Công văn 1241/LĐTBXH-TL

Công văn số 1241/LĐTBXH-TL về việc hướng dẫn xếp lương do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1241/LĐTBXH-TL hướng dẫn xếp lương


BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1241/LĐTBXH-TL
V/v: Hướng dẫn xếp lương

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2005

 

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Điện Biên

Trả lời công văn số 123/LĐTBXH-TL ngày 23/3/2005 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Điện Biên về việc ghi tại trích yếu; Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1/ Đối với các công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên trước đây áp dụng thang lương, bảng lương của công ty nhà nước, nay có nhu cầu thì tiếp tục được áp dụng thang lương, bảng lương ban hành kèm theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ. Khi thực hiện chuyển xếp lương cũ sang lương mới phải thực hiện theo nguyên tắc và các quy định hướng dẫn tại Thông tư số 01/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Thông tư số 02/2005/TTLT-BLĐTBXH-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ.

2/ Đối với một số chức danh cụ thể thì thực hiện xếp lương như sau:

- Việc xếp lương đối với Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc, thì xếp lương theo chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị và thẩm quyền quyết định tiền lương là Hội đồng quản trị.

- Đối với các chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Phó Giám đốc và Kế toán trưởng thì xếp lương Phó Giám đốc và Kế toán trưởng của Bảng lương Tổng Giám đốc, Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng và không được hưởng phụ cấp trách nhiệm.

- Đối với các chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng xếp lương chuyên môn, nghiệp vụ cộng phụ cấp chức vụ. Nếu là thành viên Ban kiểm soát thì được hưởng phụ cấp trách nhiệm theo quy định tại Thông tư số 03/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời để quý Sở được biết và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, Vụ TL.

TL. BỘ TRƯỞNG
BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
VỤ TRƯỞNG VỤ TIỀN LƯƠNG - TIỀN CÔNG
Phạm Minh Huân

 

Thuộc tính Công văn 1241/LĐTBXH-TL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1241/LĐTBXH-TL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/04/2005
Ngày hiệu lực28/04/2005
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1241/LĐTBXH-TL hướng dẫn xếp lương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Công văn 1241/LĐTBXH-TL hướng dẫn xếp lương
     Loại văn bảnCông văn
     Số hiệu1241/LĐTBXH-TL
     Cơ quan ban hànhBộ Lao động – Thương binh và Xã hội
     Người kýPhạm Minh Huân
     Ngày ban hành28/04/2005
     Ngày hiệu lực28/04/2005
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
     Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
     Cập nhật11 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được căn cứ

       Văn bản hợp nhất

        Văn bản gốc Công văn 1241/LĐTBXH-TL hướng dẫn xếp lương

        Lịch sử hiệu lực Công văn 1241/LĐTBXH-TL hướng dẫn xếp lương

        • 28/04/2005

         Văn bản được ban hành

         Trạng thái: Chưa có hiệu lực

        • 28/04/2005

         Văn bản có hiệu lực

         Trạng thái: Có hiệu lực