Công văn 12137/TCHQ-TXNK

Công văn 12137/TCHQ-TXNK năm 2016 về kiểm tra trị giá hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Công văn 12137/TCHQ-TXNK hướng dẫn kiểm tra trị giá hải quan năm 2016 đã được thay thế bởi Công văn 905/TCHQ-TXNK kiểm tra trị giá hải quan 2017 và được áp dụng kể từ ngày 17/02/2017.

Nội dung toàn văn Công văn 12137/TCHQ-TXNK hướng dẫn kiểm tra trị giá hải quan năm 2016


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12137/TCHQ-TXNK
V/v kiểm tra trị giá hải quan

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2016

 

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Qua trao đổi với một số Cục Hải quan địa phương hiện nay các đơn vị có cách hiểu khác nhau về việc thực hiện kiểm tra trị giá theo chỉ đạo tại Thông báo số 733/TB-BTC ngày 05/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Để thống nhất thực hiện, tiếp theo công văn số 11911/TCHQ-TXNK ngày 21/12/2016, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Đối với các mặt hàng kèm theo phụ lục tại công văn số 11911/TCHQ-TXNK ngày 21/12/2016, thực hiện kiểm tra, tham vấn yêu cầu doanh nghiệp giải thích, chứng minh sự bất hợp của mức giá khai báo tại khâu thông quan (trong vòng 30 ngày kể từ ngày đăng ký thời khai). Nếu doanh nghiệp không giải trình, chứng minh được hồ sơ, mức giá khai báo bất hợp lý, yêu cầu doanh nghiệp khai bổ sung. Trường hợp doanh nghiệp không thực hiện khai bổ sung thì thực hiện ấn định thuế theo quy định tại khoản 1 Điều 39 Luật Quản lý thuế.

Tổng cục hải quan thông báo để các Cục Hải quan tỉnh, thành phố được biết và thực hiện./.

 

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính (để b/c);
- TCT. Nguyễn Văn Cẩn (để b/c);
- Cục KTSTQ, Vụ TT-KT, Cục ĐTCBL (để t/h);
- Lưu: VT, TXNK (BHằng- 5b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 12137/TCHQ-TXNK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu12137/TCHQ-TXNK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/12/2016
Ngày hiệu lực29/12/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 17/02/2017
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 12137/TCHQ-TXNK hướng dẫn kiểm tra trị giá hải quan năm 2016


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Công văn 12137/TCHQ-TXNK hướng dẫn kiểm tra trị giá hải quan năm 2016
       Loại văn bảnCông văn
       Số hiệu12137/TCHQ-TXNK
       Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
       Người kýNguyễn Dương Thái
       Ngày ban hành29/12/2016
       Ngày hiệu lực29/12/2016
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 17/02/2017
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 12137/TCHQ-TXNK hướng dẫn kiểm tra trị giá hải quan năm 2016

           Lịch sử hiệu lực Công văn 12137/TCHQ-TXNK hướng dẫn kiểm tra trị giá hải quan năm 2016