Quyết định 26/2007/QĐ-BXD

Quyết định 26/2007/QĐ-BXD về bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ xây dựng ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 26/2007/QĐ-BXD bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật


BỘ XÂY DỰNG
******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
******

Số: 26/2007/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 21 tháng 09 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 01/1997/QHIX ngày 1/1/1997 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 02/2002/QH11 ngày 27/12/2002; 
Căn cứ Nghị định số 161/2005/ NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
Căn cứ Nghị định số 36/2003/NĐ-CP ngày 4/4/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kinh tế Tài chính, Viện trưởng Viện Kinh tế Xây dựng và Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Xây dựng ban hành trong danh mục kèm theo Quyết định này để thực hiện theo Nghị định 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ "về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình" và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Quân

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT BỊ BÃI BỎ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 26/2007/QĐ-BXD ngày 21/9/2007 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

STT

Số, ký hiệu văn bản

Trích yếu nội dung văn bản

1

Quyết định số 29/2000/QĐ-BXD ngày 25/12/2000 

Về việc ban hành "Định mức dự toán công tác sửa chữa trong xây dựng cơ bản"

 

2

Quyết định số 22/2001/QĐ-BXD ngày 24/8/2001

Về việc ban hành tập "Định mức vật tư xây dựng cơ bản"

 

3

Quyết định số 15/2002/QĐ-BXD ngày 10/6/2002 

Về việc ban hành tập "Định mức dự toán lắp đặt truyền dẫn phát sóng truyền hình trong xây dựng"

4

Quyết định số 10/2005/QĐ-BXD ngày 15/4/2005

Về việc ban hành Định mức chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình 

 

5

Quyết định số 11/2005/QĐ-BXD ngày 15/4/2005

Về việc ban hành Định mức chi phí lập dự án và thiết kế xây dựng công trình 

 

6

Quyết định số 24/2005/QĐ-BXD ngày 29/7/2005 

Về việc ban hành "Định mức dự toán xây dựng công trình- Phần xây dựng"

 

7

Quyết định số 28/2005/QĐ-BXD ngày 10/8/2005 

Về việc ban hành Định mức dự toán khảo sát xây dựng

 

8

Quyết định số 33/2005/QĐ-BXD ngày 04/10/2005

Về việc ban hành "Định mức dự toán xây dựng công trình- Phần lắp đặt"

 

9

Quyết định số 39/2005/QĐ-BXD ngày 11/11/2005

Về việc ban hành "Định mức dự toán xây dựng công trình- Phần thí nghiệm điện đường dây và trạm biến áp"

10

Quyết định số 25/2006/QĐ-BXD ngày 05/9/2006

Về việc ban hành Định mức dự toán xây dựng công trình Phần thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây dựng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 26/2007/QĐ-BXD

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu26/2007/QĐ-BXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/09/2007
Ngày hiệu lực21/10/2007
Ngày công báo06/10/2007
Số công báoTừ số 702 đến số 703
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 26/2007/QĐ-BXD

Lược đồ Quyết định 26/2007/QĐ-BXD bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 26/2007/QĐ-BXD bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu26/2007/QĐ-BXD
       Cơ quan ban hànhBộ Xây dựng
       Người kýNguyễn Hồng Quân
       Ngày ban hành21/09/2007
       Ngày hiệu lực21/10/2007
       Ngày công báo06/10/2007
       Số công báoTừ số 702 đến số 703
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 26/2007/QĐ-BXD bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 26/2007/QĐ-BXD bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật

           • 21/09/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 06/10/2007

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 21/10/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực