Công văn 1258/QLCL-CL2

Công văn 1258/QLCL-CL2 năm 2015 về việc tháo gỡ vướng mắc trong triển khai Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT do Cục Quản lý Chất lượng nông lâm sản và thủy sản ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1258/QLCL-CL2 2015 tháo gỡ vướng mắc triển khai Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT


BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1258/QLCL-CL2
V/v thực hiện Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2015

 

Kính gửi: Chi cục Quản lý Chất lượng NLS&TS Quảng Nam

Phúc đáp công văn số 109/CCQLCL-CL ngày 27/4/2015 của Chi cục về việc tháo gỡ vướng mắc trong triển khai Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT ngày 03/12/2014 (sau đây gọi tắt là Thông tư 45), Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản có ý kiến như sau:

1. Về biểu mẫu kiểm tra cơ sở chế biến cà phê rang, cà phê rang xay (cà phê bột), cà phê hòa tan:

Theo quy định tại Thông tư 45 (Điểm b Khoản 1 Điều 16): Đối với cơ sở SXKD thực phẩm nông lâm thủy sản: theo các mẫu nêu tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này. Trường hợp cơ sở không thuộc loại hình cơ sở nêu trong Phụ lục III thì áp dụng mẫu biên bn kiểm tra nêu tại phụ lục IV..”.

Cơ sở chế biến cà phê rang, cà phê rang xay (cà phê bột), cà phê hòa tan: đã có biểu mẫu BB 2.23 Phụ lục III Thông tư 45. Đnghị Chi cục sử dụng biểu mẫu 2.23 nói trên để kiểm tra và đánh giá.

2. Về biểu mẫu kiểm tra cơ sở giết mổ gia cầm (biểu mẫu 2.15 Phụ lục III):

Liên quan đến vấn đề này, Cục Thú y đã có ý kiến nêu tại văn bản số 247/TY-TYCĐ ngày 10/02/2015 (xem tài liệu gửi kèm).

3. Về sản phẩm đặc thù tại Quảng Nam (nấm lim xanh):

- Đối tượng, phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT đã được quy định cụ thể tại Phụ lục 2 Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT Trường hợp sản phẩm nm lim xanh đăng ký là thc phẩm chức năng thì thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế. Cơ sở sơ chế sản phm nấm lim xanh thuộc thẩm quyền quản lý của Ngành nào tùy thuộc vào tiêu chuẩn sản phẩm do doanh nghiệp đăng ký và ghi nhãn.

- Về hiệu lực của Giấy chứng nhận ATTP đã cấp cho cơ sở sơ chế nấm lim xanh (trước khi Thông tư 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT có hiệu lực): Đnghị Chi cục trao đổi, thống nhất với Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm theo nguyên tắc Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP có thời hạn hoặc không ghi thời hạn trên Giấy chứng nhận nhưng còn hiệu lực sẽ được tiếp tục thực hiện cho đến hết thời hạn (03 năm kể từ ngày ký) như đã được hướng dẫn tại văn bản số 702/BNN-QLCL ngày 28/02/2013 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Đề nghị Chi cục nghiên cứu, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PCT. Phùng Hữu Hào (để biết);
- Lưu: VT, CL2.

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Như Tiệp

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1258/QLCL-CL2

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1258/QLCL-CL2
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/05/2015
Ngày hiệu lực15/05/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1258/QLCL-CL2 2015 tháo gỡ vướng mắc triển khai Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1258/QLCL-CL2 2015 tháo gỡ vướng mắc triển khai Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1258/QLCL-CL2
        Cơ quan ban hànhCục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản
        Người kýNguyễn Như Tiệp
        Ngày ban hành15/05/2015
        Ngày hiệu lực15/05/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1258/QLCL-CL2 2015 tháo gỡ vướng mắc triển khai Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1258/QLCL-CL2 2015 tháo gỡ vướng mắc triển khai Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT

           • 15/05/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/05/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực