Công văn 230/QLD-ĐK

Công văn 230/QLD-ĐK năm 2018 về đính chính danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu giấy phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký do Cục Quản lý Dược ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 230/QLD-ĐK 2018 đính chính danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc được nhập khẩu


BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 230/QLD-ĐK
V/v đính chính danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu GPNK của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi: Cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước

Căn cứ Luật dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Căn cứ công văn số 027/CV-GN đề ngày 20/12/2017 của Công ty cổ phần dược phẩm Gia Nguyễn về việc đính chính thông tin công bố nguyên liệu dược chất làm thuốc không yêu cầu giấy phép nhập khẩu của thuốc trong nước,

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu phải có giấy phép nhập khẩu của các thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký (Danh mục đính kèm).

Nội dung đính chính trong danh mục kèm theo Công văn này thay thế nội dung đối với 01 nguyên liệu đã công bố kèm theo công văn số 11689/QLD-ĐK ngày 09/8/2017 của Cục Quản lý Dược.

Danh mục nguyên liệu dược chất được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: http://www.dav.gov.vn.

Cục Quản lý Dược thông báo để công ty biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Trương Quốc Cường (để b/c);
- Các Phó Cục Trưởng (để b/c);
- TP. Nguyễn Huy Hùng (để b/c);
- Tổng Cục Hải Quan (để phối hợp);
- Website Cục QLD;
- Lưu: VT, ĐK (Ng)

TUQ. CỤC TRƯỞNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÝ THUỐC
Đỗ Minh Hùng

 

DANH MỤC

NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC LÀ DƯỢC CHẤT, TÁ DƯỢC, BÁN THÀNH PHẨM ĐỂ SẢN XUẤT THUỐC THEO HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUỐC ĐÃ CÓ GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM ĐƯỢC PHÉP NHẬP KHẨU KHÔNG YÊU CẦU GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU
(Đính kèm công văn số 230/QLD-ĐK ngày 09/01/2018)

Tên thuốc  (1)

SDK  (2)

Ngày hết hạn SDK (dd/mm/yy) (3) *

Tên NSX (4)

Dược chất (ghi đầy đủ tên, dạng nguyên liệu, dạng muối …)  (5)

Tiêu chuẩn dược chất (6)

Tên NSX nguyên liêu (7)

Địa chỉ NSX sản xuất nguyên liệu (8)

Nước sản  xuất (9)

Ironkey

VD-26789-17

22/06/2022

Công ty cổ phần dược phẩm Gia Nguyễn

Ferric hydroxide  polymaltose complex

NSX

Biofer S.P.A

via Canina, 2-41036 Medolla (MO)

Italy

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 230/QLD-ĐK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu230/QLD-ĐK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/01/2018
Ngày hiệu lực09/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 230/QLD-ĐK

Lược đồ Công văn 230/QLD-ĐK 2018 đính chính danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc được nhập khẩu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Công văn 230/QLD-ĐK 2018 đính chính danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc được nhập khẩu
       Loại văn bảnCông văn
       Số hiệu230/QLD-ĐK
       Cơ quan ban hànhCục Quản lý dược
       Người kýĐỗ Minh Hùng
       Ngày ban hành09/01/2018
       Ngày hiệu lực09/01/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThể thao - Y tế
       Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 230/QLD-ĐK 2018 đính chính danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc được nhập khẩu

            Lịch sử hiệu lực Công văn 230/QLD-ĐK 2018 đính chính danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc được nhập khẩu

            • 09/01/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 09/01/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực