Công văn 1178/TTg-KTN

Công văn 1178/TTg-KTN về Đề án Nâng cao hiệu quả quản lý khai thác các cảng biển thuộc Nhóm cảng biển số 5 và các bến cảng khu vực Cái Mép - Thị Vải do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1178/TTg-KTN năm 2013 nâng cao quản lý khai thác cảng biển Cái Mép


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1178/TTg-KTN
V/v Đề án Nâng cao hiệu quả quản lý khai thác các cảng biển thuộc Nhóm cảng biển số 5 và các bến cảng khu vực Cái Mép - Thị Vải.

Hà Nội, ngày 06 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Giao thông vận tải, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương;
- Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh: Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Long An, Tiền Giang.

 

Xét đ nghị của Bộ Giao thông vận tải (Tờ trình số 6218/TTr-BGTVT ngày 28 tháng 6 năm 2013) về Đ án Nâng cao hiệu quả quản lý khai thác các cảng biển thuộc Nhóm cảng biển Đông Nam bộ và các bến cảng khu vực Cái Mép - Thị Vải, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý nội dung Đề án Nâng cao hiệu quả quản lý khai thác các cảng biển thuộc Nhóm cảng biển Đông Nam bộ (Nhóm số 5) và các bến cảng khu vực Cái Mép - Thị Vải như đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại văn bản nêu trên. Bộ Giao thông vận tải chịu trách nhiệm xem xét phê duyệt Đ án và chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương liên quan tổ chức triển khai thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư các dự án cảng biển tại khu vực này.

2. Trách nhiệm thực hiện.

a) Bộ Giao thông vận tải:

- Chỉ đạo thực hiện tốt các giải pháp về đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kết nối đồng bộ; giải pháp về quản lý đầu tư, khai thác, sử dụng cảng biển (bao gồm cả chỉ đạo phối hợp hoạt động giữa các doanh nghiệp vận tải và cảng biển) nhằm bảo đảm hiệu quả trong khai thác, sử dụng các bến cảng như được nêu trong Đề án;

- Chỉ đạo xây dựng giải pháp phát triển dịch vụ Logistics liên quan đến hoạt động cảng biển; chỉ đạo công tác đào tạo nguồn nhân lực cho ngành dịch vụ cảng biển và Logistics;

- Khẩn trương thực hiện các quy định tại Nghị định số 21/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ (về quản lý cảng biển và luồng hàng hải) về quy trình thủ tục dùng chung cho tàu thuyền vào, rời cảng, quá cảnh và hoạt động tại cảng biển Việt Nam; đồng thời, kiểm tra, đôn đốc các Bộ, ngành và địa phương trong việc thực hiện ý kiến chỉ đạo tại các Thông báo số 132/TB-VPCP ngày 02 tháng 6 năm 2011, số 315/TB-VPCP ngày 04 tháng 9 năm 2012 và số 387/TB-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2012 của Văn phòng Chính phủ.

b) Bộ Tài chính:

- Hướng dẫn thực hiện bình ổn giá dịch vụ xếp dỡ Container tại khu vực cảng biển nước sâu Cái Mép - Thị Vải theo Nghị quyết số 79/NQ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ;

- Hướng dẫn doanh nghiệp cảng phải di dời (theo quy hoạch di dời các cảng biển trên sông Sài Gòn và Nhà máy đóng tàu Ba Son) trong quá trình lập dự án chuyển đổi công năng nhằm tạo nguồn vốn xây dựng và tiếp tục hoàn thiện cảng mới đang xây dựng (cảng Sài Gòn - Hiệp Phước) và di dời các bến cảng đang hoạt động tại khu vực trung tâm Sài Gòn.

c) Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

Chủ trì nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của quy định hiện nay về tỷ lệ góp vốn trong các liên doanh xây dựng cảng biển để đề xuất những giải pháp hợp lý, bảo đảm lợi ích quốc gia trong hợp tác liên doanh với nước ngoài về đầu tư khai thác cảng biển.

d) Bộ Công Thương:

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng Đ án nâng cao năng lực các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ Logistics trong nước nhằm hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong việc nâng cao hiệu quả dịch vụ Logistics phục vụ cho hệ thống cảng biển Việt Nam nói chung và Nhóm cảng biển số 5 nói riêng;

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan xây dựng chính sách khuyến khích phát triển kinh doanh dịch vụ Logistics theo hình thức liên doanh giữa doanh nghiệp mạnh trong nước với các đối tác nước ngoài có năng lực để có thể tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu của dịch vụ này.

đ) y ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh:

- Rà soát lại quỹ đất quy hoạch xây dựng cảng biển theo Quy hoạch chi tiết Nhóm cảng biển số 5, có các biện pháp giữ quỹ đất đã quy hoạch nhằm phát triển lâu dài hệ thống cảng biển;

- H trợ, hướng dẫn kịp thời cho các doanh nghiệp cảng biển phải di dời để hoàn thành công tác di dời theo tiến độ (bao gồm cả việc chuyển đổi công năng của các cảng biển và các phương án tạo nguồn vốn từ dự án chuyển đổi công năng...) phù hợp các quy định hiện hành;

- Xây dựng giải pháp giao thông hoặc hoàn thành đầu tư một số tuyến giao thông trực tiếp kết nối vào cảng biển, cụ thể như: tuyến đường D3 nối vào bến cảng Sài Gòn - Hiệp Phước, đoạn nối vào bến cảng Phú Hữu - Cát Lái.

e) Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu:

- Rà soát lại quỹ đất quy hoạch xây dựng cảng biển theo Quy hoạch chi tiết Nhóm cảng biển số 5, có các biện pháp giữ quỹ đất đã quy hoạch nhằm phát triển lâu dài hệ thống cảng biển;

- Chỉ đạo tiếp tục triển khai và sớm hoàn thiện tuyến đường liên cảng Cái Mép - Thị Vải;

- Xây dựng quy hoạch phát triển cơ sở hạ tầng giao thông vận tải và hạ tầng kỹ thuật phục vụ phát triển dịch vụ logistics khu vực Cái Mép-Thị Vải; quy hoạch trung tâm phân phối hàng hóa tại Cái Mép hạ.

g) y ban nhân dân các tỉnh: Đồng Nai, Long An và Tiền Giang:

Phối hợp tốt với Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan, địa phương nhằm thực hiện tốt Đề án nêu trên; rà soát quỹ đất quy hoạch xây dựng cảng biển theo Quy hoạch chi tiết Nhóm cảng biển số 5 để có biện pháp giữ quỹ đất đã quy hoạch nhằm phát triển lâu dài hệ thống cảng biển./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: Quốc phòng, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương;
- Cục Hàng hải Việt Nam;
- Cục Đường thủy nội địa Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, Trợ lý Thủ tướng Chính phủ, Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, NC, QHQT, ĐMDN, V.III, TKBT, TH;
-
Lưu: Văn thư, KTN (3b)

KT. TH TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1178/TTg-KTN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1178/TTg-KTN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/08/2013
Ngày hiệu lực06/08/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1178/TTg-KTN năm 2013 nâng cao quản lý khai thác cảng biển Cái Mép


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1178/TTg-KTN năm 2013 nâng cao quản lý khai thác cảng biển Cái Mép
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1178/TTg-KTN
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýHoàng Trung Hải
        Ngày ban hành06/08/2013
        Ngày hiệu lực06/08/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1178/TTg-KTN năm 2013 nâng cao quản lý khai thác cảng biển Cái Mép

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1178/TTg-KTN năm 2013 nâng cao quản lý khai thác cảng biển Cái Mép

           • 06/08/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 06/08/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực