Công văn 1176/TCT-CS

Công văn 1176/TCT-CS về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1176/TCT-CS chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1176/TCT-CS
V/v chính sách thuế TNDN.

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2012

 

Kính gửi: Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn số 9188/CT-KTNB ngày 26/10/2011 của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh về chính sách thuế TNDN đối với Trường Đại học Ngoại ngữ-Tin học TP.Hồ Chí Minh, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm c khoản 2 Điều 31 Luật Quản lý thuế quy định: “Hồ sơ khai quyết toán thuế khi kết thúc năm gồm tờ khai quyết toán thuế năm, báo cáo tài chính năm và các tài liệu khác liên quan đến quyết toán thuế”.

Tại điểm c khoản 2 Điều 32 Luật quản lý thuế quy định: “Chậm nhất là ngày thứ chín mươi, kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính đối với hồ sơ quyết toán thuế năm”.

Tại điểm 2 Mục II Phần E Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính về thuế thu nhập doanh nghiệp quy định nguyên tắc thực hiện ưu đãi thuế TNDN: “Cơ sở kinh doanh thực hiện chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định và đăng ký, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo kê khai”.

Theo quy định tại điều 2, điều 8, điều 15 và điều 19 Nghị định số 53/2006/NĐ-CP ngày 25/5/2006 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển các cơ sở cung ứng dịch vụ ngoài công lập thì cơ sở ngoài công lập đáp ứng quy định tại Điều 2 Nghị định số 53/2006/NĐ-CP được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp quy định tại Điều 8 Nghị định số 53/2006/NĐ-CP và phải đăng ký với cơ quan thuế khi hoạt động làm căn cứ xác định ưu đãi về thuế quy định tại Điều 15 và Điều 19 Nghị định số 53/2006/NĐ-CP.

Tại tiết 3, điều 8 Nghị định số 53/2006/NĐ-CP đã quy định: “Việc miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp cho cơ sở ngoài công lập thực hiện theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp. Trình tự, thủ tục, phương pháp xác định số thuế được miễn, giảm theo quy định của pháp luật về thuế hiện hành”.

Ngày 28/01/2008, Tổng cục Thuế đã có Công văn số 643/TCT-CS về việc “hướng dẫn các cơ sở ngoài công lập thực hiện tốt chế độ kế toán và chính sách thuế” gửi Cục trưởng Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để quán triệt thực hiện chính sách khuyến khích phát triển  các cơ sở cung ứng dịch vụ ngoài công lập theo Nghị định số 53/2006/NĐ-CP ngày 25/5/2006 của Chính phủ (phôtô đính kèm).

Căn cứ các quy định nêu trên, hồ sơ khai quyết toán thuế TNDN khi kết thúc năm gồm tờ khai quyết toán thuế năm, báo cáo tài chính năm và các tài liệu khác liên quan đến quyết toán thuế nộp và thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế TNDN cho cơ quan thuế chậm nhất là ngày thứ chín mươi, kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính.

Trường hợp Trường Đại học Ngoại ngữ-Tin học TP.Hồ Chí Minh (Trường) nếu đáp ứng quy định tại Điều 2 Nghị định số 53/2006/NĐ-CP ngày 25/5/2006 của Chính phủ thì Trường được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp quy định tại Điều 8 Nghị định số 53/2006/NĐ-CP và phải đăng ký với cơ quan thuế khi hoạt động làm căn cứ xác định ưu đãi về thuế quy định tại Điều 15 và Điều 19 Nghị định số 53/2006/NĐ-CP.

Tuy nhiên, Trường không thực hiện kê khai, nộp báo cáo quyết toán thuế TNDN của 02 niên độ (từ 01/09/2006 đến 31/08/2007 và 01/09/2007 đến 31/08/2008) theo đúng quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật Quản lý thuế. Trường thực hiện nộp số thuế TNDN kê khai theo thuế suất 10% vào ngân sách nhà nước (ngày 15/06/2011) sau thời gian Cục Thuế TP Hồ Chí Minh đã có Quyết định số 238/QĐ-TCT ngày 10/03/2011 về việc thanh tra thuế năm 2006, 2007, 2008 tại Trường.

Đề nghị Cục Thuế rà soát, hướng dẫn pháp luật về thuế cho người nộp thuế để người nộp thuế thực hiện nộp hồ sơ khai quyết toán thuế TNDN và kiểm tra điều kiện thực tế đơn vị đáp ứng để xác định mức ưu đãi thuế TNDN theo đúng quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành. Trường hợp qua kiểm tra, thanh tra có căn cứ chứng minh Trường không thực hiện đúng nguyên tắc ưu đãi thuế TNDN theo quy định thì Trường không được xét hưởng ưu đãi thuế TNDN. Cục Thuế căn cứ theo tính chất, mức độ vi phạm của Trường để xử phạt vi phạm pháp luật về thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế, các văn bản hướng dẫn.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế được biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện theo quy định.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC-BTC;
- Lưu: VT, PC ,CS(2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1176/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1176/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/04/2012
Ngày hiệu lực04/04/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1176/TCT-CS

Lược đồ Công văn 1176/TCT-CS chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1176/TCT-CS chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1176/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýCao Anh Tuấn
        Ngày ban hành04/04/2012
        Ngày hiệu lực04/04/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1176/TCT-CS chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1176/TCT-CS chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp

           • 04/04/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 04/04/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực