Công văn 1396/BTNMT-TC

Công văn 1396/BTNMT-TC lập dự toán kinh phí thực hiện xây dựng bảng giá đất phục vụ công tác quản lý đất đai do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1396/BTNMT-TC lập dự toán kinh phí thực hiện xây dựng bảng giá đất


BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1396/BTNMT-TC
V/v lập dự toán kinh phí thực hiện xây dựng bảng giá đất phục vụ công tác quản lý đất đai

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2010

 

Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Sau khi xem xét đề nghị Tổng cục Quản lý Đất đai tại Công văn số 425/TCQLĐĐ-CKTPTQĐ ngày 14 tháng 4 năm 2010, Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời Công văn số 310/STNMT-NVKTKT ngày 30 tháng 3 năm 2010 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên và hướng dẫn các Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương lập dự toán kinh phí thực hiện xây dựng bảng giá đất phục vụ công tác quản lý đất đai như sau:

1. Về định mức kinh tế kỹ thuật: thực hiện theo Thông tư số 03/2010/TT-BTNMT ngày 01 tháng 02 năm 2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quy định Định mức kinh tế kỹ thuật xây dựng bảng giá đất.

2. Về phương pháp lập dự toán kinh phí (bao gồm cả cách xác định chi phí khảo sát – thiết kế, lập dự án; chi phí kiểm tra nghiệm thu; chi phí chung): thực hiện theo quy định đối với các công việc về quản lý đất đai thuộc nhóm III, Thông tư liên tịch số 04/2007/TTLT-BTNMT-BTC ngày 27 tháng 2 năm 2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính về hướng dẫn lập dự toán kinh phí công tác đo đạc, lập bản đồ và quản lý đất đai.

3. Về thuế giá trị gia tăng: thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 4160/BTNMT-TC ngày 05 tháng 11 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về thuế giá trị gia tăng đối với các hoạt động điều tra cơ bản thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị các Sở Tài nguyên và Môi trường căn cứ nội dung hướng dẫn nêu trên, khẩn trương lập dự toán kinh phí thực hiện xây dựng bảng giá đất trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố phê duyệt theo quy định.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính;
- TT Nguyễn Mạnh Hiển (để báo cáo);
- Tổng cục Quản lý đất đai;
- Các Vụ: KH, TCCB;
- Lưu: VT, Vụ Tài chính. Th100

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TÀI CHÍNH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lê Thị Minh Yến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1396/BTNMT-TC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1396/BTNMT-TC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/04/2010
Ngày hiệu lực27/04/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1396/BTNMT-TC lập dự toán kinh phí thực hiện xây dựng bảng giá đất


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1396/BTNMT-TC lập dự toán kinh phí thực hiện xây dựng bảng giá đất
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1396/BTNMT-TC
        Cơ quan ban hànhBộ Tài nguyên và Môi trường
        Người kýLê Thị Minh Yến
        Ngày ban hành27/04/2010
        Ngày hiệu lực27/04/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1396/BTNMT-TC lập dự toán kinh phí thực hiện xây dựng bảng giá đất

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1396/BTNMT-TC lập dự toán kinh phí thực hiện xây dựng bảng giá đất

           • 27/04/2010

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 27/04/2010

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực