Công văn 1463/BNV-CTTN

Công văn 1463/BNV-CTTN năm 2016 về rà soát, điều chỉnh, bổ sung các mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ, chương trình, đề án, dự án phát triển thanh niên do Bộ Nội vụ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1463/BNV-CTTN 2016 rà soát mục tiêu nhiệm vụ chương trình phát triển thanh niên


BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1463/BNV-CTTN
V/v rà soát, điều chỉnh, bổ sung các mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ, chương trình, đề án, dự án phát triển thanh niên

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2016

 

Kính gửi:

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 16/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 11/9/2009 của Chính phủ và Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020; để có cơ ở ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2016 - 2020, Bộ Nội vụ đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai một số công việc sau:

1. Rà soát, điều chỉnh, bổ sung các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển thanh niên bảo đảm tính khả thi, phù hợp với thực tiễn và gắn với các chỉ tiêu phát triển ngành, lĩnh vực; đồng thời điều chỉnh, bổ sung các nhiệm vụ, chương trình, đề án, dự án, phát triển thanh niên giai đoạn 2016 - 2020 thuộc thẩm quyền quản lý của bộ, ngành và địa phương (có mẫu kèm theo).

2. Đề xuất điều chỉnh, bổ sung các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển thanh niên; văn bản chỉ đạo, hướng dẫn và các nhiệm vụ, chương trình, đề án, dự án trong Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2016 - 2020.

Văn bản rà soát, điều chỉnh, bổ sung những nội dung trên của các bộ, ngành và địa phương đề nghị gửi về Bộ Nội vụ trước ngày 30/4/2016 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

3. Xây dựng, ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phát triển thanh niên giai đoạn 2016 - 2020; Kế hoạch thực hiện năm 2016 của các bộ, Cơ quan Trung ương và địa phương và gửi về Bộ Nội vụ trước ngày 20/5/2016 để tổng hợp./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (Vụ III);
- Bộ trưởng Nguyễn Thái Bình (để b/c);
- TT Nguyễn Trọng Thừa;
- Lưu: VT, CTTN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trọng Thừa

 

BIỂU MẪU

(Kèm theo Công văn số 1463 ngày 05/4/2016 của Bộ Nội vụ)

BỘ, CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG ..............
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH, THÀNH PHỐ........

BIỂU RÀ SOÁT, ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG CÁC MỤC TIÊU/CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN THANH NIÊN TRONG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THANH NIÊN VIỆT NAM

STT

Nội dung mục tiêu/chỉ tiêu cụ thể

Chỉ tiêu đề ra giai đoạn 2011 - 2020 (Tỷ lệ % hoặc số lượng)

Kết quả đạt được giai đoạn 2011 -2015 (Tỷ lệ % hoặc số lượng)

Đề xuất điều chỉnh, bổ sung ở giai đoạn 2016-2020 (Tỷ lệ % hoặc số lượng)

Ghi chú

1.

Phổ biến nghị quyết của các cấp ủy Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến đời sống, học tập và việc làm của thanh niên

100% thanh niên lực lượng vũ trang, thanh niên công chức, viên chức, học sinh và sinh viên;

70% thanh niên nông thôn, đô thị và công nhân

 

 

 

2.

Giải quyết việc làm

Ít nhất 600.000 thanh niên

 

 

 

 

Tư vấn về nghề nghiệp và việc làm

trên 80% thanh niên

 

 

 

 

Giảm thiểu tỷ lệ thất nghiệp trong thanh niên đô thị

dưới 7%

 

 

 

 

Giảm thiểu tỷ lệ thiếu việc làm của thanh niên nông thôn

dưới 6%

 

 

 

3.

Học tập, phổ biến các quy định pháp luật Việt Nam, pháp luật nước sở tại và các văn bản pháp lý có liên quan về quyền, nghĩa vụ của người lao động, người sử dụng lao động trước khi đi lao động có thời hạn ở nước ngoài

100%

 

 

 

4.

Trang bị kỹ năng sống, kiến thức về bình đẳng giới, sức khỏe sinh sản, xây dựng gia đình hạnh phúc, phòng chống bạo lực gia đình đến năm 2020

ít nhất 80%

 

 

 

Tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng làm cha mẹ đến tuổi kết hôn

Ít nhất 200.000 thanh niên

 

 

 

5.

Thanh niên đạt trình độ học vấn trung học phổ thông và tương đương

80% thanh niên

 

 

 

Thanh niên đạt trình độ học vấn trung học phổ thông/10.000 dân

450 thanh niên

 

 

 

Đào tạo nghề cho thanh niên trong lực lượng lao động đến năm 2020

70%

 

 

 

Giáo dục hướng nghiệp cho thanh niên học sinh đến năm 2020

100%

 

 

 

6.

Cán bộ, công chức trẻ cấp xã được bồi dưỡng và nâng cao năng lực về quản lý nhà nước hằng năm

ít nhất 20%

 

 

 

7.

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh niên lao động tự do và thanh niên lao động ở các khu công nghiệp, khu kinh tế

500.000 thanh niên

 

 

 

Tư vấn pháp luật cho thanh niên nông thôn, miền núi, thanh niên dân tộc thiểu số

300.000 thanh niên

 

 

 

8.

Chiều cao bình quân của nam thanh niên 18 tuổi đến năm 2020

1,67m

 

 

 

Chiều cao bình quân của nữ thanh niên 18 tuổi đến năm 2020

1,56m

 

 

 

Ghi chú: Các bộ, cơ quan ở Trung ương và địa phương áp dụng Biểu này để rà soát, điều chỉnh, bổ sung các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển thanh niên và nhiệm vụ, chương trình, đề án, dự án phát triển thanh niên trong Chương trình phát triển thanh niên của bộ, cơ quan Trung ương và địa phương./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1463/BNV-CTTN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1463/BNV-CTTN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/04/2016
Ngày hiệu lực05/04/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1463/BNV-CTTN 2016 rà soát mục tiêu nhiệm vụ chương trình phát triển thanh niên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1463/BNV-CTTN 2016 rà soát mục tiêu nhiệm vụ chương trình phát triển thanh niên
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1463/BNV-CTTN
        Cơ quan ban hànhBộ Nội vụ
        Người kýNguyễn Trọng Thừa
        Ngày ban hành05/04/2016
        Ngày hiệu lực05/04/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 1463/BNV-CTTN 2016 rà soát mục tiêu nhiệm vụ chương trình phát triển thanh niên

             Lịch sử hiệu lực Công văn 1463/BNV-CTTN 2016 rà soát mục tiêu nhiệm vụ chương trình phát triển thanh niên

             • 05/04/2016

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 05/04/2016

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực