Công văn 1217/TCHQ-GSQL

Công văn 1217/TCHQ-GSQL về giám định tỷ lệ hao hụt đối với hàng sản xuất xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1217/TCHQ-GSQL giám định tỷ lệ hao hụt hàng sản xuất xuất khẩu


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1217/TCHQ-GSQL
V/v giám định tỷ lệ hao hụt đối với hàng SXXK

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2012

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP Hải Phòng.

Trả lời công văn số 271/HQHP-GSQL ngày 16/01/2012 của Cục Hải quan TP Hải Phòng vướng mắc về việc giám định tỷ lệ hao hụt đối với hàng SXXK, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Đề nghị Cục Hải quan TP Hải Phòng căn cứ hướng dẫn tại Thông tư số 44/2001/TT-BKHCNMT ngày 25/7/2001 của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về hướng dẫn hoạt động kiểm tra hàng hóa của các đơn vị sự nghiệp kỹ thuật phục vụ quản lý nhà nước để thực hiện; nếu cơ quan kiểm tra nêu tại Thông tư số 44/2001/TT-BKHCNMT dẫn trên không nhận giám định về tỷ lệ hao hụt mặt hàng vàng trang sức thì Cục Hải quan TP Hải Phòng chỉ đạo Chi cục Hải quan đang làm thủ tục cho doanh nghiệp kết hợp với Chi cục Kiểm tra sau thông quan cử cán bộ trực tiếp kiểm tra tại nhà máy để xác định tỷ lệ hao hụt đối với mặt hàng vàng trang sức.

2. Về chi phí giám định: Căn cứ điểm 10 Thông tư số 44/2001/TT-BKHCNMT ngày 25/7/2001 của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường thì “Phí, lệ phí kiểm tra do cơ quan trưng cầu trả theo quy định của nhà nước trừ trường hợp có thỏa thuận khác, không trái pháp luật, giữa cơ quan trưng cầu và doanh nghiệp, cá nhân liên quan”.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan TP Hải Phòng biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1217/TCHQ-GSQL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1217/TCHQ-GSQL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/03/2012
Ngày hiệu lực13/03/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1217/TCHQ-GSQL giám định tỷ lệ hao hụt hàng sản xuất xuất khẩu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1217/TCHQ-GSQL giám định tỷ lệ hao hụt hàng sản xuất xuất khẩu
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1217/TCHQ-GSQL
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýVũ Ngọc Anh
        Ngày ban hành13/03/2012
        Ngày hiệu lực13/03/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 1217/TCHQ-GSQL giám định tỷ lệ hao hụt hàng sản xuất xuất khẩu

            Lịch sử hiệu lực Công văn 1217/TCHQ-GSQL giám định tỷ lệ hao hụt hàng sản xuất xuất khẩu

            • 13/03/2012

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 13/03/2012

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực