Công văn 1227/UBDT-CSDT

Công văn 1227/UBDT-CSDT năm 2020 về xây dựng Báo cáo nghiên cứu khả thi Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 do Ủy ban Dân tộc ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1227/UBDT-CSDT 2020 Chương trình phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số


ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1227/UBDT-CSDT
Về việc xây dựng Báo cáo nghiên cứu khả thi Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2030

Hà Nội, ngày 23 tháng 9 năm 2020

 

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ

Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại công văn số 5751/VPCP-QHĐP ngày 15/7/2020 của Văn phòng Chính phủ về việc xây dựng kế hoạch triển khai Nghị quyết 120/2020/QH14, theo đó, giao Ủy ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan khẩn trương xây dựng Báo cáo nghiên cứu khả thi Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, Ủy ban Dân tộc đã ban hành văn bản gửi 09 Bộ ngành có liên quan xây dựng báo cáo về dự án, tiểu dự án được phân công (văn bản số 914/UBDT-CSDT ngày 27/07/2020 đề nghị gửi báo cáo về Ủy ban Dân tộc trước ngày 15/8/2020); (văn bản số 1039/UBDT-CSDT ngày 17/8/2020 đề nghị gửi báo cáo về Ủy ban Dân tộc trước ngày 20/8/2020); (văn bản gửi 05 Bộ trưởng ngày 25/8/2020 bao gồm: Lao động - Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Tài nguyên và Môi trường và đề nghị gửi báo cáo về Ủy ban Dân tộc trước ngày 30/8/2020. Đồng thời trong quá trình xây dựng Báo cáo nghiên cứu khả thi Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, Vụ chuyên môn của Ủy ban Dân tộc đã làm việc với đơn vị chuyên môn của từng Bộ, ngành và thống nhất số liệu để tổng hợp đưa vào báo cáo nghiên cứu khả thi.

Với vai trò chủ trì xây dựng Báo cáo nghiên cứu khả thi Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, Ủy ban Dân tộc đã chủ động xây dựng các dự án, tiểu dự án (1, 2, 3, 4, 5.2, 9, 10) và tổng hợp trung thực nội dung các dự án, tiểu dự án do các Bộ, ngành chủ trì xây dựng (theo phân công tại Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 15/02/2020 của Chính phủ). Như vậy, mặc dù dự thảo Báo cáo nghiên cứu khả thi Chương trình mục tiêu quốc gia chưa gửi lấy ý kiến của các Bộ, ngành nhưng thực chất là Báo cáo nghiên cứu khả thi đã có ý kiến của các Bộ, ngành chủ trì xây dựng dự án.

Theo quy định của Luật đầu tư công, thời hạn tối đa để thẩm định Báo nghiên cứu khả thi Chương trình mục tiêu quốc gia là 60 ngày và Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cơ quan chủ trì đề xuất thành lập Hội đồng thẩm định Nhà nước chỉ có thể đề xuất thành lập khi có ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ cùng Báo cáo nghiên cứu khả thi Chương trình mục tiêu quốc gia do cơ quan chủ trì Chương trình trình Thủ tướng Chính phủ.

Do thời gian rất gấp, Ủy ban Dân tộc kính đề nghị Văn phòng Chính phủ trình xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiến hành thành lập Hội đồng thẩm định Nhà nước và trong thời gian tiến hành các thủ tục để trình Thủ tướng Chính phủ thành lập Hội đồng thẩm định, Ủy ban Dân tộc sẽ lấy ý kiến của các Bộ, ngành và trình xin ý kiến của Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia do Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình làm trưởng Ban trước khi hoàn thiện hồ sơ gửi Hội đồng thẩm định Nhà nước.

Rất mong nhận được sự quan tâm giúp đỡ của Văn phòng Chính phủ./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm (để B/c);
- Cổng TTĐT UBDT;
- Lưu VT, Vụ CSDT(03b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM
Y Thông

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1227/UBDT-CSDT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1227/UBDT-CSDT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/09/2020
Ngày hiệu lực23/09/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1227/UBDT-CSDT

Lược đồ Công văn 1227/UBDT-CSDT 2020 Chương trình phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1227/UBDT-CSDT 2020 Chương trình phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1227/UBDT-CSDT
        Cơ quan ban hànhUỷ ban Dân tộc
        Người kýY Thông
        Ngày ban hành23/09/2020
        Ngày hiệu lực23/09/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1227/UBDT-CSDT 2020 Chương trình phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1227/UBDT-CSDT 2020 Chương trình phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số

           • 23/09/2020

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 23/09/2020

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực