Công văn 1256/SXD-KTXD

Công văn 1256/SXD-KTXD năm 2015 hướng dẫn lập và điều chỉnh dự toán xây dựng công trình điện trên địa bàn tỉnh theo Thông tư 01/2015/TT-BXD do Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1256/SXD-KTXD lập điều chỉnh dự toán xây dựng công trình điện 01/2015/TT-BXD Quảng Ninh


UBND TỈNH QUẢNG NINH
SỞ XÂY DNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1256/SXD-KTXD
“V/v hướng dẫn lập và điều chỉnh dự toán xây dựng công trình điện trên địa bàn tỉnh theo Thông tư 01/2015/TT-BXD

Quảng Ninh,ngày 11 tháng 06 năm 2015

 

Kính gửi:

- Sở, Ban, Ngành tỉnh Quảng Ninh;
-
y ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố;
- Tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động trong lĩnh vực xây dựng công trình điện.

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 3194/UBND-CN ngày 5/6/2015 của y ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh “V/v điều chỉnh dự toán xây dựng công trình điện trên địa bàn tỉnh” trong đó có nội dung “Giao Sở Xây dựng chủ trì phi hợp cho các Sở, Ngành liên quan tham mưu cho UBND tỉnh ban hành văn bản hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình điện trên địa bàn tỉnh đ tạm thời áp dụng”.

Căn cứ Nghị định 103/2014/NĐ-CP ngày 11/11/2014 của Chính phủ Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động theo hp đồng lao động;

Căn cứ Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/3/2015 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Trong thời gian chờ ban hành hệ thống đơn giá xây dựng cơ bản chuyên ngành điện áp dụng trên địa bàn tỉnh, để đảm bảo sự thống nhất trong công tác lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình điện. Sở Xây dựng hướng dẫn các chủ đầu tư, nhà thầu, đơn vị thi công điều chỉnh đơn giá nhân công trong dự toán xây dựng công trình điện trên địa bàn tỉnh như sau:

- Nguyên tắc xác định và điều chỉnh đơn giá nhân công: thực hiện theo Điều 3, Điều 4 Thông tư 01/2015/TT-BXD trong đó:

+ Mức lương đầu vào xác định theo Phụ lục 1 Thông tư 01/2015/TT-BXD;

+ Địa bàn áp dụng theo quy định hiện hành của Chính phvề mức lương tối thiểu vùng (hiện nay áp dụng theo Nghị định 103/NĐ-CP ngày 11/11/2014 của Chính phủ);

+ Nhóm, cấp bậc, hệ số lương nhân công thực hiện theo Phụ lục 02 Thông tư 01/2015/TT-BXD.

- Đơn giá nhân công thực hiện theo Văn bản 1092/SXD-KTXD ngày 27/5/2015 của Sở Xây dựng về việc “Công bố giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh”;

- Đối với các trường hợp đã phê duyệt dự toán, đang tổ chức đấu thầu, chấm thầu nhưng chưa ký hợp đồng thì thực hiện theo hướng dẫn của Sở Xây dựng tại Văn bản s 1080/SXD-KTXD ngày 26/5/2015;

- Việc lập và điều chỉnh đơn giá nhân công trong dự toán xây dựng công trình điện thực hiện từ ngày 15/5/2015.

Các chủ đầu tư, nhà thầu, đơn vị thi công xây dựng công trình điện căn cứ hướng dẫn trên để tchức lập và điều chỉnh đơn giá nhân công trong dự toán và thực hiện công tác quản lý chi phí xây dựng công trình điện trên địa bàn tỉnh theo các quy định hiện hành.

Trong quá thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị các đơn vị phản ánh bằng văn bản về Sở Xây dựng để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh b/c;
- Các đ/c Lãnh đạo Sở (b/c);
- Sở Công Thương;
- Phòng QLXD (t/h);
- Lưu KTXD; VT.

KT. GIÁM ĐC
PHÓ GIÁM Đ
C
Nguyễn Mạnh Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1256/SXD-KTXD

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1256/SXD-KTXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/06/2015
Ngày hiệu lực11/06/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1256/SXD-KTXD lập điều chỉnh dự toán xây dựng công trình điện 01/2015/TT-BXD Quảng Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1256/SXD-KTXD lập điều chỉnh dự toán xây dựng công trình điện 01/2015/TT-BXD Quảng Ninh
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1256/SXD-KTXD
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ninh
        Người kýNguyễn Mạnh Tuấn
        Ngày ban hành11/06/2015
        Ngày hiệu lực11/06/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 1256/SXD-KTXD lập điều chỉnh dự toán xây dựng công trình điện 01/2015/TT-BXD Quảng Ninh

         Lịch sử hiệu lực Công văn 1256/SXD-KTXD lập điều chỉnh dự toán xây dựng công trình điện 01/2015/TT-BXD Quảng Ninh

         • 11/06/2015

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 11/06/2015

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực