Công văn 1314/BCĐ-NO&TTBĐS

Công văn số 1314/BCĐ-NO&TTBĐS về việc thành lập Ban Chỉ đạo về chính sách Nhà ở và thị trường bất động sản do Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách Nhà ở và thị trường bất động sản ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1314/BCĐ-NO&TTBĐS thành lập Ban Chỉ đạo về chính sách Nhà ở và thị trường bất động sản


BAN CHỈ ĐẠO TW VỀ CHÍNH SÁCH NHÀ Ở VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số: 1314/BCĐ-NO&TTBĐS
V/v: Thành lập Ban Chỉ đạo về chính sách Nhà ở và thị trường bất động sản

Hà Nội, ngày 02 tháng 7 năm 2009

 

Kính gửi: Đ/c Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố

Ngày 12/12/2008 Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản đã có văn bản số 2479/BCĐTW hướng dẫn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành lập Ban Chỉ đạo về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản tại địa phương, tuy nhiên đến nay mới có 27 địa phương thành lập Ban Chỉ đạo, còn 36 địa phương chưa thành lập Ban Chỉ đạo về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Trung ương.

Để giúp Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc chỉ đạo triển khai thực hiện các chính sách về nhà ở và thị trường bất động sản nói chung và trước mắt là tập trung chỉ đạo có hiệu quả các chương trình phát triển nhà ở cho sinh viên, công nhân khu công nghiệp, người thu nhập thấp tại khu vực đô thị và chương trình hỗ trợ người nghèo tại khu vực nông thôn cải thiện nhà ở theo các chính sách đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành, Ban Chỉ đạo Trung ương đề nghị đồng chí Chủ tịch quan tâm chỉ đạo việc thành lập, kiện toàn Ban Chỉ đạo về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản của địa phương theo hướng dẫn tại văn bản số 2479/BCĐTW nêu trên để sớm đưa vào hoạt động và gửi báo cáo về Ban Chỉ đạo Trung ương (Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương - 37 Lê Đại Hành, Hà Nội) để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTT Hoàng Trung Hải -
 Trưởng Ban Chỉ đạo TW (để b/c);
- Văn phòng CP (Vụ KTN);
- Lưu: VP Bộ XD, QLN, VPTT Ban Chỉ đạo TW.

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC
BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG
Nguyễn Hồng Quân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1314/BCĐ-NO&TTBĐS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1314/BCĐ-NO&TTBĐS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/07/2009
Ngày hiệu lực02/07/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1314/BCĐ-NO&TTBĐS

Lược đồ Công văn 1314/BCĐ-NO&TTBĐS thành lập Ban Chỉ đạo về chính sách Nhà ở và thị trường bất động sản


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1314/BCĐ-NO&TTBĐS thành lập Ban Chỉ đạo về chính sách Nhà ở và thị trường bất động sản
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1314/BCĐ-NO&TTBĐS
        Cơ quan ban hànhđất ở, Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở
        Người ký***, Nguyễn Hồng Quân
        Ngày ban hành02/07/2009
        Ngày hiệu lực02/07/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1314/BCĐ-NO&TTBĐS thành lập Ban Chỉ đạo về chính sách Nhà ở và thị trường bất động sản

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1314/BCĐ-NO&TTBĐS thành lập Ban Chỉ đạo về chính sách Nhà ở và thị trường bất động sản

           • 02/07/2009

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 02/07/2009

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực