Quyết định 10/2005/QĐ-BXD

Quyết định 10/2005/QĐ-BXD về Định mức chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Quyết định 10/2005/QĐ-BXD Định mức chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình đã được thay thế bởi Quyết định 26/2007/QĐ-BXD bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật và được áp dụng kể từ ngày 21/10/2007.

Nội dung toàn văn Quyết định 10/2005/QĐ-BXD Định mức chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình


BỘ XÂY DỰNG
*******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

*******

SỐ: 10/2005/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐỊNH MỨC CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam;
Căn cứ Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất l­ượng công trình xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 7/2/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu t­ư xây dựng công trình;
Căn cứ Nghị định số 36/2003/NĐ-CP ngày 4/4/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;
Theo đề nghị của Viện trưởng Viện Kinh tế Xây dựng và Vụ trưởng Vụ Kinh tế Tài chính;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Định mức chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo và thay thế Quyết định số 15/2001/QĐ-BXD ngày 20/7/2001 về việc ban hành Định mức chi phí tư vấn đầu tư xây dựng công trình và Định mức chi phí ban quản lý dự án ban hành tại Thông tư số 07/2003/TT-BXD ngày 17/6/2003 hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí xây dựng công trình thuộc các dự án đầu tư của Bộ trưởng Bộ Xây dựng .

Điều 3: Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các Tổng Công ty nhà nước có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Ban Kinh tế TW;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân  tối cao;
- Bộ Tư pháp;
- Các Sở XD, các Sở có xây dựng chuyên ngành của các Tỉnh, TP.  trực thuộc TW;
- Công báo;
- Lưu VP,  Vụ PC, Vụ KTTC, Viện KTXD.

K/T. BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG
THỨ TRƯỞNG
Đinh Tiến Dũng

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 10/2005/QĐ-BXD

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu10/2005/QĐ-BXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/04/2005
Ngày hiệu lực24/05/2005
Ngày công báo09/05/2005
Số công báoSố 7
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/10/2007
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 10/2005/QĐ-BXD

Lược đồ Quyết định 10/2005/QĐ-BXD Định mức chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản hiện thời

      Quyết định 10/2005/QĐ-BXD Định mức chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
      Loại văn bảnQuyết định
      Số hiệu10/2005/QĐ-BXD
      Cơ quan ban hànhBộ Xây dựng
      Người kýĐinh Tiến Dũng
      Ngày ban hành15/04/2005
      Ngày hiệu lực24/05/2005
      Ngày công báo09/05/2005
      Số công báoSố 7
      Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
      Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/10/2007
      Cập nhật7 năm trước

      Văn bản gốc Quyết định 10/2005/QĐ-BXD Định mức chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

      Lịch sử hiệu lực Quyết định 10/2005/QĐ-BXD Định mức chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình