Công văn 13/SYT-TCKT

Công văn số 13/SYT-TCKT về việc điều chỉnh mức lương tối thiểu chung theo Nghị định số 166/2007/NĐ-CP và trả lương qua tài khoản theo Chỉ thị số 20/2007/CT-TTg của Thủ tướng Chính Phủ do Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 13/SYT-TCKT điều chỉnh mức lương tối thiểu chung theo NĐ 166/2007/NĐ-CP và trả lương qua tài khoản theo Chỉ thị 20/20


UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ Y TẾ

-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------

Số: 13/SYT-TCKT
V/v: Điều chỉnh mức lương tối thiểu chung theo nghị định số 166/2007/NĐ-CP và trả lương qua tài khoản theo Chỉ thị số 20/2007/CT-TTg của Thủ tướng Chính Phủ

TP.Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 01 năm 2008

 

Kính gửi: Giám đốc các đơn vị trực thuộc.

Căn cứ Chỉ thị số 20/2007/CT-TTg ngày 24/08/2007 của Thủ tướng Chính Phủ về việc trả lương qua tài khoản cho các đối tượng hưởng lương từ ngân sách Nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 166/2007/NĐ-CP ngày 16/11/2007 của Chính Phủ về quy định mức lương tối thiểu chung, trong đó điều chỉnh mức lương tối thiểu chung từ 450.000 đồng/tháng lên 540.000 đồng/tháng;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 05/2007/TTLT-BNV-BTC ngày 10/12/2007 của Bộ Nội Vụ - Bộ Tài Chính về hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung từ ngày 01 tháng 01 năm 2008 đối với cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp;
Căn cứ công văn số 13755/STC-QHPX ngày 28/12/2007 của Sở Tài chính về việc chi tiền lương do điều chỉnh lương tối thiểu chung theo Nghị định số 166/2007/NĐ-CP.
Để kịp thời chi lương cho cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị định số 166/2007/NĐ-CP của Chính Phủ. Sở Y tế đề nghị các đơn vị trực thuộc quan tâm thực hiện một số nội dung sau đây:

1. Đối tượng áp dụng:

Cán bộ, viên chức thuộc biên chế và người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động được hưởng lương từ ngân sách Nhà nước và các nguồn thu sự nghiệp theo quy định của pháp luật trong các đơn vị sự nghiệp y tế trực thuộc.

2. Quy định mức lương tối thiểu:

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2008, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc thực hiện mức lương tối thiểu cho người lao động là 540.000 đồng/tháng.

3. Kinh phí thực hiện mức lương tối thiểu từ các nguồn:

· Tiết kiệm 10% chi thường xuyên (trừ tiền lương và các khoản có tính chất lương) đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp;

· Đối với đơn vị sự nghiệp y tế sử dụng tối thiểu 35% số thu để lại theo chế độ (sau khi trừ chi phí thuốc, máu, dịch truyền, hóa chất, vật tư tiêu hao, vật tư thay thế);

· Các nguồn thực hiện cải cách tiền lương theo chế độ đã giao cho đơn vị dự toán nhưng chưa sử dụng.

4. Thực hiện thanh toán lương qua tài khoản:

Thực hiện Chỉ thị 20/2007/CT-TTg của Thủ tướng Chính Phủ về việc chi trả lương qua tài khoản cho các đối tượng hưởng lương từ ngân sách Nhà nước. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2008, đơn vị giao dịch phải thực hiện chuyển tiền lương qua tài khoản theo danh sách lương của đơn vị.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các đơn vị phản ánh về Sở Y tế (Phòng Tài chính Kế toán) để phối hợp giải quyết.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Giám đốc;
- Lưu VPS, TCKT.
NTB (T.Phương) 40b

GIÁM ĐỐC
Bs. Nguyễn Văn Châu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 13/SYT-TCKT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu13/SYT-TCKT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/01/2008
Ngày hiệu lực20/01/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 13/SYT-TCKT

Lược đồ Công văn 13/SYT-TCKT điều chỉnh mức lương tối thiểu chung theo NĐ 166/2007/NĐ-CP và trả lương qua tài khoản theo Chỉ thị 20/20


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 13/SYT-TCKT điều chỉnh mức lương tối thiểu chung theo NĐ 166/2007/NĐ-CP và trả lương qua tài khoản theo Chỉ thị 20/20
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu13/SYT-TCKT
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Văn Châu
        Ngày ban hành20/01/2008
        Ngày hiệu lực20/01/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 13/SYT-TCKT điều chỉnh mức lương tối thiểu chung theo NĐ 166/2007/NĐ-CP và trả lương qua tài khoản theo Chỉ thị 20/20

            Lịch sử hiệu lực Công văn 13/SYT-TCKT điều chỉnh mức lương tối thiểu chung theo NĐ 166/2007/NĐ-CP và trả lương qua tài khoản theo Chỉ thị 20/20

            • 20/01/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 20/01/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực