Công văn 11911/TCHQ-TXNK

Công văn 11911/TCHQ-TXNK năm 2016 triển khai kiểm tra trị giá hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Công văn 11911/TCHQ-TXNK triển khai kiểm tra trị giá hải quan năm 2016 đã được thay thế bởi Công văn 905/TCHQ-TXNK kiểm tra trị giá hải quan 2017 và được áp dụng kể từ ngày 17/02/2017.

Nội dung toàn văn Công văn 11911/TCHQ-TXNK triển khai kiểm tra trị giá hải quan năm 2016


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11911/TCHQ-TXNK
V/v kiểm tra trị giá hải quan

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2016

 

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Thực hiện Thông báo số 733/TB-BTC ngày 05/12/2016 của Bộ trưởng Bộ tài chính tại cuộc họp giao ban đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chương trình công tác tháng 11/2016 và kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ chương trình công tác tháng 12/2016, nhằm kiểm soát chặt chẽ trị giá hải quan đối với hàng tiêu dùng nhập khẩu số lượng lớn, thuế suất cao, chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, Tổng cục Hải quan yêu cầu các Cục Hải quan tỉnh, thành phố:

1. Thực hiện tham vấn, bác bỏ trị giá khai báo đối với các mặt hàng theo Phụ lục đính kèm công văn này. Sau khi bác bỏ trị giá khai báo, yêu cầu doanh nghiệp khai bổ sung và thực hiện nghĩa vụ nộp thuế. Trường hp doanh nghiệp không đồng ý cơ sở bác bỏ hoặc không khai bổ sung thì thực hiện ấn định thuế theo quy định tại khoản 01 Điều 39 Luật Quản lý thuế.

2. Thực hiện cập nhật dữ liệu trên GTT02 đối với các trường hợp ấn định thuế trong thông quan. Trong thời gian chưa nâng cấp hệ thống GTT02, thực hiện theo hướng dẫn như sau:

- Tại chức năng 1.04: Cập nhật trạng thái nghi vấn (có nghi vấn - chuyển kiểm tra sau thông quan). Phần ghi chú ghi rõ: “thực hiện ấn định thuế trong thông quan”.

- Tại chức năng 1.07 (kiểm tra tại trụ sở cơ quan hải quan): Cập nhật kết quả xác định trị giá (ghi rõ số, ngày Quyết định ấn định thuế). Phần ghi chú ghi rõ: “thực hiện ấn định thuế trong thông quan”.

Tổng cục hải quan thông báo để các Cục Hải quan các tỉnh, thành phố được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính (để b/c);
- TCT. Nguyễn Văn Cẩn (để b/c);
- PTCT. Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Cục KTSTQ, Vụ TT-KT, Cục ĐTCBL (để t/h);
- Lưu: VT, TXNK (BHằng- 5b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Tuấn

 

PHỤ LỤC

CÁC MẶT HÀNG THỰC HIỆN KIM TRA, THAM VẤN VÀ XÁC ĐỊNH TRỊ GIÁ TRONG THÔNG QUAN
(Ban hành kèm theo công văn số 11911/TCHQ-TXNK ngày 21/12/2016)

1. Mặt hàng rượu bia;

2. Mặt hàng thiết bị điện gia dụng thuộc mã 8418, 8450, 8516, 8415, 8414, 8509, 8422;

3. Mặt hàng hoa quả, trái cây các loại, bánh kẹo, dầu ăn;

4. Mặt hàng cá tươi, cá đông lạnh, ướp lạnh;

5. Mặt hàng điện thoại di động, máy tính bảng, máy chiếu;

6. Mặt hàng thịt gia súc, gia cầm đông lạnh, ướp lạnh;

7. Thuốc lá điếu, xì gà và các chế phẩm khác từ cây thuốc lá;

8. Bài lá;

9. Xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 11911/TCHQ-TXNK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu11911/TCHQ-TXNK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/12/2016
Ngày hiệu lực21/12/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 17/02/2017
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 11911/TCHQ-TXNK triển khai kiểm tra trị giá hải quan năm 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản bị đính chính

   Văn bản được hướng dẫn

    Văn bản đính chính

     Văn bản bị thay thế

      Văn bản hiện thời

      Công văn 11911/TCHQ-TXNK triển khai kiểm tra trị giá hải quan năm 2016
      Loại văn bảnCông văn
      Số hiệu11911/TCHQ-TXNK
      Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
      Người kýNguyễn Hoàng Tuấn
      Ngày ban hành21/12/2016
      Ngày hiệu lực21/12/2016
      Ngày công báo...
      Số công báo
      Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
      Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 17/02/2017
      Cập nhật3 năm trước

      Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Công văn 11911/TCHQ-TXNK triển khai kiểm tra trị giá hải quan năm 2016

          Lịch sử hiệu lực Công văn 11911/TCHQ-TXNK triển khai kiểm tra trị giá hải quan năm 2016