Công văn 1249/TCT-CS

Công văn số 1249/TCT-CS về việc hoàn thuế GTGT đối với nguồn vốn viện trợ không hoàn lại do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1249/TCT-CS hoàn thuế GTGT đối với nguồn vốn viện trợ không hoàn lại


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1249/TCT-CS
V/v hoàn thuế GTGT đối với nguồn vốn viện trợ không hoàn lại

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2008

 

Kính gửi:

- Bộ Y tế;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 96/CT-KTT ngày 29/2/2008 của Cục thuế tỉnh Bắc Kạn đề nghị hướng dẫn về việc hoàn thuế GTGT đối với nguồn vốn ODA không hoàn lại, cụ thể như sau:

Ban Quản lý dự án phòng chống sốt rét quỹ toàn cầu tỉnh Bắc Kạn (BQLDA) sử dụng nguồn vốn ODA không hoàn lại do Ban Quản lý dự án Trung ương chuyển; BQLDA ký hợp đồng trách nhiệm với UBND các huyện, theo đó UBND các huyện giao cho Trung tâm y tế các huyện thực hiện nhiệm vụ mua hàng hoá tại Việt Nam. Trên hoá đơn GTGT, phần họ tên người mua hàng ghi tên của Trung tâm y tế huyện và Trung tâm y tế huyện có trách nhiệm báo cáo quyết toán kinh phí với BQLDA. Tuy nhiên, Ban Quản lý dự án tỉnh Bắc Kạn kê khai, đề nghị hoàn thuế GTGT theo tên và mã số thuế của Ban Quản lý dự án đối với những hoá đơn mua hàng hoá tại Việt Nam của các Trung tâm y tế huyện nhưng không có mã số thuế.

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế nhận thấy:

Tại điểm 1.2, Mục III, Thông tư số 41/2002/TT-BTC ngày 3/5/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chính sách thuế đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức ODA hướng dẫn: "Chủ dự án ODA không hoàn lại được hoàn lại số thuế GTGT đã trả khi trực tiếp mua hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT tại Việt Nam để thực hiện dự án ODA không hoàn lại như hướng dẫn tại điểm 3, Mục IV Thông tư này".

Tại điểm 1.7.a, Mục VI, Phần B Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn: "Hóa đơn được dùng để khấu trừ thuế GTGT, hoàn thuế GTGT, tính chi phí hợp lý, thanh toán tiền phải là:

a- Hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ.

- Hóa đơn mua hàng hoá, dịch vụ bản gốc, liên 2 (liên giao khách hàng).

- Hóa đơn ghi đầy đủ các chỉ tiêu, nội dung theo quy định và phải nguyên vẹn.

- Số liệu, chữ viết, đánh máy hoặc in trên hóa đơn phải rõ ràng, đầy đủ, chính xác theo đúng quy định, không bị tẩy xoá, sửa chữa".

Tại điểm 3, Mục II, Phần A Thông tư số 120/2002/TT-BTC nêu trên hướng dẫn: "Nội dung hoá đơn phải có các chỉ tiêu sau đây thì mới có giá trị pháp lý: Họ, tên; địa chỉ, Mã số thuế (nếu có) của người mua và người bán; tên hàng hoá dịch vụ, đơn vị tính, số lượng, đơn giá, tiền hàng, thuế suất, tiền thuế giá trị gia tăng - GTGT (nếu có); tổng số tiền thanh toán, chữ ký người bán, người mua hàng...".

Căn cứ hướng dẫn trên, trường hợp của Dự án phòng chống sốt rét quý toàn cầu tỉnh Bắc Kạn: Chủ dự án không trực tiếp mua hàng hoá, dịch vụ để thực hiện dự án; hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ không ghi tên và mã số thuế của Chủ dự án thì không đủ điều kiện để được hoàn thuế GTGT.

Tổng cục Thuế kính đề nghị quý Bộ xem xét và có ý kiến để Tổng cục Thuế có cơ sở trả lời đơn vị (xin gửi kèm bản photocoppy các tài liệu có liên quan).   

Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của quý Bộ và mong sớm nhận được sự trả lời của quý Bộ./.  

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1249/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1249/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/03/2008
Ngày hiệu lực27/03/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1249/TCT-CS hoàn thuế GTGT đối với nguồn vốn viện trợ không hoàn lại


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1249/TCT-CS hoàn thuế GTGT đối với nguồn vốn viện trợ không hoàn lại
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1249/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Duy Khương
        Ngày ban hành27/03/2008
        Ngày hiệu lực27/03/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1249/TCT-CS hoàn thuế GTGT đối với nguồn vốn viện trợ không hoàn lại

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1249/TCT-CS hoàn thuế GTGT đối với nguồn vốn viện trợ không hoàn lại

           • 27/03/2008

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 27/03/2008

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực