Thông tư 20/1999/TT-BTC

Thông tư 20/1999/TT-BTC sửa đổi Thông tư 175/1998/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 102/1998/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 28/1998/NĐ-CP thi hành Luật thuế giá trị gia tăng (GTGT) do Bộ Tài chính ban hành

Thông tư 20/1998/TT-BTC Luật thuế thuế giá trị gia tăng bổ sung Thông tư 175/1998/TT-BTC đã được thay thế bởi Thông tư 122/2000/TT-BTC Luật thuế giá trị gia tăng để hướng dẫn thực hiện Nghị định 79/2000/NĐ-CP và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2001.

Nội dung toàn văn Thông tư 20/1998/TT-BTC Luật thuế thuế giá trị gia tăng bổ sung Thông tư 175/1998/TT-BTC


BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 20/1999/TT-BTC

Hà Nội, ngày 10 tháng 2 năm 1999

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 20/1998/TT-BTC NGÀY 10 THÁNG 2 NĂM 1998 VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 102/1998/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 28/1998/NĐ-CP">175/1998/TT-BTC NGÀY 24/12/1998 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 102/1998/NĐ-CP NGÀY 21/12/1998 CỦA CHÍNH PHỦ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 28/1998/NĐ-CP NGÀY 11/5/1998 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG (GTGT)

Căn cứ quy định tại tiết 2, điểm 5, Điều 1 Nghị định số 102/1998/NĐ-CP ngày 21/12/1998 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 28/1998/NĐ-CP ngày 11/5/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT, để tháo gỡ khó khăn kịp thời cho các đơn vị sản xuất kinh doanh có sử dụng các mặt hàng nhập khẩu, đảm bảo thực hiện thống nhất việc áp dụng thu thuế GTGT ở khâu nhập khẩu và sản xuất kinh doanh trong nước, Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung việc thực hiện giảm 50% mức thuế GTGT đối với hàng nhập khẩu như sau:

Thực hiện giảm ngay 50% mức thuế GTGT phải nộp khi nhập khẩu đối với các sản phẩm nhập khẩu:

- Than đá.

- Máy cày, máy kéo, máy bơm nước, máy công cụ, máy động lực.

- Xút (NaOH), Natrihypocloxít (Na(OCl), Canxihypocloxít (Ca(OCl)2), Nhôm hydroxít (Al(OH)3), Axít Clohydric (HCl), Clo lỏng và khí Clo (Cl2), Natri Silicat (Na2 SiO3 ).

- Dịch vụ phần mềm và sản phẩm phần mềm

Thuế GTGT phải nộp kê khai trên tờ khai hải quan và thông báo thuế của cơ quan Hải quan là số thuế GTGT tính theo mức thuế đã được giảm 50%

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 10/2/1999. Không hồi tố đối với các trường hợp đã nhập khẩu hàng hóa và kê khai tính, nộp thuế GTGT theo tờ khai Hải trước ngày 10/2/1999.

 

Phạm Văn Trọng

(Đã ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 20/1999/TT-BTC

Loại văn bản Thông tư
Số hiệu 20/1999/TT-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 10/02/1999
Ngày hiệu lực 10/02/1999
Ngày công báo 22/04/1999
Số công báo Số 15
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 01/01/2001
Cập nhật 4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 20/1999/TT-BTC

Lược đồ Thông tư 20/1998/TT-BTC Luật thuế thuế giá trị gia tăng bổ sung Thông tư 175/1998/TT-BTC


Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Thông tư 20/1998/TT-BTC Luật thuế thuế giá trị gia tăng bổ sung Thông tư 175/1998/TT-BTC
Loại văn bản Thông tư
Số hiệu 20/1999/TT-BTC
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Người ký Phạm Văn Trọng
Ngày ban hành 10/02/1999
Ngày hiệu lực 10/02/1999
Ngày công báo 22/04/1999
Số công báo Số 15
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 01/01/2001
Cập nhật 4 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản được hợp nhất

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Thông tư 20/1998/TT-BTC Luật thuế thuế giá trị gia tăng bổ sung Thông tư 175/1998/TT-BTC

Lịch sử hiệu lực Thông tư 20/1998/TT-BTC Luật thuế thuế giá trị gia tăng bổ sung Thông tư 175/1998/TT-BTC