Công văn 1207/TCT-TTr

Công văn số 1207/TCT-TTr về thực hiện truy thu thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp qua giá bán trong hoạt động kinh doanh xe ô tô, xe hai bánh gắn máy do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1207/TCT-TTrThực hiện truy thu thuế GTGT, TNDN qua giá bán trong hoạt động kinh doanh xe ô tô, xe hai bánh gắn máy


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: 1207/TCT-TTr
V/v: Thực hiện truy thu thuế GTGT, TNDN qua giá bán trong hoạt động kinh doanh xe ô tô, xe hai bánh gắn máy

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2008

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Khánh Hòa

Trả lời Công văn số 2963/CT-THNVDT ngày 27/7/2007, 3290/CT-THNVDT ngày 27/8/2007, 3800/CT-THNVDT ngày 3/10/2007 của Cục thuế tỉnh Khánh Hòa đề nghị hướng dẫn thêm về việc xử lý truy thu thuế giá trị gia tăng và thu nhập doanh nghiệp qua giá bán trong hoạt động kinh doanh xe ô tô, xe hai bánh gắn máy theo Quyết định số 41/2002/QĐ-TTg ngày 18/3/2002 của Thủ tướng Chính phủ, về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 1, Mục I, Thông tư số 69/2002/TT-BTC ngày 16/8/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 41/2002/QĐ-TTg ngày 18/3/2002 thì: Cơ sở kinh doanh mặt hàng xe ôtô, xe hai bánh gắn máy ghi giá bán trên hóa đơn giao cho người tiêu dùng thấp hơn giá bán thực tế trên thị trường bị xử lý truy thu thuế GTGT, thuế TNDN theo giá bán được xác định trên cơ sở bảng giá tối thiểu xe ôtô, xe hai bánh gắn máy tính thu lệ phí trước bạ do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy định, đồng thời bị xử phạt vi phạm theo quy định của pháp luật, cụ thể như sau:

- Các cơ sở kinh doanh bán xe ôtô, xe hai bánh gắn máy xuất hóa đơn trực tiếp cho người tiêu dùng (bao gồm các tổ chức, cá nhân mua xe ôtô, xe hai bánh gắn máy) ghi giá trên hóa đơn thấp hơn giá tối thiểu tính thu lệ phí trước bạ…”.

Các trường hợp bán xe ô tô, xe hai bánh gắn máy ghi giá thanh toán trên hóa đơn cao hơn giá tính lệ phí trước bạ thì thuế GTGT và thuế TNDN được tính theo giá tính thuế ghi trên hóa đơn.

Tại Mục II, Thông tư số 69/2002/TT-BTC ngày 16/8/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn: “Theo quy định tại Điều 2 của Quyết định số 41/2002/QĐ-TTg ngày 18/3/2002 của Thủ tướng Chính phủ thì giá bán làm căn cứ để truy thu thuế GTGT và thuế TNDN đối với xe ô tô và xe hai bánh gắn máy được xác định trên cơ sở bảng giá tối thiểu xe ô tô, xe hai bánh gắn máy tính thu lệ phí trước bạ do Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ban hành…”

Theo hướng dẫn nêu trên thì giá tính thu lệ phí trước bạ được lấy làm giá gốc để so sánh. Trong trường hợp cơ sở kinh doanh bán xe ô tô, xe hai bánh gắn máy ghi giá bán thanh toán trên hóa đơn thấp hơn giá bán thực tế trên thị trường (có căn cứ để chứng minh) thì được lấy giá tối thiểu tính thu lệ phí trước bạ để so sánh mức chênh lệch làm căn cứ truy thu thuế GTGT và thuế TNDN theo quy định. Nếu ghi giá trên hóa đơn cao hơn giá trước bạ thì thuế GTGT và thuế TNDN được tính theo giá ghi trên hóa đơn.

Trường hợp giá cả trên thị trường có biến động tăng hoặc giảm trên 5%, đề nghị Cục thuế phối hợp với Sở Tài chính vật giá trình Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương điều chỉnh Bảng giá tính thu lệ phí trước bạ đối với các loại xe ôtô, xe hai bánh gắn máy cho phù hợp với thực tế thị trường làm căn cứ để truy thu thuế GTGT và thuế TNDN theo đúng hướng dẫn tại Mục V, Thông tư số 69/2002/TT-BTC ngày 16/8/2002 của Bộ Tài chính. Trong thời gian chưa có Bảng giá tính thu lệ phí trước bạ điều chỉnh thì vẫn áp dụng thu theo Bảng giá tính thu lệ phí trước bạ do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố quy định tại thời điểm đó để so sánh làm căn cứ xử lý về thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC;
- Ban PC; CS;
- Lưu: VT; TTr (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1207/TCT-TTr

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1207/TCT-TTr
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/03/2008
Ngày hiệu lực25/03/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1207/TCT-TTrThực hiện truy thu thuế GTGT, TNDN qua giá bán trong hoạt động kinh doanh xe ô tô, xe hai bánh gắn máy


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1207/TCT-TTrThực hiện truy thu thuế GTGT, TNDN qua giá bán trong hoạt động kinh doanh xe ô tô, xe hai bánh gắn máy
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1207/TCT-TTr
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Duy Khương
        Ngày ban hành25/03/2008
        Ngày hiệu lực25/03/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 1207/TCT-TTrThực hiện truy thu thuế GTGT, TNDN qua giá bán trong hoạt động kinh doanh xe ô tô, xe hai bánh gắn máy

            Lịch sử hiệu lực Công văn 1207/TCT-TTrThực hiện truy thu thuế GTGT, TNDN qua giá bán trong hoạt động kinh doanh xe ô tô, xe hai bánh gắn máy

            • 25/03/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 25/03/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực