Công văn 13209/TC/TCDN

Công văn 13209/TC/TCDN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn bổ sung một số vấn đề về tài chính khi thực hiện cổ phần hoá

Nội dung toàn văn Công văn 13209/TC/TCDN hướng dẫn bổ sung vấn đề tài chính khi thực hiện cổ phần hoá


BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 13209/TC/TCDN
V/v hướng dẫn bổ sung một số vấn đề về tài chính khi thực hiện cổ phẩn hóa

Hà Nôi, ngày 15 tháng 11 năm 2004

CÔNG VĂN

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 13209 TC/TCDN NGÀY 15 THÁNG 11 NĂM 2004 VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN BỔ SUNG MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ TÀI CHÍNH KHI THỰC HIỆN CỔ PHẨN HÓA

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Trong khi chờ Chính phủ ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19/6/2002 về chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần, Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung một số vấn đề về tài chính nhằm đẩy nhanh tiến trình thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước như sau:

1. Về xử lý tài chính:

- Doanh nghiệp chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan và Công ty Mua bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp để xử lý có hiệu quả các khoản nợ và tài sản tồn đọng trước khi cổ phần hóa.

Riêng các khoản nợ phải trả ngân hàng thương mại và Quỹ Hỗ trợ phát triển thuộc đối tượng được xử lý quy định Thông tư số 05/2003/TT-NHNN ngày 24/2/2003 của Ngân hàng nhà nước Việt Nam hướng dẫn xử lý nợ tồn đọng của các doanh nghiệp nhà nước tại các Ngân hàng thương mại Nhà nước, Thông tư số 74/2002/TT-BTC ngày 09/09/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc đánh giá lại khoản nợ tồn đọng không có tài sản bảo đảm của Ngân hàng thương mại Nhà nước, Thông tư số 89/2004/TT-BTC ngày 3/9/2004 hướng dẫn xử lý rủi ro vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước của Bộ Tài chính, doanh nghiệp phải lập Hồ sơ gửi ngân hàng thương mại và Quỹ Hỗ trợ phát triển để xử lý trước khi công bố giá trị doanh nghiệp cổ phẩn hóa.

- Những tài sản, công nợ loại khỏi giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa; sau khi giá trị doanh nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đại diện chủ sở hữu và doanh nghiệp phải bàn giao cho Công ty Mua bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp trong vòng 10 ngày làm việc.

- Đối với doanh nghiệp có tình hình tài chính xấu, khi xây dựng phương án xử lý tài chính, nợ và tài sản tồn đọng theo quy định hiện hành, nếu doanh nghiệp không còn vốn nhà nước, đề nghị cơ quan quyết định cổ phần hóa chủ động có phương án chuyển đổi bằng các hình thức khác. Bộ Tài chính không cấp thêm vốn để thực hiện cổ phần hóa.

2. Về quyết toán thuế:

- Căn cứ vào Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, các Bộ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các tổng công ty nhà nước dự kiến thời gian tiến hành xác định giá trị doanh nghiệp của các doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý và thông báo cho Tổng cục Thuế, Cục Thuế các tỉnh, thành phố để chỉ đạo tổ chức quyết toán thuế đối với các doanh nghiệp này.

- Trường hợp đến thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp mà vẫn chưa hoàn thành quyết toán thuế thì doanh nghiệp được sử dụng Báo cáo tài chính để làm cơ sở xác định giá trị doanh nghiệp (kể cả việc xác định các nghĩa vụ của doanh nghiệp về thuế và thực hiện phân phối lợi nhuận). Sau khi có quyết toán thuế, các khoản chênh lệch về nghĩa vụ thuế với Nhà nước (nếu có) sẽ được điều chỉnh ở thời điểm doanh nghiệp được cấp chứng nhận đăng ký kinh doanh chính thức chuyển thành công ty cổ phần.

3. Về lựa chọn tổ chức tư vấn để xác định giá trị doanh nghiệp:

- Để đẩy nhanh tiến trình cổ phần hóa, các Bộ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng quản trị các tổng công ty nhà nước chủ động lựa chọn và chỉ định công ty kiểm toán, tổ chức tài chính có chức năng định giá, có đủ năng lực (theo danh sách được Bộ Tài chính công bố) để ký kết hợp đồng thực hiện việc tư vấn, xác định giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa, không cần phải tổ chức đấu thầu lựa chọn.

- Hồ sơ xác định giá trị doanh nghiệp phải gửi về cơ quan có thẩm quyền quyết định giá trị doanh nghiệp và Bộ Tài chính. Cơ quan có thẩm quyền quyết định giá trị doanh nghiệp phải thẩm tra hồ sơ xác định giá trị doanh nghiệp trước khi quyết định và công bố giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa.

- Đối với các trường hợp giảm vốn nhà nước phải có ý kiến thỏa thuận của Bộ Tài chính, đề nghị các Bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các tổng công ty phải chủ động xử lý những vấn đề tồn tại về tài chính, nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp theo thẩm quyền trước khi gửi văn bản cho Bộ Tài chính.

4. Về chi phí cổ phần hóa: trường hợp cổ phẩn hóa những doanh nghiệp có quy mô lớn, phức tạp, chi phí cổ phần hóa vượt mức khống chế theo quy định tại Thông tư số 76/2002/TT-BTC ngày 9 tháng 9 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn những vấn đề về tài chính khi chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần thì cơ quan quyết định cổ phần hóa chủ động xem xét, quyết định và thông báo cho Bộ Tài chính.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Tài chính để xem xét, giải quyết.

 

 

Lê Thị Băng Tâm

(Đã Ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 13209/TC/TCDN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu13209/TC/TCDN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/11/2004
Ngày hiệu lực15/11/2004
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Kế toán - Kiểm toán, Chứng khoán
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 13209/TC/TCDN

Lược đồ Công văn 13209/TC/TCDN hướng dẫn bổ sung vấn đề tài chính khi thực hiện cổ phần hoá


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 13209/TC/TCDN hướng dẫn bổ sung vấn đề tài chính khi thực hiện cổ phần hoá
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu13209/TC/TCDN
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýLê Thị Băng Tâm
        Ngày ban hành15/11/2004
        Ngày hiệu lực15/11/2004
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Kế toán - Kiểm toán, Chứng khoán
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 13209/TC/TCDN hướng dẫn bổ sung vấn đề tài chính khi thực hiện cổ phần hoá

           Lịch sử hiệu lực Công văn 13209/TC/TCDN hướng dẫn bổ sung vấn đề tài chính khi thực hiện cổ phần hoá

           • 15/11/2004

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/11/2004

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực