Công văn 1196/TTg-KTN

Công văn 1196/TTg-KTN năm 2014 thực hiện mô hình Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất một cấp do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Công văn 1196/TTg-KTN 2014 thực hiện mô hình Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất một cấp đã được thay thế bởi Công văn 828/TTg-NN 2018 thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và được áp dụng kể từ ngày 28/06/2018.

Nội dung toàn văn Công văn 1196/TTg-KTN 2014 thực hiện mô hình Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất một cấp


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1196/TTg-KTN
V/v thực hiện mô hình Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất một cấp

Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2014

 

Kính gửi:

- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng tại Công văn số 5321/UBND-QLĐTh ngày 19 tháng 6 năm 2014, ý kiến Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 2729/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 30 tháng 6 năm 2014 về việc thực hiện mô hình Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất một cấp, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng tiếp tục thực hiện thí điểm về thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam theo Quyết định số 447/QĐ-TTg ngày 17 tháng 4 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ cho đến khi Đồ án thí điểm chính quyền đô thị tại thành phố Đà Nẵng được phê duyệt. Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tổng kết nội dung thí điểm về thẩm quyền cấp giấy chứng nhận nêu trên, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

2. Bộ Tài nguyên và Môi trường khẩn trương tổng kết Đề án thí điểm kiện toàn hệ thống Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thành một cấp trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường đối với các nội dung còn lại tại các địa bàn thí điểm; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 7 năm 2014./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- TTgCP, các PTTg;
- Các Bộ: Nội vụ, Tài chính;
- UBND các tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Hà Nam, Đồng Nai;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TCCV, TH, V.III, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (3b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1196/TTg-KTN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1196/TTg-KTN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/07/2014
Ngày hiệu lực15/07/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1196/TTg-KTN 2014 thực hiện mô hình Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất một cấp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1196/TTg-KTN 2014 thực hiện mô hình Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất một cấp
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1196/TTg-KTN
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýHoàng Trung Hải
        Ngày ban hành15/07/2014
        Ngày hiệu lực15/07/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản được căn cứ

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 1196/TTg-KTN 2014 thực hiện mô hình Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất một cấp

            Lịch sử hiệu lực Công văn 1196/TTg-KTN 2014 thực hiện mô hình Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất một cấp