Công văn 1299/SXD-QLKTXD

Công văn số 1299/SXD-QLKTXD về việc công bố đơn giá xây dựng cơ bản (phần xây dựng và phần lắp đặt) khu vực thành phố Hồ Chí Minh do Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1299/SXD-QLKTXD công bố đơn giá xây dựng cơ bản khu vực Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1299/SXD-QLKTXD
Về việc công bố đơn giá xây dựng cơ bản (phần xây dựng và phần lắp đặt) khu vực thành phố Hồ Chí Minh.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29/2/2008

 

Kính gửi:

- Các Sở-ban-ngành thành phố;
- Ủy ban nhân dân các quận-huyện;
- Các Tổng Công ty trực thuộc thành phố;
- Các Ban Quản lý dự án trực thuộc thành phố;.

 

Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 03/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25 tháng 7 năm 2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ văn bản số 1776/BXD-VP ngày 16 tháng 8 năm 2007 của Bộ Xây dựng về việc công bố định mức dự toán xây dựng công trình – phần xây dựng;
Căn cứ văn bản số 1777/BXD-VP ngày 16 tháng 8 năm 2007 của Bộ Xây dựng về việc công bố định mức dự toán xây dựng công trình – phần lắp đặt hệ thống điện trong công trình; ống và phụ tùng ống; bảo ôn đường ống, phụ tùng và thiết bị; khai thác nước ngầm;
Căn cứ theo Quyết định số 861/QĐ-UBND ngày 27 tháng 02 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
Căn cứ Quyết định số 96/2004/QĐ-UB ngày 12 tháng 4 năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Xây dựng;
Sở Xây dựng công bố đơn giá xây dựng cơ bản (XDCB) (phần xây dựng và phần lắp đặt) khu vực thành phố Hồ Chí Minh kèm theo văn bản này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan tham khảo sử dụng vào việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo hướng dẫn tại Thông tư số 05/2007/TT-BXD.
Sở Xây dựng hướng dẫn v
iệc xử lý chuyển tiếp việc áp dụng đơn giá XDCB (phần xây dựng và phần lắp đặt) như sau:

1/. Đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình được phê duyệt trước ngày Nghị định số 99/2007/NĐ-CP có hiệu lực thi hành (ngày 21 tháng 7 năm 2007) thì chủ đầu tư tiếp tục áp dụng đơn giá XDCB (phần xây dựng và phần lắp đặt) khu vực thành phố Hồ Chí Minh được Ủy ban nhân dân thành phố ban hành tại Quyết định số 104/2006/QĐ-UBND ngày 14 tháng 7 năm 2006 và các văn bản pháp lý có liên quan.

2/. Đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình được phê duyệt từ ngày Nghị định số 99/2007/NĐ-CP có hiệu lực thi hành, thì cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan có thể tham khảo để quyết định áp dụng đơn giá XDCB (phần xây dựng và phần lắp đặt) khu vực thành phố Hồ Chí Minh do Sở Xây dựng thành phố công bố tại văn bản này.

3/. Hệ số điều chỉnh chi phí nhân công, máy thi công trong dự toán xây dựng công trình mà chủ đầu tư quyết định áp dụng theo đơn giá XDCB (phần xây dựng và phần lắp đặt) khu vực thành phố Hồ Chí Minh do Sở Xây dựng thành phố công bố tại văn bản này, được thực hiện theo quy định hiện hành về điều chỉnh dự toán xây dựng công trình.

4/. Nội dung đơn giá XDCB (phần xây dựng và phần lắp đặt) khu vực thành phố Hồ Chí Minh được công bố đính kèm văn bản này sử dụng lại toàn bộ nội dung của đơn giá XDCB được ban hành kèm theo Quyết định số 104/2006/QĐ-UBND ngày 14 tháng 7 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố. Do đó, nhằm tiết kiệm chi phí in ấn, phát hành, Sở Xây dựng thành phố không thực hiện việc in ấn lại. Các đơn vị sử dụng nội dung phần đơn giá trong tập đơn giá XDCB đã ban hành trước đây (kèm theo Quyết định 104/2006/QĐ-UBND) nay chuyển sang đính kèm theo văn bản công bố này.

Sở Xây dựng sẽ cung cấp tất cả các tài liệu có liên quan khi các tổ chức, cá nhân có yêu cầu.

 


Nơi nhận
:
- Như trên;
- Bộ Xây dựng (để báo cáo);
- UBND TP (để báo cáo);
- VP UBND-HĐND TP;
- Ban Chỉ đạo CCHC TP;
- BGĐ Sở XD;
- Tổ CNTT-Sở XD (đưa lên website SXD);
- Lưu VP, QLKTXD.
TQĐ

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Hiệp

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1299/SXD-QLKTXD

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1299/SXD-QLKTXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/02/2008
Ngày hiệu lực29/02/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1299/SXD-QLKTXD công bố đơn giá xây dựng cơ bản khu vực Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1299/SXD-QLKTXD công bố đơn giá xây dựng cơ bản khu vực Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1299/SXD-QLKTXD
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Văn Hiệp
        Ngày ban hành29/02/2008
        Ngày hiệu lực29/02/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1299/SXD-QLKTXD công bố đơn giá xây dựng cơ bản khu vực Hồ Chí Minh

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1299/SXD-QLKTXD công bố đơn giá xây dựng cơ bản khu vực Hồ Chí Minh

           • 29/02/2008

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 29/02/2008

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực