Công văn 120/UBND-VP6

Công văn 120/UBND-VP6 năm 2016 về rà soát, điều chỉnh, bổ sung mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ, chương trình, đề án, dự án phát triển thanh niên do tỉnh Ninh Bình ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 120/UBND-VP6 2016 rà soát điều chỉnh chương trình phát triển thanh niên Ninh Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 120/UBND-VP6
V/v rà soát, điều chỉnh, bổ sung các mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ, chương trình, đề án, dự án phát triển thanh niên.

Ninh Bình, ngày 13 tháng 04 năm 2016

 

Kính gửi: Sở Nội vụ.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Văn bản số 1463/BNV-CTTN ngày 05/4/2016 của Bộ Nội vụ đề nghị rà soát, điều chỉnh, bổ sung các mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ, chương trình, đề án, dự án phát triển thanh niên giai đoạn 2016 - 2020.

Về việc này, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Tỉnh đoàn, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát, điều chỉnh, bổ sung các mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ, chương trình, đề án, dự án phát triển thanh niên giai đoạn 2016 - 2020 theo nội dung yêu cầu tại Văn bản trên. Báo cáo Bộ Nội vụ, UBND tỉnh trước ngày 30/4/2016.

(Gửi kèm bản chụp Văn bản số 1463/BNV-CTTN ngày 05/4/2016 của Bộ Nội vụ)./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Các sở, ban, ngành của tỉnh;
- Tỉnh đoàn;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lưu: VT, VP7, VP6.
ĐN17/H2016

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Tống Quang Thìn

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 120/UBND-VP6

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu120/UBND-VP6
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/04/2016
Ngày hiệu lực13/04/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 120/UBND-VP6 2016 rà soát điều chỉnh chương trình phát triển thanh niên Ninh Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 120/UBND-VP6 2016 rà soát điều chỉnh chương trình phát triển thanh niên Ninh Bình
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu120/UBND-VP6
        Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Bình
        Người kýTống Quang Thìn
        Ngày ban hành13/04/2016
        Ngày hiệu lực13/04/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 120/UBND-VP6 2016 rà soát điều chỉnh chương trình phát triển thanh niên Ninh Bình

             Lịch sử hiệu lực Công văn 120/UBND-VP6 2016 rà soát điều chỉnh chương trình phát triển thanh niên Ninh Bình

             • 13/04/2016

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 13/04/2016

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực