Công văn 385/BXD-KTTC

Công văn số 385/BXD-KTTC của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn áp dụng Quyết định số 10/2005/QĐ-BXD của Bộ trưởng Bộ Xây dựng

Nội dung toàn văn Công văn 385/BXD-KTTC hướng dẫn áp dụng QĐ 10/2005/QĐ-BXD


BỘ XÂY DỰNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 385/BXD-KTTC
V/v: Hướng dẫn áp dụng QĐ số 10/2005/QĐ-BXD của Bộ trưởng BXD

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2006 

 

Kính gửi:  Ban quản lý dự án đường bộ II

 

Trả lời Văn bản số 129/WB4 ngày 28/2/2006 của Ban quản lý dự án Đường bộ II thuộc Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị hướng dẫn áp dụng Quyết định số 10/2005/QĐ-BXD ngày 15/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành Định mức chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, Bộ Xây dựng hướng dẫn như sau:

Ngày 06/5/2005 Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 16/2005/NĐ-CP">08/2005/TT-BXD hướng dẫn một số nội dung về lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình và xử lý chuyển tiếp thực hiện Nghị định số 16/2005/NĐ-CP (NĐ 16/CP) ngày 07/2/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, đã nêu rõ:“Các dự án đã phê duyệt, dự án đang tổ chức thẩm định, dự án đã thẩm định nhưng chưa phê duyệt, dự án đang triển khai thực hiện dở dang thì các công việc tiếp theo thực hiện theo quy định trước khi NĐ 16/CP có hiệu lực thi hành. Trường hợp thấy cần thiết thực hiện các công việc chưa triển khai hoặc đang thực hiện dở dang cho phù hợp với quy định của NĐ 16/CP thì người quyết định đầu tư xem xét, quyết định”. Vì vậy, khi người quyết định đầu tư cho phép các công việc của dự án thành phần của dự án WB4 thực hiện theo quy định của NĐ 16/CP thì việc xác định Định mức chi phí quản lý dự án áp dụng theo quy định tại Quyết định số 10/2005/QĐ-BXD ngày 15/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Ban quản lý dự án Đường bộ II căn cứ hướng dẫn trên để tổ chức thực hiện theo quy định./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VP, VKT,
- Lưu Vụ KTTC, M7

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
đã ký 
Đinh Tiến Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 385/BXD-KTTC

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 385/BXD-KTTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 10/03/2006
Ngày hiệu lực 10/03/2006
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 385/BXD-KTTC

Lược đồ Công văn 385/BXD-KTTC hướng dẫn áp dụng QĐ 10/2005/QĐ-BXD


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 385/BXD-KTTC hướng dẫn áp dụng QĐ 10/2005/QĐ-BXD
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 385/BXD-KTTC
Cơ quan ban hành Bộ Xây dựng
Người ký Đinh Tiến Dũng
Ngày ban hành 10/03/2006
Ngày hiệu lực 10/03/2006
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 16 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 385/BXD-KTTC hướng dẫn áp dụng QĐ 10/2005/QĐ-BXD

Lịch sử hiệu lực Công văn 385/BXD-KTTC hướng dẫn áp dụng QĐ 10/2005/QĐ-BXD

  • 10/03/2006

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 10/03/2006

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực