Công văn 1245/SNV-TCCC

Công văn 1245/SNV-TCCC hướng dẫn phân cấp quản lý tổ chức và cán bộ, công, viên chức do Sở Nội vụ tỉnh Long An ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1245/SNV-TCCC hướng dẫn phân cấp quản lý tổ chức và cán bộ, công, viên


UBND TỈNH LONG AN
SỞ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1245/SNV-TCCC
V/v hướng dẫn bổ sung thực hiện phân cấp quản lý tổ chức và cán bộ, công chức, viên chức

Tân An, ngày 10 tháng 11 năm 2008

 

Kính gửi:

- Các Sở, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã;
- Các đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh.

 

Căn cứ Quyết định số 35/2008/QĐ-UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh;

Sở Nội vụ đã có văn bản số 1112/SNV-TCCC ngày 15/10/2008 về việc hướng dẫn phân cấp quản lý tổ chức và cán bộ, công chức, viên chức.

Qua thời gian triển khai thực hiện, Sở Nội vụ hướng dẫn bổ sung và điều chỉnh một số nội dung sau:

1. Việc điều động, tiếp nhận, thuyên chuyển cán bộ, công chức và tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch công chức được quy định tại mục 3.4 của hướng dẫn thực hiện phân cấp quản lý tổ chức và cán bộ, công chức, viên chức được điều chỉnh bổ sung như sau:

"3.4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã quyết định tuyển dụng công chức cấp xã theo yêu cầu công tác của từng xã. Việc tuyển dụng công chức cấp xã phải qua thi tuyển công chức hoặc xét tuyển (ở các xã biên giới) theo quy định của Pháp lệnh Cán bộ, công chức, Quyết định số 2250/2004/QĐ-UBND ngày 30/6/2004 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế nội dung thi tuyển công chức xã, phường, thị trấn".

2. Về chính sách tiền lương, phần đầu của mục 5.1 Giám đốc Sở Nội vụ thỏa thuận:

Xếp lại lương, nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn (5% tổng số biên chế có mặt) theo quy định đối với ngạch chuyên viên và tương đương trở xuống (trừ các đối tượng ở phần 5.2) theo đề nghị của các Sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và các đơn vị sự nghiệp được giao quyền tự chủ tài chính, tự đảm bảo toàn bộ kinh phí hoạt động thường xuyên.

3. Về chính sách tiền lương, mục 5.2:

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã quyết định xếp lương, xếp lại lương, nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn (5% tổng số biên chế có mặt) theo quy định đối với công chức cấp xã theo đề nghị của UBND cấp xã.

Bãi bỏ việc bổ nhiệm công chức vào ngạch, bậc lương lần đầu, chuyển ngạch bậc lương, UBND cấp huyện phải có văn bản thỏa thuận với Sở Nội vụ trước khi ra quyết định được quy định tại Mục 2 phần 3. Hướng dẫn liên ngành số 808/LS.SNV.STC-SLĐTB&XH-BHXH về việc thực hiện Quyết định số 23/2006/QĐ.UBND ngày 08/06/2006 của UBND tỉnh Long An tổ chức bộ máy và chế độ chính sách đối với cán bộ chuyên trách, công chức, cán bộ không chuyên trách xã, phường, thị trấn.

Sở Nội vụ hướng dẫn bổ sung để Sở, ngành tỉnh và UBND huyện, thị xã tổ chức thực hiện đúng quy định.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: Tuấn.

GIÁM ĐỐC
Đặng Văn Điểu

 

Thuộc tính Công văn 1245/SNV-TCCC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1245/SNV-TCCC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/11/2008
Ngày hiệu lực10/11/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1245/SNV-TCCC hướng dẫn phân cấp quản lý tổ chức và cán bộ, công, viên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1245/SNV-TCCC hướng dẫn phân cấp quản lý tổ chức và cán bộ, công, viên
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1245/SNV-TCCC
        Cơ quan ban hànhTỉnh Long An
        Người kýĐặng Văn Điểu
        Ngày ban hành10/11/2008
        Ngày hiệu lực10/11/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 1245/SNV-TCCC hướng dẫn phân cấp quản lý tổ chức và cán bộ, công, viên

         Lịch sử hiệu lực Công văn 1245/SNV-TCCC hướng dẫn phân cấp quản lý tổ chức và cán bộ, công, viên

         • 10/11/2008

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 10/11/2008

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực