Công văn 1293/NHNN-CSTT

Công văn số 1293/NHNN-CSTT của Ngân hàng nhà nước về việc xử lý rủi ro vốn cho vay của NHTM nhà nước đối với người lao động đi lam việc có thời hạn ở nước ngoài thuộc diện chính sách

Nội dung toàn văn Công văn 1293/NHNN-CSTTxử lý rủi ro vốn cho vay của NHTM nhà nước người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài thuộc diện chích sách


NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1293/NHNN-CSTT

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2001

 

CÔNG VĂN

CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM SỐ 1293/NHNN-CSTT NGÀY 30 THÁNG 10 NĂM 2001 VỀ VIỆC XỬ LÝ RỦI RO VỐN CHO VAY CỦA NHTM NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC CÓ THỜI HẠN Ở NƯỚC NGOÀI THUỘC DIỆN CHÍNH SÁCH

Kính gửi: Các Ngân hàng thương mại nhà nước

Theo ý kiến chỉ dạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 3951/VPCP-KHTH ngày 30/8/2001 của Văn phòng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn việc các Ngân hàng thương mại nhà nước cho vay và xử lý rủi ro vốn cho vay đối với người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài thuộc diện chính sách như sau:

1. Các Ngân hàng thương mại Nhà nước thực hiện cho vay đối với người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài thuộc diện chính sách theo quy định tại Quyết định số 440/2001/QĐ-NHNN ngày 17/4/2001 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan và văn bản số 1109/NHNN-CSTT ngày 12/9/2001 về cơ quan xác nhận người lao động di làm việc ở nước ngoài thuộc diện chính sách; khi Ngân hàng chính sách được thành lập thì chuyển giao dư nợ và nhiệm vụ cho vay đối với người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài thuộc diện chính sách sang Ngân hàng này.

2. Trong khi chưa có ngân hàng chính sách để thực hiện cho vay các đối tượng người lao dộng đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài thuộc diện chính sách, các Ngân hàng thương mại nhà nước vẫn phải đảm nhiệm việc cho vay này thì: trường hợp do các nguyên nhân khách quan từ phía người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài thuộc diện chính sách vay vốn không trả được nợ cho các Ngân hàng thương mại nhà nước (như cá nhân, tổ chức sử dụng lao động ở nước ngoài bị phá sản nên người lao động không thực hiện được hợp đồng lao động đúng thời hạn đã ký kết; người lao động bị tổ chức, cá nhân sử dụng lao động ở nước ngoài đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trước hạn; người lao động bị tai nạn, ốm đau không còn khả năng thực hiện hợp đồng lao động; người lao động chết, trốn, mất tích không thực hiện được hợp động lao động... mà không có người thừa kế trách nhiệm trả nợ), thì xử lý như sau:

- Định kỳ vào cuối tháng 12 hàng năm, chậm nhất là vào ngày 30 tháng 01 năm kế tiếp, các Ngân hàng Thương mại nhà nước báo cáo tổng hợp gửi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (thông qua Vụ Tín dụng) các trường hợp người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài thuộc diện chính sách có nợ quá hạn rủi ro do các nguyên nhân khách quan không thu hồi được nợ (gốc và lãi). Báo cáo này gồm các chỉ tiêu cơ bản như: tên khách hàng vay; số hợp đồng tín dụng; ngày, tháng, năm vay; số tiền vay; số dư nợ quá hạn (gốc và lãi) xin xử lý rủi ro và xác định nguyên nhân rủi ro. Các Ngân hàng thương mại nhà nước chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của số liệu báo cáo và lưu giữ đầy đủ hồ sơ của khách hàng vay theo đúng quy định hiện hành.

- Ngân hàng Nhà nước căn cứ số liệu báo cáo của các Ngân hàng thương mại nhà nước để tổng hợp và báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. Khi Thủ tướng Chính phủ quyết định cụ thể về cơ chế xử lý rủi ro, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ có văn bản hướng dẫn các Ngân hàng thương mại nhà nước thực hiện làm thủ tục, hồ sơ và các bước để xử lý các trường hợp rủi ro vốn cho vay đối với người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài thuộc điện chính sách.

Các Ngân hàng thương mại nhà nước căn cứ hướng dẫn tại Công văn này để thực hiện.

 

Dương Thu Hương

(Đã ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1293/NHNN-CSTT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1293/NHNN-CSTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/10/2001
Ngày hiệu lực30/10/2001
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1293/NHNN-CSTT

Lược đồ Công văn 1293/NHNN-CSTTxử lý rủi ro vốn cho vay của NHTM nhà nước người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài thuộc diện chích sách


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1293/NHNN-CSTTxử lý rủi ro vốn cho vay của NHTM nhà nước người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài thuộc diện chích sách
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1293/NHNN-CSTT
        Cơ quan ban hànhNgân hàng Nhà nước
        Người kýDương Thu Hương
        Ngày ban hành30/10/2001
        Ngày hiệu lực30/10/2001
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 1293/NHNN-CSTTxử lý rủi ro vốn cho vay của NHTM nhà nước người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài thuộc diện chích sách

             Lịch sử hiệu lực Công văn 1293/NHNN-CSTTxử lý rủi ro vốn cho vay của NHTM nhà nước người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài thuộc diện chích sách

             • 30/10/2001

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 30/10/2001

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực