Công văn 1269/KBCB-KT

Công văn 1269/KBCB-KT thực hiện giao dịch đến hết ngày 31/12/2012 của Kho bạc Nhà nước Cao Bằng

Nội dung toàn văn Công văn 1269/KBCB-KT thực hiện giao dịch đến hết ngày 31/12/2012


KHO BẠC NHÀ NƯỚC
KHO BẠC NHÀ NƯỚC
CAO BẰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1269/KBCB-KT
V/v thực hiện giao dịch đến hết ngày 31/12/2012

Cao Bằng, ngày 24 tháng 12 năm 2012

 

Kính gửi:

- Các đơn vị sử dụng Ngân sách Nhà nước
- Các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án.

 

Thực hiện công điện số 02/CĐ-BTC ngày 20/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; Công văn số 3562/KBNN-KTNN ngày 20/12/2012 của Tổng giám đốc KBNN về việc thực hiện giao dịch đến hết ngày 31/12/2012; Tiếp theo công văn số 1239/KBCB-KT ngày 20/12/2012 của KBNN Cao Bằng v/v thông báo thời gian giao nhận chứng từ, đối chiếu, xác nhận số liệu ngân sách niên độ 2012. Kho bạc Nhà nước Cao Bằng thông báo lại thời gian nhận chứng từ với cơ quan Tài chính, các đơn vị sử dụng NSNN, các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án thời hạn chi trả cấp phát thanh toán như sau:

- Cơ quan Tài chính nhập Lệnh chi tiền vào hệ thống TABMIS và thực hiện hết các bước để Kho bạc áp thanh toán và chuyển đi được chậm nhất ngày làm việc 28/12/2012;

- Tài chính và Kho bạc nhận quyết định phân bổ dự toán của cấp có thẩm quyền cho các đơn vị sử dụng NSNN trước ngày 27/12/2012.

- Kho bạc nhận chứng từ chi của các đơn vị thụ hưởng ngân sách đến 17 giờ ngày 28/12/2012.

Các nội dung khác vẫn thực hiện theo công văn số 1239/KBCB-KT ngày 20/12/2012 của KBNN Cao Bằng. Đề nghị các đơn vị sử dụng ngân sách, các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án thực hiện đúng các nội dung trên. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc phản ánh về Kho bạc Nhà nước Cao Bằng để giải quyết.

 

 

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- UBND tỉnh (để b/c);
- Sở Tài chính;
- Ban giám đốc;
- Các phòng KBNN Cao Bằng;
- Lưu VT, KT.

GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Hương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1269/KBCB-KT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1269/KBCB-KT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/12/2012
Ngày hiệu lực24/12/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1269/KBCB-KT thực hiện giao dịch đến hết ngày 31/12/2012


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1269/KBCB-KT thực hiện giao dịch đến hết ngày 31/12/2012
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1269/KBCB-KT
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cao Bằng
        Người kýNguyễn Thị Hương
        Ngày ban hành24/12/2012
        Ngày hiệu lực24/12/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 1269/KBCB-KT thực hiện giao dịch đến hết ngày 31/12/2012

             Lịch sử hiệu lực Công văn 1269/KBCB-KT thực hiện giao dịch đến hết ngày 31/12/2012

             • 24/12/2012

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 24/12/2012

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực