Công văn 1182-TC/TCT

Công văn về việc danh mục hàng hoá được giảm 50% thuế giá trị gia tăng

Nội dung toàn văn Công văn 1182-TC/TCT danh mục hàng hoá được giảm 50% thuế giá trị gia tăng


BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1182-TC/TCT
Về việc danh mục hàng hoá được giảm 50% thuế gtgt

Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 1999

 

CÔNG VĂN

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 1182/TC/TCT NGÀY 16 THÁNG 3 NĂM 1999 VỀ VIỆC DANH MỤC HÀNG HOÁ ĐƯỢC GIẢM 50% THUẾ GTGT

Kính gửi : -

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện quy định tại khoản 5 Điều 1 Nghị định số 102/1998/NĐ-CP ngày 21/12/1998 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 28/1998/NĐ-CP ngày 11/5/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng (GTGT); điểm 2 Mục VI Thông tư số 102/1998/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 28/1998/NĐ-CP">175/1998/TT-BTC ngày 24/12/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành nghị định này; Thông tư số 20/1999/TT-BTC ngày 10/2/1999 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 102/1998/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 28/1998/NĐ-CP">175/1998/TT-BTC đã quy định các loại hàng hoá, dịch vụ được giảm 50% mức thuế GTGT. Sau khi có ý kiến của Bộ Công nghiệp tại Công văn số 513 CV/TCKT ngày 09/2/1999 và ý kiến của Tổng cục Hải quan tại công văn số 1100/TCHQ-KTTC ngày 01/3/1999 về việc xác định danh mục hàng hoá; Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện như sau:

1. Các loại than đá, máy cày, máy kéo, máy bơm nước, máy công cụ, máy động lực (thuộc danh mục kèm theo công văn này) được giảm 50% thuế GTGT khi nhập khẩu; sản xuất và kinh doanh thương nghiệp bán ra.

2. Mức thuế suất để tính và thông báo thuế GTGT đối với hàng nhập khẩu, ghi trên hoá đơn GTGT là mức thuế suất thuế GTGT đã được giảm 50%.

Các loại máy móc, thiết bị chuyên dùng nhập khẩu thuộc Danh mục kèm theo công văn này, nếu thuộc đối tượng quy định tại điểm 4 Mục II Thông tư số 89/1998/TT-BTC ngày 27/6/1998 của Bộ Tài chính thì không chịu thuế GTGT.

Trong quá trình thực hiện, nếu phát hiện danh mục cần bổ sung, sửa đổi hoặc có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị báo cáo Bộ Tài chính để xem xét, giải quyết kịp thời.

 

Trần Văn Tá

(Đã ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1182-TC/TCT

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 1182-TC/TCT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 16/03/1999
Ngày hiệu lực 16/03/1999
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1182-TC/TCT

Lược đồ Công văn 1182-TC/TCT danh mục hàng hoá được giảm 50% thuế giá trị gia tăng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 1182-TC/TCT danh mục hàng hoá được giảm 50% thuế giá trị gia tăng
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 1182-TC/TCT
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Người ký Trần Văn Tá
Ngày ban hành 16/03/1999
Ngày hiệu lực 16/03/1999
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 15 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 1182-TC/TCT danh mục hàng hoá được giảm 50% thuế giá trị gia tăng

Lịch sử hiệu lực Công văn 1182-TC/TCT danh mục hàng hoá được giảm 50% thuế giá trị gia tăng

  • 16/03/1999

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 16/03/1999

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực