Công văn 1401/BTP-VP

Công văn 1401/BTP-VP năm 2020 về tiếp tục thực hiện biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 do Bộ Tư pháp ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1401/BTP-VP 2020 tiếp tục thực hiện biện pháp phòng chống dịch Covid-19


BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1401/BTP-VP
V/v tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2020

 

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo Kết luận số 155/TB-VPCP ngày 15/4/2020 và Thông báo Kết luận số 158/TB-VPCP ngày 16/4/2020, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ Tư pháp yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ nghiêm túc thực hiện một số nội dung sau:

1. Đối với các cơ quan, đơn vị có Trụ sở tại thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng và Trường Trung cấp Luật Thái Nguyên: Tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 16/CT-TTg , chỉ đạo của Bộ Tư pháp tại Công văn s 1185/BTP-VP ngày 31/3/2020, Công văn số 1221/BTP-PLHSHC ngày 03/4/2020 đến hết ngày 22/4/2020.

Đối với các Trường Trung cấp Luật: Tây Bắc, Đồng Hới, Vị Thanh: Thực hiện theo Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo của Bộ Tư pháp tại Công văn số 1113/BTP-BCĐ ngày 27/3/2020, Công văn số 1144/BTP-BCĐ ngày 30/3/2020 và yêu cầu, hướng dẫn của địa phương.

2. Quán triệt công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương công vụ trong thời gian làm việc tại nhà; tiếp tục tăng cường các hoạt động họp trực tuyến bảo đảm công việc thông suốt, chất lượng, đúng kế hoạch, nhất là những công việc có thời hiệu, thời hạn.

3. Cung cấp danh sách trực cơ quan của các đơn vị từ ngày 16/4/2020 đến ngày 22/4/2020 trước 12h00 ngày 17/4/2020 (Thứ sáu) (Thông tin của đơn vị gửi v Văn phòng Bộ - Phòng Truyền thông qua địa chỉ hộp thư [email protected].gov.vn).

4. Tổng cục Thi hành án dân sự hướng dẫn, chỉ đạo các Cục Thi hành án dân sự thực hiện Công văn này phù hợp với tình hình diễn biến, nguy cơ dịch bệnh và yêu cầu của chính quyền địa phương nơi có Trụ sở.

5. Văn phòng Bộ theo dõi, tổng hợp tình hình triển khai thực hiện của các đơn vị, kịp thời báo cáo Lãnh đạo Bộ để chỉ đạo xử lý các vấn đề phát sinh/./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng;
- Cổng thông tin điện t Bộ (để đăng tải);
- Lưu: VT, VP (TT).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thanh Tịnh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1401/BTP-VP

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1401/BTP-VP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/04/2020
Ngày hiệu lực16/04/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 tháng trước
(18/04/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1401/BTP-VP

Lược đồ Công văn 1401/BTP-VP 2020 tiếp tục thực hiện biện pháp phòng chống dịch Covid-19


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1401/BTP-VP 2020 tiếp tục thực hiện biện pháp phòng chống dịch Covid-19
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1401/BTP-VP
        Cơ quan ban hànhBộ Tư pháp
        Người kýNguyễn Thanh Tịnh
        Ngày ban hành16/04/2020
        Ngày hiệu lực16/04/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 tháng trước
        (18/04/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1401/BTP-VP 2020 tiếp tục thực hiện biện pháp phòng chống dịch Covid-19

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1401/BTP-VP 2020 tiếp tục thực hiện biện pháp phòng chống dịch Covid-19

           • 16/04/2020

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 16/04/2020

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực