Công văn 13838/TC/NSNN

Công văn 13838/TC/NSNN năm 2003 đính chính Quyết định 130/2003/QĐ-BTC về chế độ kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ kho bạc nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 13838/TC/NSNN đính chính QĐ 130/2003/QĐ-BTC


BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 13838/TC/NSNN
V/v: Đính chính QĐ số 130/2003/QĐ-BTC ngày 18/8/2003 của Bộ Tài chính

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2003

 

CÔNG VĂN

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 13838 TC/NSNN NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2003 VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH QĐ SỐ 130/2003/QĐ-BTC NGÀY 18/8/2003 CỦA BỘ TÀI CHÍNH

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Cơ quan Đảng, đoàn thể trung ương
- Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao
- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc TW
- Sở tài chính, Cục thuế, Cục hải quan, Kho bạc Nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Do sơ suất trong khâu in ấn Quyết định số 130/2003/QĐ-BTC ngày 18/8/2003 của Bộ Tài chính về ban hành chế độ kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ kho bạc nhà nước, Bộ Tài chính xin đính chính lại mẫu lệnh chi C2–01/NS (có 04 liên) theo mẫu đính kèm.

 

Trần Văn Tá

(Đã ký)

 

Kế toán trưởng KBNN (NH)

Ngày … tháng …. Năm....

Giám đốc KBNN (NH)

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

..TÀI CHÍNH

LỆNH CHI TIỀN

(Lưu tại KBNN)

Mẫu số: C2-01/NS

Niên độ:...

Số:…

 

PHẦN DO KBNN GHI

Nợ TK…

Có TK….

Căn cứ Thông tri duyệt y dự toán số... Ngày…

Yêu cầu Kho bạc Nhà nước ……

Chi Ngân sách …..Tài khoản:………

Đơn vị hưởng .. Chương ... Mã địa bàn:..

Mã số ĐVSDNS …..Tài khoản …..

Tại kho bạc Nhà nước (Ngân hàng) ….

Tên CTMT ….. Mã CTMT: …….

Nội dung chi

Mã nguồn

Loại

Khoản

Mục

Tiểu mục

Số tiền

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

Tổng số tiền ghi bằng chữ:………

CƠ QUAN TÀI CHÍNH

Ngày .. tháng ... Năm..

Kế toán trưởng Thủ trưởng

KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Ngày .. tháng ... Năm ..

Kế toán Kế toán trưởng Giám đốc

 

..TÀI CHÍNH

GIẤY BÁO NỢ

(Cơ quan tài chính)

Mẫu số: C2-01/NS

Niên độ:…..

Số:

Căn cứ Thông tri duyệt y dự toán số ……………… Ngày ……….

Yêu cầu Kho bạc Nhà nước………………………………………..

Chi Ngõn sỏch ……………………………Tài khoản:……………..

Đơn vị hưởng …………..Chương………….Mó địa bàn…………..

Mó số ĐVSDNS………………………………Tài khoản………….

Tại kho bạc Nhà nước (Ngân hàng)…………………………………

Tên CTMT …………… Mã CTMT………………

Nội dung chi

Mã nguồn

Loại

Khoản

Mục

Tiểu mục

Số tiền

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

Tổng số tiền ghi bằng chữ …………….

Kế toán trưởng KBNN

Ngày….. tháng... Năm

Giám đốc KBNN

 

..TÀI CHÍNH

ỦY NHIỆM CHI

Chuyển khoản, chuyển tiền thư - Điện

Mẫu số: C2-01/NS

Niên độ:….

Số………..

 

 

 

 

 

Căn cứ Thông tri duyệt y dự toán số ……………… Ngày ……………

Yêu cầu Kho bạc Nhà nước ……………………………………………

Chi Ngõn sỏch …………………………………. Tài Khoản ………….

Đơn vị hưởng………………… Chương………… Mó địa bàn:……….

Mó số ĐVSDNS ……………………………………………………….

Tại Kho bạc Nhà nước (Ngân hàng) …………………………………..

Tên CTMT ……………...MãCTMT……………………….

Nội dung chi

Mã nguồn

Loại

Khoản

Mục

Tiểu mục

Số tiền

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

Tổng số tiền ghi bằng chữ ……………….

KHO BẠC NHÀ NƯỚC A

Ngày .. tháng .. năm

Kế toán Kế toán trưởng Giám đốc

KHO BẠC NHÀ NƯỚC (NH) B

Ngày .. tháng .. Năm ..

Kế toán Kế toán trưởng Giám đốc

 

…..TÀI CHÍNH

GIẤY BÁO CÓ

(Đơn vị sử dụng NSNN)

Mẫu số: C2-01/NS

Niên độ:..

Số:….

Căn cứ Thông tri duyệt y dự toán số……………… Ngày ……………

Yêu cầu Kho bạc Nhà nước ……………………………………………

Chi Ngõn sỏch …………………………………. Tài Khoản ………….

Đơn vị hưởng………………… Chương………… Mó địa bàn:……….

Mó số ĐVSDNS …………………………Tài khoản………………….

Tại Kho bạc Nhà nước (Ngân hàng) …………………………………..

Tên CTMT ………………….Mó CTMT………………………………

Nội dung chi

Mã nguồn

Loại

Khoản

Mục

Tiểu mục

Số tiền

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

 Tổng số tiền ghi bằng chữ ………………………………………………..

Tên CTMT ………………….Mó CTMT………………………………

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 13838/TC/NSNN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu13838/TC/NSNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/12/2003
Ngày hiệu lực31/12/2003
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 13838/TC/NSNN đính chính QĐ 130/2003/QĐ-BTC


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Công văn 13838/TC/NSNN đính chính QĐ 130/2003/QĐ-BTC
       Loại văn bảnCông văn
       Số hiệu13838/TC/NSNN
       Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
       Người kýTrần Văn Tá
       Ngày ban hành31/12/2003
       Ngày hiệu lực31/12/2003
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Kế toán - Kiểm toán
       Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
       Cập nhật15 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 13838/TC/NSNN đính chính QĐ 130/2003/QĐ-BTC

             Lịch sử hiệu lực Công văn 13838/TC/NSNN đính chính QĐ 130/2003/QĐ-BTC

             • 31/12/2003

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 31/12/2003

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực