Công văn 2479/BCĐTW

Công văn số 2479/BCĐTW về việc hướng dẫn thành lập Ban Chỉ đạo về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản tại địa phương do Ban Chỉ đạo về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2479/BCĐTW hướng dẫn thành lập Ban Chỉ đạo chính sách nhà ở và thị trường bất động sản tại địa phương


BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG VỀ CSNƠ & TTBĐS
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2479/BCĐTW
V/v hướng dẫn thành lập BCĐ CSNƠ&TTBĐS tại địa phương

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2008

 

Kính gửi: Uỷ ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Theo quy định tại Điều 78 Nghị định 90/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật nhà ở: “Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định thành lập Ban Chỉ đạo chính sách nhà ở cấp tỉnh để giúp triển khai thực hiện Luật nhà ở và các chính sách liên quan đến quản lý và phát triển nhà ở”. Căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở tại Quyết định số 360/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 04 tháng 4 năm 2008 về việc thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và Quyết định số 1499/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 14 tháng 10 năm 2008 về việc đổi tên và bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở. Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải tại công văn số 8222/VPCP-KTN ngày 01 tháng 12 năm 2008 giao “ Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn việc thành lập Ban Chỉ đạo về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”.

Bộ Xây dựng - Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản hướng dẫn nội dung hồ sơ thành lập và tổ chức hoạt động của Ban Chỉ đạo chính sách nhà ở và thị trường bất động sản tại địa phương (theo hướng dẫn tại phụ lục kèm theo công văn này) để triển khai thực hiện có hiệu quả Luật nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản và các chính sách liên quan đến quản lý, phát triển nhà ở và thị trường bất động sản tại địa phương.

Thị trường bất động sản có quan hệ mật thiết tới nhiều ngành, nhiều lĩnh vực trong nền kinh tế. Phát triển thị trường bất động sản kéo theo sự phát triển của nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, nhất là trong giai đoạn hiện nay cần tập trung để ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tốc độ tăng trưởng và bảo đảm an sinh xã hội.Vì vậy, đề nghị Uỷ Ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sớm triển khai thành lập Ban Chỉ đạo chính sách nhà ở và thị trường bất động sản địa phương trong quý I/2009.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị liên hệ với Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản, địa chỉ: 37 Lê Đại Hành - Hà Nội, Tel: (04)39741 244, Fax: (04)38215 208 để được hỗ trợ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTT Hoàng Trung Hải (để b/c);
- Lưu VP BXD,
VP BCĐTW (2b).

KT.TRƯỞNG BAN
PHÓ
TRƯỞNG BAN
BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG
Nguyễn Hồng Quân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2479/BCĐTW

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2479/BCĐTW
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/12/2008
Ngày hiệu lực12/12/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2479/BCĐTW

Lược đồ Công văn 2479/BCĐTW hướng dẫn thành lập Ban Chỉ đạo chính sách nhà ở và thị trường bất động sản tại địa phương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2479/BCĐTW hướng dẫn thành lập Ban Chỉ đạo chính sách nhà ở và thị trường bất động sản tại địa phương
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2479/BCĐTW
        Cơ quan ban hànhđất ở, Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở
        Người ký***, Nguyễn Hồng Quân
        Ngày ban hành12/12/2008
        Ngày hiệu lực12/12/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2479/BCĐTW hướng dẫn thành lập Ban Chỉ đạo chính sách nhà ở và thị trường bất động sản tại địa phương

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2479/BCĐTW hướng dẫn thành lập Ban Chỉ đạo chính sách nhà ở và thị trường bất động sản tại địa phương

           • 12/12/2008

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 12/12/2008

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực