 38

Kyowa Hakko Bio Co.,ltd.

1-6-1, Ohtemachi, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-8185

Japan.

Livgan Inj 5 ml

QLĐB-605-17

22/06/2019

Công ty cổ phần Dược - VTYT Thanh Hóa

Monoammonium glycyrrhizat

EP 8.0

Huisong Pharmaceuticals

236 N. Jianguo Road, 15 F, Hangzhou, Zhejiang 310003

China

Livgan Inj 5 ml

QLĐB-605-17

22/06/2019

Công ty cổ phần Dược - VTYT Thanh Hóa

Glycin

USP 38

Kyowa Hakko Bio Co.,ltd.

1-6-1, Ohtemachi, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-8185

Japan.

Livgan Inj 5 ml

QLĐB-605-17

22/06/2019

Công ty cổ phần Dược - VTYT Thanh Hóa

L-Cystein hydrochlorid monohydrat

USP 38

Kyowa Hakko Bio Co.,ltd.

1-6-1, Ohtemachi, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-8185

Japan.

Acemuc 200mg

GC-274-17

22/06/2022

Công ty TNHH Sanofi-Aventis Việt Nam

Acetylcysteine (N- Acetylcysteine)

EP 8

Moehs Catalana, S.L.

Polígono Rubí Sur, César Martinell i Brunet, 12A - 08191 Rubí (Barcelona), Spain.

Spain

Motilium - M

GC-275-17

22/06/2022

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Domperidon maleat

EP8.0

Janssen pharmaceutica NV

Jassen pharmaceuticalaan 3, B-2440, Geel

Belgium

Dinara

QLĐB-600-17

22/06/2019

Công ty TNHH Dược phẩm Đạt Vi Phú

Tenofovir disoproxil fumarat

IP2010

ARCADIA BIOTECHNOLOG Y LTD.

Suite 901, Building Wensli, 1378 Lu Jia Bang RD, Shanghai 200011, P.R.China

China

Dinara

QLĐB-600-17

22/06/2019

Công ty TNHH Dược phẩm Đạt Vi Phú

Lamivudin

USP35

Ningbo Haishu Horbid Imp&exp CO., LTD

Room 5-26, No 91, Lane 98, Shunde road, Haishu dist, Ningbo, Zhejiang

China

Halcort-6

QLĐB-606-17

22/06/2019

Công ty TNHH Dược phẩm Đạt Vi Phú

Deflazacort

NSX

ARCADIA BIOTECHNOLOG Y LTD.

Suite 901, Building Wensli, 1378 Lu Jia Bang RD, Shanghai 200011, P.R.China

China

Cobratoxan

VD-26649-17

22/06/2022

Cơ sở sản xuất đông dược 408

Methylsalicylat

DĐVN IV

Manufacturing plant Novacyl établissement Roussillon

Rue Gaston Monmousseau, 38150 Roussillon

France

Clazidyne

VD-26670-17

22/06/2022

Công ty CPDP Becamex

Loratadin

USP35

Vasudha Pharma Chem Limited

78/A, Vengal Rao Nagar, Hyderabad-38

India

Magnesium B6

VD-26671-17

22/06/2022

Công ty CP Dược Becamex

Pyridoxin HCl

BP2012

Jiangxi Tianxin Pharmaceutical Co.,Ltd

Le‟ anjiang Industrial Zone, Leping, Jiangxi, 333300, China.

China

Paracetamol 500mg (tím -tím)

VD-26672-17

22/06/2022

Công ty cổ phần Dược Becamex

Paracetamol

BP2012

Anqiu Lu‟an Pharmaceutical Co., Ltd.

No 35, Weixu North Road, Anqiu, Sandong, China

China

Tofluxine

VD-26673-17

22/06/2022

Công ty CPDP Becamex

Dextromethorphan HBr

USP38

DR'Reddy Laboratories Ltd

Plot No 9, JN pharma city, Parawada Visahapatnam-531021, AP

India

Acetylcystein boston 100

VD-26762-17

22/06/2022

C.ty CPDP Boston Việt Nam

Acetylcystein

EP 8.0

Wuhan grand hoyo co., Ltd

399 Luoyu Road, Wuhan, China

China

Acetylcystein boston 200

VD-26763-17

22/06/2022

C.ty CPDP Boston Việt Nam

Acetylcystein

EP 8.0

Wuhan grand hoyo co., Ltd

399 Luoyu Road, Wuhan, China

China

Calcium Boston Ascorbic

VD-26764-17

22/06/2022

C.ty CPDP Boston Việt Nam

Calci glucoheptonat dihydrat

USP 34

Givaudan-Lavirotte

56, rue Paul Cazeneuve - B.P. 8344 69356 Lyon Cedex 08, France

France

Calcium Boston Ascorbic

VD-26764-17

22/06/2022

C.ty CPDP Boston Việt Nam

Vitamin C

BP2013

Shandong Luwei Pharmaceutical co., Ltd.

Shuangfeng Industrial Park, Zichuan District, Zibo City, Shandong, China

China

Calcium Boston Ascorbic

VD-26764-17

22/06/2022

C.ty CPDP Boston Việt Nam

Vitamin PP

BP2013

Western Drugs Ltd.

F-271(A), Mewar Industrial Area, Madri, Udaipur - 313001 (Raj.), India.

India

Clovirboston

VD-26765-17

22/06/2022

C.ty CPDP Boston Việt Nam

Aciclovir

DĐVN IV

Zhejiang Charioteer Pharmaceutical Co., Ltd

Tongyuanxi, Dazhan, Xianju, Zhejiang Province, 317321, P.R.China.

China

Covaprile 4

VD-26766-17

22/06/2022

Công ty CPDP Boston

Perindopril tert- butylamin

BP 2013

Zhejiang Menovo

8, Jin 13 Road, Hangzhou Gulf IndustryArea Shangyu, Zhejiang 312369 China.

China

Magne-B6 boston

VD-26767-17

22/06/2022

Công ty CPDP Boston

Pyridoxin hydroclorid

BP 2013

Jiangxi Tianxin Pharmaceutical Co., Ltd.

Le‟anjiang Industrial Zone, Leping, Jiangxi, China

China

Metformin boston 850

VD-26768-17

22/06/2022

C.ty CPDP Boston Việt Nam

Metformin hydroclorid

BP 2014

Abhilash Chemicals Pvt. Ltd.

34/6A, Nayakkanpatty Village, Madurai North Taluk, Madurai - 625 301, India

India

Povidone Iodine 10%

VD-26838-17

22/06/2022

Công ty DP Hải phòng

Povidone-Iodine

USP34

Adani Pharmachem private Ltd

Plot No 2729 to 2731, road I-1, Lodhika, GIDC, Village Metoda, Tal Lodhika, Dist Raikot-360021, Guajarat

India

Cao sao vàng

VD-26922-17

22/06/2022

CN Công ty cổ phần dược phẩm OPC tại Bình Dương - Nhà máy Dược phẩm OPC

Camphor

BP 2013

Fujian Green Pine Co., Ltd

Huiyao Industrial Park Jianyang Fujian China

China

Cao sao vàng

VD-26922-17

22/06/2022

CN Công ty cổ phần dược phẩm OPC tại Bình Dương - Nhà máy Dược phẩm OPC

Menthol

BP 2013

Tien Yuan Chemical (Pte) Ltd

No. 18 Chin Bee Road, Jurong Town, Singapore 619827

Singapore

Cao sao vàng

VD-26922-17

22/06/2022

CN Công ty cổ phần dược phẩm OPC tại Bình Dương - Nhà máy Dược phẩm OPC

Rectified pepermint oil (Oleum menthae arvensis)

DĐVN IV

Sharp Global Limited

C-03, S.M.A. Cooperative Industrial Estate, Delhi 110033, India

India

Cao sao vàng

VD-26922-17

22/06/2022

CN Công ty cổ phần dược phẩm OPC tại Bình Dương - Nhà máy Dược phẩm OPC

Clove oil (Oleum Caryophylli)

USP 36

Tien Yuan Chemical (Pte) Ltd

No. 18 Chin Bee Road, Jurong Town, Singapore 619827

Singapore

Connec

VD-26924-17

22/06/2022

CN Công ty cổ phần dược phẩm OPC tại Bình Dương - Nhà máy Dược phẩm OPC

Pygeum africanum extract

USP 35

Shanghai FanPharma Co., Ltd.

Room 433 Mansion 1, No. 2588 Jinhai Road, Shanghai 201209, China

China

Para-OPC 150mg

VD-26951-17

22/06/2022

CN Công ty cổ phần dược phẩm OPC tại Bình Dương - Nhà máy Dược phẩm OPC

Paracetamol

USP 36

Mallinckrodt Inc

8801 Capital Boulevard, Raleigh, NC 27616 USA

USA

Thuốc rơ miệng Nyst

VD-26961-17

22/06/2022

CN Công ty cổ phần dược phẩm OPC tại Bình Dương - Nhà máy Dược phẩm OPC

Nystatin

EP 8.0

VUAB Pharma a.s

Vltavská 53, 252 63 Roztoky, Czech Republic

Czech Republic

Acedexphen 25

VD-26968-17

22/06/2022

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Diphenhydramin hydroclorid

BP 2013

Ji'nan Orgachem Pharmaceutical Co., Ltd

F9, No.2766 Yingxiu Road, High-new Technology Development Zone Ji'nan, Shandong

China

Allergex

VD-26969-17

22/06/2022

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Acrivastin

NSX

Chongqing Huapont Pharm. Co., ltd

No. 666, Rongjun Road, Najin Avenuc, Hechuan Direct, Chongqing, China (401520).

China

Amebismo

VD-26970-17

22/06/2022

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Bismuth subsalicylat

EP7

5N Plus Lubeck GmbH

Kaninchenborn 24-28, 23560 Lubeck, Germany

Germany

Amebismo

VD-26971-17

22/06/2022

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Bismuth subsalicylat

EP 7.0

5N Plus Lubeck GmbH

Kaninchenborn 24-28, 23560 Lubeck, Germany

Germany

Amidorol

VD-26972-17

22/06/2022

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Amiodaron hydroclorid

EP 7.0

Glenmark Generics Ltd

Plot No. 3109, GIDC Industrial Estate, Ankleshwar, 393002, Gujarat, India

India

Apuric 100

VD-26973-17

22/06/2022

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Allopurinol

USP 38/NF33

Harman Finochem Ltd.

Plot No. A-100, A- 100/1, A-100/2 & D-1, MIDC INDL. Area, Shendra, Aurangabad- 431 210, India.

India

Apuric 200

VD-26974-17

22/06/2022

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Allopurinol

USP 38/NF33

Harman Finochem Ltd.

Plot No. A-100, A- 100/1, A-100/2 & D-1, MIDC INDL. Area, Shendra, Aurangabad- 431 210, India.

India

Atorhinal

VD-26975-17

22/06/2022

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Phenylephrin hydroclorid

BP 2013

Malladi

Plot No. 7B & 7C, SIPCOT Industrial Complex, Ranipet. Vellore Dist. Tamil Nadu. Pin - 632 403 - India.

India

Atorhinal

VD-26975-17

22/06/2022

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Loratadin

USP35

Vasudha Pharma Chem Limited

Plot No: 39, A&B, Phase-J, I.D.A, Jeedimetla, Hyderabad - 500 055, Andhra Pradesh, India.

India

Bronsolvin 8

VD-26976-17

22/06/2022

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Bromhexin hydroclorid

BP 2013

Orex Pharma Pvt Ltd

B-5, Phase-1, MIDC, Dombivli (E)-421203, India.

India

Calcimax

VD-26977-17

22/06/2022

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Calci ascorbat

USP 35

Hebei Welcome Pharmaceutical Co.,Ltd

No 11 Zhaiying North Street, Shijiazhuang

China

Calcimax

VD-26977-17

22/06/2022

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Lysin hydroclorid

USP 35

Shijiazhuang Shixing Amino Acid Co., Ltd

No.260-1, Heping Donglu, Shijiazhuang

China

Calcimax

VD-26977-17

22/06/2022

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Acid ascorbic

EP 8.0

DSM Nutritional Product (UK)

Dairy Ayrshire Scotland UK KA24 5JJ

UK

Ceretrop 10%

VD-26978-17

22/06/2022

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Piracetam

EP 8.0

Sinochem Jiangsu Co., Ltd

22F, Jincheng Tower, No. 216 Middle Longpan Road, Nanjing,

China

Conazonin

VD-26979-17

22/06/2022

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

itraconazol pellets 22%

NSX

Murli Krishna Pharma Pvt. Ltd.

D-98, Ranjangaon M.I.D.C., Ranjangaon, Shirur Taluka, Pune Dist.- Maharashtra - 412209, India

India

Dolcetin 150

VD-26980-17

22/06/2022

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Paracetamol

USP 38/NF33

Mallinckrodt Inc

Raleigh Pharmaceutical Plant 8801 Capital Boulevard Raleigh, NC 27616-3116 USA

USA

Dualcold night time

VD-26981-17

22/06/2022

Công ty CPDP OPV

Paracetamol (Acetaminophen)

BP2013

Covidien Mallinckrodt

100 Louis Latzer Drive greenville IL

USA

Dualcold Night Time

VD-26981-17

22/06/2022

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Phenylephrin HCl

BP 2013

Divi's Laboratories Limited

Unit II, Chippada Village, Annavaram Post, Bheemunipatnam Mandal, Visakhapatnam Dist, Andhra Pradesh - 531 162, India.

India

Dualcold Night Time

VD-26981-17

22/06/2022

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Clorpheniramin maleat

BP 2010

Supriya Lifescience Limited

A5/2, Lote Parshuram Industrial Area, M.I.D.C., Tal.-Khed, Dist.-Ratnagiri, 415 722, Maharashtra, India.

India

Dualcold PM

VD-26982-17

22/06/2022

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Paracetamol

BP 2013

Mallinckrodt Inc

Raleigh Plant, 8801 Capital Boulevard Raleigh, NC 27616, USA

USA

Dualcold PM

VD-26982-17

22/06/2022

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Phenylephrin hydroclorid

BP 2013

Divi's Laboratories Limited

Unit II, Chippada Village, Annavaram Post, Bheemunipatnam Mandal, Visakhapatnam Dist, Andhra Pradesh - 531 162, India.

India

Dualcold PM

VD-26982-17

22/06/2022

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Diphenhydramin hydroclorid

BP 2013

Ji'nan Orgachem Pharmaceutical Co.,Ltd

F9, No.2766 Yingxiu Road, High-new Technology Development Zone Ji'nan, Shandong

China

Fenidofex 0,6%

VD-26983-17

22/06/2022

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Fexofenadin HCl

USP 36

Vasudha Pharma Chem Limited

78/A, Vengal Rao Nagar, Hyderabad-38, India

India

Fenidofex 180

VD-26984-17

22/06/2022

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Fexofenadin HCl

USP 34/NF29

Hetero Drugs Limited.

Plot No 1, Hetero Infrastructure Ltd - SEZ, N. Narasapuram (Vill.), Nakkapally (Mandal), Visakhapanam (Dist)- 531 081, A.P., India

India

Ferronic B9

VD-26985-17