Công văn 1360/LĐTBXH-DN

Công văn 1360/LĐTBXH-DN về đăng ký mua sách giáo trình 6 môn học chung, biểu mẫu, số sách quản lý trong dạy nghề do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1360/LĐTBXH-DN đăng ký mua sách giáo trình 6 môn học chung, biểu mẫu, số sách quản lý trong dạy nghề


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ LAO ĐỘNG
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
   
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1360/LĐTBXH-DN
Về đăng ký mua sách giáo trình 6 môn học chung, biểu mẫu, số sách quản lý trong dạy nghề

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 02 năm 2009

 

Kính gửi:

- Hiệu trưởng trường cao đẳng nghề, trung cấp nghề
- Hiệu trưởng trường ĐH, CĐ, TCCN có dạy nghề;
- Giám đốc các trung tâm dạy nghề;
- Giám đốc doanh nghiệp có đăng ký dạy nghề;
- Trưởng các cơ sở khác có đăng ký dạy nghề;
- Trưởng phòng LĐ-TBXH Quận, Huyện.

 

Thực hiện Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 04/11/2008 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc ban hành hệ thống biểu mẫu, sổ sách quản lý dạy và học trong đào tạo nghề, Tổng cục Dạy nghề đã có văn bản số 26/TCDN-VP ngày 01/01/2009 về phát hành biểu mẫu phục vụ công tác dạy và học trong các trường dạy nghề và văn bản số 90/TCDN-VP ngày 09/02/2009 về phát hành sách 6 môn học chung. Đây là các tài liệu nghiệp vụ quan trọng phục vụ hoạt động quản lý, tổ chức dạy nghề. Để thống nhất thực hiện trong cả nước, các cơ sở dạy nghề trên địa bàn Thành phố sẽ đăng ký mua và nhận các loại tài liệu trên tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Thành phố.

Sở đề nghị các cơ sở dạy nghề trên địa bàn Thành phố cử cán bộ trực tiếp đến đăng ký và nhận tài liệu tại Phòng Dạy nghề Sở vào buổi sáng từ 08 giờ đến 11 giờ ngày Thứ Hai và Thứ Năm hàng tuần kể từ ngày ban hành văn bản này (đính kèm Mẫu đăng ký và Bảng báo giá của Trung tâm phát hành sách lao động – xã hội).

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Website Sở LĐ-TBXH.
- Lưu: VP, P.DN;

TL. GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG PHÒNG DẠY NGHỀ
Nguyễn Thành Hiệp

 

GIẤY ĐẶT MUA
BIỂU MẪU SỔ SÁCH QUẢN LÝ DẠY NGHỀ

Kính gửi: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh

Tên đơn vị đặt mua: ..............................................................................................................

Địa chỉ: ................................................................................................................................

Tên người nhận tài liệu: ........................................................................................................

Điện thoại: ...........................................................................................................................

 

STT

Tên biểu mẫu – sổ sách

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

I. BIỂU MẪU DÙNG CHUNG TRONG CÁC CƠ SỞ DẠY NGHỀ

Mẫu 01

Tiến độ đào tạo

 

1.000 đ

 

Mẫu 02

Kế hoạch giáo viên

 

1.000 đ

 

Mẫu 03

Sổ lên lớp

 

17.000 đ

 

Mẫu 04

Sổ tay giáo viên

 

4.000 đ

 

Mẫu 5.1

Sổ giáo án lý thuyết loại dày

 

8.300 đ

 

Mẫu 5.2

Sổ giáo án lý thuyết loại mỏng

 

4.000 đ

 

Mẫu 6.1

Sổ giáo án thực hành loại dày

 

8.300 đ

 

Mẫu 6.2

Sổ giáo án thực hành loại mỏng

 

4.000 đ

 

Mẫu 7.1

Sổ giáo án tích hợp loại dày

 

8.300 đ

 

Mẫu 7.2

Sổ giáo án tích hợp loại mỏng

 

4.000 đ

 

08

Sổ kết quả học tập (mẫu mới)

 

1.100 đ

 

II. BIỂU MẪU DÙNG CHO ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP NGHỀ

Mẫu 08

Kế hoạch đào tạo

 

450 đ

 

Mẫu 09

Sổ cấp chứng chỉ sơ cấp nghề

 

39.000 đ

 

Mẫu 10

Sổ cấp bản sao chứng chỉ sơ cấp nghề từ sổ gốc

 

39.000 đ

 

Mẫu 11

Sổ quản lý học sinh trình độ sơ cấp nghề

 

39.000 đ

 

II. BIỂU MẪU DÙNG CHO ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ VÀ CAO ĐẲNG

Mẫu 12

Kế hoạch đào tạo

 

1.000 đ

 

Mẫu 13

Sổ cấp bằng tốt nghiệp trung cấp nghề

 

39.000 đ

 

Mẫu 14

Sổ cấp bằng tốt nghiệp cao đẳng nghề

 

39.000 đ

 

Mẫu 15

Sổ quản lý học sinh trình độ trung cấp nghề

 

39.000 đ

 

Mẫu 16

Sổ quản lý học sinh trình độ cao đẳng nghề

 

39.000 đ

 

Mẫu 17

Sổ cấp bản sao bằng tốt nghiệp trung cấp nghề từ sổ

 

39.000 đ

 

Mẫu 18

Sổ cấp bản sao bằng tốt nghiệp cao đẳng nghề từ sổ

 

39.000 đ

 

IV. PHỤC VỤ THI

1

Giấy thi

 

380 đ

 

2

Giấy nháp

 

280 đ

 

3

Túi đựng bài thi

 

1.800 đ

 

4

Túi đựng đề thi

 

1.500 đ

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

Người lập biểu
(Ký và ghi rõ họ tên)

Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên và đóng dấu)

 

GIẤY ĐẶT MUA
GIÁO TRÌNH 6 MÔN HỌC CHUNG

Kính gửi: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh

Tên đơn vị đặt mua: ..............................................................................................................

Địa chỉ: ................................................................................................................................

Tên người nhận giáo trình: ....................................................................................................

Điện thoại: ...........................................................................................................................

 

STT

Tên giáo trình

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

1

Giáo trình môn học An ninh quốc phòng dùng cho hệ Trung cấp nghề

 

40.000 đ

 

2

Giáo trình môn học An ninh quốc phòng dùng cho hệ Cao đẳng nghề

 

50.000 đ

 

3

Giáo trình môn học Chính trị dùng cho hệ Trung cấp nghề

 

15.000 đ

 

4

Giáo trình môn học Chính trị dùng cho hệ Cao đẳng nghề

 

25.000 đ

 

5

Giáo trình môn học Tin học (dùng cho cả hệ Cao đẳng nghề và Trung cấp nghề)

 

25.000 đ

 

6

Giáo trình môn học Pháp luật (dùng cho cả hệ Cao đẳng nghề và Trung cấp nghề)

 

25.000 đ

 

7

Giáo trình môn học Thể chất (dùng cho cả hệ Cao đẳng nghề và Trung cấp nghề)

 

36.000 đ

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

Người lập biểu
(Ký và ghi rõ họ tên)

Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên và đóng dấu)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1360/LĐTBXH-DN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1360/LĐTBXH-DN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/02/2009
Ngày hiệu lực27/02/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1360/LĐTBXH-DN đăng ký mua sách giáo trình 6 môn học chung, biểu mẫu, số sách quản lý trong dạy nghề


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1360/LĐTBXH-DN đăng ký mua sách giáo trình 6 môn học chung, biểu mẫu, số sách quản lý trong dạy nghề
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1360/LĐTBXH-DN
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Thành Hiệp
        Ngày ban hành27/02/2009
        Ngày hiệu lực27/02/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 1360/LĐTBXH-DN đăng ký mua sách giáo trình 6 môn học chung, biểu mẫu, số sách quản lý trong dạy nghề

             Lịch sử hiệu lực Công văn 1360/LĐTBXH-DN đăng ký mua sách giáo trình 6 môn học chung, biểu mẫu, số sách quản lý trong dạy nghề

             • 27/02/2009

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 27/02/2009

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực