Công văn 12342/VPCP-CN

Công văn 12342/VPCP-CN năm 2017 về triển khai cải tạo, sửa chữa tuyến đường địa phương kết nối với đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên và Bình Phước do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 12342/VPCP-CN 2017 tuyến đường địa phương kết nối với đường Hồ Chí Minh


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12342/VPCP-CN
V/v triển khai cải tạo, sửa chữa các tuyến đường địa phương kết nối với đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên và Bình Phước

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2017

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh: Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Bình Phước.

Về đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 11522/BGTVT-KHĐT ngày 11 tháng 10 năm 2017) về việc triển khai cải tạo, sửa chữa các tuyến đường địa phương kết nối với đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên và Bình Phước, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại văn bản nêu trên và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 1024/TTg-CN ngày 13 tháng 7 năm 2017, cân đối nguồn vốn trái phiếu Chính phủ còn dư để giao cho các địa phương triển khai thực hiện theo đúng quy định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Vương Đình Huệ, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp, các Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: KTTH, QHĐP, TH;
- Lưu: VT, CN(2).Ha

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 12342/VPCP-CN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu12342/VPCP-CN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/11/2017
Ngày hiệu lực20/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 12342/VPCP-CN 2017 tuyến đường địa phương kết nối với đường Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 12342/VPCP-CN 2017 tuyến đường địa phương kết nối với đường Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu12342/VPCP-CN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Cao Lục
        Ngày ban hành20/11/2017
        Ngày hiệu lực20/11/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 12342/VPCP-CN 2017 tuyến đường địa phương kết nối với đường Hồ Chí Minh

             Lịch sử hiệu lực Công văn 12342/VPCP-CN 2017 tuyến đường địa phương kết nối với đường Hồ Chí Minh

             • 20/11/2017

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 20/11/2017

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực