Công văn 1358/BHXH-KHTC

Công văn 1358/BHXH-KHTC về báo cáo thống kê công tác thu đến 31/3/2011 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1358/BHXH-KHTC báo cáo thống kê công tác thu đến 31/3/2011


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1358/BHXH-KHTC
V/v: Báo cáo thống kê công tác thu đến 31/3/2011.

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2011

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện kết luận của Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam tại cuộc họp giao ban Ngành ngày 06/4/2011 về việc báo cáo số liệu thu Bảo hiểm xã hội (BHXH), Bảo hiểm y tế (BHYT) và Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN). Để có cơ sở báo cáo Ban bí thư Trung ương, Thủ tướng Chính phủ và đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành của lãnh đạo BHXH Việt Nam được đầy đủ, kịp thời, đồng thời là cơ sở đánh giá, chấm điểm thi đua quý I năm 2011 đối với các đơn vị, yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố thực hiện chốt số liệu thu BHXH, BHYT, BHTN vào ngày 31/3/2011 theo các chỉ tiêu từ A1 đến A5 tại biểu mẫu báo cáo 01BC ban hành kèm theo Công văn 2618/BHXH-KHTC ngày 28/6/2010 gửi về BHXH Việt Nam theo địa chỉ Email: [email protected].

Khi lập báo cáo thu BHXH, BHYT, BHTN theo các chỉ tiêu từ A1 đến A5 cần lưu ý một số điểm như sau:

1. Chỉ tiêu BHXH bắt buộc: Số liệu được lấy từ việc kết chuyển số liệu của chương trình phần mềm quản lý thu SMS từ đầu năm đến hết ngày 31/3/2011 (các chứng từ thu của tháng 3 cần nhập hết vào chương trình).

2. Chỉ tiêu BHXH tự nguyện: Số người đóng BHXH tự nguyện cần rà soát lại chỉ tiêu này. Số người đóng BHXH tự nguyện tại thời điểm báo cáo bao gồm: số người đóng tiền phát sinh trong tháng cộng (+) với số người đã đăng ký phương thức đóng (hàng tháng, 3 tháng, 6 tháng) nhưng kỳ này chưa đóng hoặc chưa đến hạn đóng, chưa có đơn xin thôi đóng hoặc hưởng một lần. Số tiền lấy số thực thu đóng BHXH tự nguyện từ đầu năm đến hết 31/3/2011.

3. Chỉ tiêu Bảo hiểm thất nghiệp: Số liệu được lấy từ việc kết chuyển của chương trình phần mềm quản lý thu SMS từ đầu năm đến hết ngày 31/3/2011 (các chứng từ thu của tháng 3 cần nhập hết vào chương trình).

4. Chỉ tiêu BHYT: Số liệu kết chuyển từ phần mềm SMS, MISBHYT, THE01. Số người tham gia BHYT phát sinh trong tháng cộng (+) với số người có thẻ BHYT còn hạn sử dụng đến thời điểm 31/3/2011 (kể cả số thẻ đã phát hành từ những kỳ trước nhưng vẫn còn hạn sử dụng đến 31/3/2011). Số tiền là số thực thu tính từ đầu năm đến hết ngày 31/3/2011.

5. Chỉ tiêu thu lãi phạt chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN: Số liệu từ đầu năm đến hết 31/3/2011.

6. Chỉ tiêu số tiền nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN: Số liệu chỉ lấy số nợ trên 1 tháng theo 4 thời điểm như trong biểu và cần phân tích rõ (ngoài bảng) số nợ từng loại BHXH, BHYT, BHTN và số tiền ngân sách Nhà nước chưa đóng (nợ) BHYT, BHTN đến thời điểm 31/3/2011.

7. Báo cáo này chỉ ghi số liệu ở cột 4 Lũy kế từ đầu năm.

Báo cáo gửi về BHXH Việt Nam chậm nhất trước ngày 14/4/2011 để tổng hợp. Trường hợp địa phương nào gửi chậm hoặc số liệu không đảm bảo chính xác sẽ trừ điểm thi đua theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TGĐ, các Phó TGĐ (để b/c);
- Ban Thu;
- Lưu VT, KHTC (2bản).

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG BAN KH-TC
Kiều Văn Minh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1358/BHXH-KHTC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1358/BHXH-KHTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/04/2011
Ngày hiệu lực07/04/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1358/BHXH-KHTC báo cáo thống kê công tác thu đến 31/3/2011


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1358/BHXH-KHTC báo cáo thống kê công tác thu đến 31/3/2011
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1358/BHXH-KHTC
        Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội Việt Nam
        Người kýKiều Văn Minh
        Ngày ban hành07/04/2011
        Ngày hiệu lực07/04/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 1358/BHXH-KHTC báo cáo thống kê công tác thu đến 31/3/2011

             Lịch sử hiệu lực Công văn 1358/BHXH-KHTC báo cáo thống kê công tác thu đến 31/3/2011

             • 07/04/2011

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 07/04/2011

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực