Quyết định 29/2000/QĐ-BXD

Quyết định 29/2000/QĐ-BXD ban hành Định mức dự toán công tác sửa chữa trong xây dựng cơ bản do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Quyết định 29/2000/QĐ-BXD Định mức dự toán công tác sửa chữa trong xây dựng đã được thay thế bởi Quyết định 26/2007/QĐ-BXD bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật và được áp dụng kể từ ngày 21/10/2007.

Nội dung toàn văn Quyết định 29/2000/QĐ-BXD Định mức dự toán công tác sửa chữa trong xây dựng


BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 29/2000/QĐ-BXD

Hà nội, ngày 25 tháng 12 năm 2000

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN CÔNG TÁC SỬA CHỮA TRONG XÂY DỰNG CƠ BẢN

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

- Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 02 tháng 3 năm 1993 của Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 04 tháng 3 năm 1994 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;
- Căn cứ Nghị định số 38/1998/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 1998 của Chính phủ quy định chi tiết việc thi hành Pháp lệnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được ban hành kèm theo Lệnh công bố số 02/CTN ngày 09 tháng 3 năm 1998 của Chủ tịch Nước;
- Theo đề nghị của Viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Tập " Định mức dự toán công tác sửa chữa trong xây dựng cơ bản ".

Điều 2: Tập " Định mức dự toán công tác sửa chữa trong xây dựng cơ bản " này là căn cứ để lập đơn giá, dự toán xây lắp công tác sửa chữa và thanh toán các khối lượng xây lắp sửa chữa hoàn thành trong xây dựng cơ bản.

Điều 3: Tập " Định mức dự toán công tác sửa chữa trong xây dựng cơ bản " này áp dụng thống nhất trong cả nước và có hiệu lực áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2001.

 

 

Nơi nhận :
- Văn phòng Chính phủ.
- Ban kinh tế TW.
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP.
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW.
- Viện Kiểm sát ND tối cao.
- Toà án nhân dân tối cao.
- Cơ quan TW của các đoàn thể.
- Sở Xây dựng, các Sở có xây dựng chuyên ngành của các tỉnh, thành phố trực thuộc TW.
- Lưu VP, Viện Kinh tế xây dựng.

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG
Nguyễn Mạnh Kiểm

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 29/2000/QĐ-BXD

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu29/2000/QĐ-BXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/12/2000
Ngày hiệu lực01/01/2001
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/10/2007
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 29/2000/QĐ-BXD

Lược đồ Quyết định 29/2000/QĐ-BXD Định mức dự toán công tác sửa chữa trong xây dựng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 29/2000/QĐ-BXD Định mức dự toán công tác sửa chữa trong xây dựng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu29/2000/QĐ-BXD
        Cơ quan ban hànhBộ Xây dựng
        Người kýNguyễn Mạnh Kiểm
        Ngày ban hành25/12/2000
        Ngày hiệu lực01/01/2001
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/10/2007
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 29/2000/QĐ-BXD Định mức dự toán công tác sửa chữa trong xây dựng

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 29/2000/QĐ-BXD Định mức dự toán công tác sửa chữa trong xây dựng