Công văn 1238/BXD-KTTC

Công văn số 1238/BXD-KTTC của Bộ xây dựng về việc Hướng dẫn áp dụng một số định mức chi phí tại Quyết định số 10/2005/QĐ-BXD và Thông tư số 04/2005/TT-BXD

Nội dung toàn văn Công văn 1238/BXD-KTTC Hướng dẫn áp dụng một số định mức chi phí tại QĐ 10/2005/QĐ-BXD và TT 04/2005/TT


BỘ XÂY DỰNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1238/BXD-KTTC
V/v: Hướng dẫn áp dụng một số định mức chi phí tại Quyết định số 10/2005/QĐ-BXD và Thông tư số 04/2005/TT-BXD

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2006 

 

Kính gửi: Ban quản lý Dự án Biển Đông 

Trả lời văn bản số 335/BBĐ-KH ngày 12/5/2006 của Ban quản lý dự án Biển Đông – Bộ Giao thông Vận tải về việc hướng dẫn áp dụng một số định mức tại Quyết định số 10/2005/QĐ-BXD và Thông tư số 04/2005/TT-BXD; Bộ Xây dựng hướng dẫn như sau :

1/ Trực tiếp phí khác theo qui định tại Thông tư số 04/2005/TT-BXD ngày 1/4/2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí dự án đầu tư công trình bao gồm : chi phí bơm nước, vét bùn, thí nghiệm vật liệu, di chuyển nhân lực và thiết bị thi công… được tính bằng tỷ lệ (%) và giao khoán cho Nhà thầu thực hiện những công việc không có trong thiết kế thuộc khoản mục chi phí nói trên trong quá trình thi công ở công trình xây dựng. Trường hợp khối lượng nạo vét bùn, bơm nước lớn do đặc thù riêng như đã nêu tại công văn số 335/BBĐ-KH và là khối lượng chính được tính từ thiết kế thì chi phí thực hiện thi công các khối lượng này được lập dự toán chi phí xây dựng công trình theo qui định hiện hành.

2/ Quyết định số 10/2005/QĐ-BXD ngày 15/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành Định mức chi phí tư vấn đầu tư xây dựng công trình tại mục 8.1 phần I đã quy định : Chi phí thẩm tra thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán, tổng dự toán của công trình tính bằng tỷ lệ % (quy định tại bảng số III.1 và số III.2 trong phần III của văn bản này) của chi phí xây dựng (chưa có thuế giá trị gia tăng) trong tổng dự toán hoặc dự toán của công trình được duyệt. Trường hợp thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhưng thiết kế bản vẽ thi công, dự toán phải thuê tư vấn thẩm tra thì Chủ đầu tư và đơn vị tư vấn thẩm tra tự thương thảo và xác định chi phí thẩm tra theo nguyên tắc tổng chi phí thẩm tra thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công; chi phí thẩm tra tổng dự toán, dự toán không vượt mức theo quy định trên.

Ban quản lý dự án Biển Đông – Bộ Giao thông Vận tải căn cứ ý kiến trên tổ chức thực hiện theo qui định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục GĐ-QLCLCTGT;
- Lưu VP,VKT,Vụ KTTC(Th8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG


 
 
Đinh Tiến Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1238/BXD-KTTC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1238/BXD-KTTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/06/2006
Ngày hiệu lực28/06/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1238/BXD-KTTC

Lược đồ Công văn 1238/BXD-KTTC Hướng dẫn áp dụng một số định mức chi phí tại QĐ 10/2005/QĐ-BXD và TT 04/2005/TT


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Công văn 1238/BXD-KTTC Hướng dẫn áp dụng một số định mức chi phí tại QĐ 10/2005/QĐ-BXD và TT 04/2005/TT
       Loại văn bảnCông văn
       Số hiệu1238/BXD-KTTC
       Cơ quan ban hànhBộ Xây dựng
       Người kýĐinh Tiến Dũng
       Ngày ban hành28/06/2006
       Ngày hiệu lực28/06/2006
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
       Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
       Cập nhật17 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản được căn cứ

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 1238/BXD-KTTC Hướng dẫn áp dụng một số định mức chi phí tại QĐ 10/2005/QĐ-BXD và TT 04/2005/TT

            Lịch sử hiệu lực Công văn 1238/BXD-KTTC Hướng dẫn áp dụng một số định mức chi phí tại QĐ 10/2005/QĐ-BXD và TT 04/2005/TT

            • 28/06/2006

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 28/06/2006

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực