Công văn 12689/VPCP-ĐMDN

Công văn 12689/VPCP-ĐMDN về tình hình cổ phần hóa, thoái vốn, cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước 10 tháng đầu năm 2017 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 12689/VPCP-ĐMDN 2017 tình hình cổ phần hóa thoái vốn cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12689/VPCP-ĐMDN
V/v tình hình CPH, thoái vn, cơ cấu lại DNNN 10 tháng đầu năm 2017

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2017

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Hội đồng thành viên tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước.

Xét báo cáo của Bộ Tài chính tại công văn số 15296/BTC-TCDN ngày 10 tháng 11 năm 2017 về tình hình cổ phần hóa, thoái vốn, cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước 10 tháng đầu năm 2017, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hội đồng thành viên tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, các doanh nghiệp thuộc diện cổ phần hóa:

1. Nghiêm túc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính tại Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 02 tháng 02 năm 2017 về việc đẩy mạnh công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2016-2020.

2. Quán triệt sâu sắc quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về tiếp tục cơ cấu lại, đi mi và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước theo Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03 tháng 6 năm 2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

3. Xây dựng phương án cơ cấu lại doanh nghiệp trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện theo Quyết định số 707/QĐ-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ.

4. Khẩn trương triển khai cổ phần hóa, thoái vốn tại các doanh nghiệp và các công việc liên quan theo kế hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại công văn số 991/TTg-ĐMDN ngày 10 tháng 7 năm 2017 về phê duyệt danh mục doanh nghiệp nhà nước hoàn thành cổ phần hóa theo từng năm giai đoạn 2017-2020 và Quyết định số 1232/QĐ-TTg ngày 17 tháng 8 năm 2017 về phê duyệt danh mục doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn giai đoạn 2017-2020.

5. Chỉ đạo người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty cổ phần do mình quản lý yêu cầu doanh nghiệp khẩn trương thực hiện đăng ký giao dịch; niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán khi đủ điều kiện trong thời hạn một năm ktừ ngày phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng.

6. Tăng cường vai trò giám sát đối với doanh nghiệp; cơ quan giám sát, doanh nghiệp cùng có trách nhiệm thực hiện công khai thông tin về hoạt động của doanh nghiệp.

7. Thực hiện chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại các doanh nghiệp thuộc diện chuyển giao về Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vn nhà nước theo đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 11481/VPCP-ĐMDN ngày 27 tháng 10 năm 2017.

8. Rà soát toàn bộ diện tích đất đang quản lý, sử dụng để lập phương án sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai, pháp luật về sp xếp lại, xử lý nhà đất thuộc sở hữu nhà nước và trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, phê duyệt trước thời điểm quyết định cổ phần hoá; thành lập Ban chỉ đạo cổ phần hóa, chủ động xử lý các vấn đề liên quan theo quy định.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hội đồng thành viên tập đoàn kinh tế, tng công ty nhà nước biết, phối hợp thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Vương Đình Huệ;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp, TGĐ CổngTTĐT; các Vụ: KTTH, CN, NN, KGVX;
- Lưu: VT, ĐMDN (2).
Thái

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 12689/VPCP-ĐMDN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu12689/VPCP-ĐMDN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/11/2017
Ngày hiệu lực28/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 12689/VPCP-ĐMDN

Lược đồ Công văn 12689/VPCP-ĐMDN 2017 tình hình cổ phần hóa thoái vốn cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 12689/VPCP-ĐMDN 2017 tình hình cổ phần hóa thoái vốn cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu12689/VPCP-ĐMDN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýMai Tiến Dũng
        Ngày ban hành28/11/2017
        Ngày hiệu lực28/11/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 12689/VPCP-ĐMDN 2017 tình hình cổ phần hóa thoái vốn cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước

           Lịch sử hiệu lực Công văn 12689/VPCP-ĐMDN 2017 tình hình cổ phần hóa thoái vốn cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước

           • 28/11/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 28/11/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực