Công văn 14355/BTC-QLCS

Công văn 14355/BTC-QLCS hướng dẫn việc mua sắm tài sản thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 14355/BTC-QLCS hướng dẫn việc mua sắm tài sản


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14355/BTC-QLCS
V/v hướng dẫn việc mua sắm tài sản thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP.

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2011

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan khác ở Trung ương;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 6817/VPCP-KTTH ngày 28/9/2011 của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý vướng mắc triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ; Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện như sau:

1. Về việc mua sắm xe ô tô, phương tiện vận tải chuyên dùng phục vụ các nhiệm vụ có tính cấp bách và phục vụ công tác đảm bảo an ninh, quốc phòng.

Các Bộ, cơ quan trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý, thực hiện tạm dừng mua sắm xe ô tô, phương tiện vận tải chuyên dùng phục vụ các nhiệm vụ có tính cấp bách và phục vụ công tác đảm bảo an ninh, quốc phòng theo đúng Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ.

Trường hợp thực hiện tạm dừng mua sắm xe ô tô, phương tiện vận tải chuyên dùng phục vụ các nhiệm vụ có tính chất cấp bách và phục vụ công tác đảm bảo an ninh, quốc phòng gây trở ngại lớn đến việc thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị thì các Bộ, cơ quan trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có văn bản đề nghị Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định, trên cơ sở đảm bảo đủ 2 điều kiện:

- Sau khi thực hiện rà soát, sắp xếp lại, sử dụng hiệu quả tối đa số xe ô tô, phương tiện vận tải chuyên dùng hiện có để bố trí cho cơ quan, đơn vị nhưng vẫn không đáp ứng được để đảm bảo yêu cầu nhiệm vụ;

- Đã được bố trí kinh phí mua xe ô tô, phương tiện vận tải chuyên dùng trong dự toán ngân sách được giao.

2. Về việc mua sắm thiết bị văn phòng, phương tiện làm việc và các tài sản khác (ngoài ô tô, phương tiện vận tải chuyên dùng quy định tại điểm 1 Công văn này).

a. Đối với thiết bị văn phòng, phương tiện làm việc và các tài sản khác có giá trị mua sắm từ 100 triệu đồng trở lên (tính cho một gói mua sắm của một đơn vị dự toán trực tiếp sử dụng ngân sách nhà nước): Các Bộ, cơ quan trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện tạm dừng mua sắm theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ.

b. Đối với thiết bị văn phòng, phương tiện làm việc và các tài sản khác có giá trị mua sắm dưới 100 triệu đồng (tính cho một gói mua sắm của một đơn vị dự toán trực tiếp sử dụng ngân sách nhà nước): Nếu đảm bảo đủ 2 điều kiện (đã thực hiện rà soát, sắp xếp lại nhưng vẫn không đáp ứng được để đảm bảo yêu cầu nhiệm vụ và đã được bố trí kinh phí mua sắm trong dự toán ngân sách được giao) thì Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương căn cứ vào dự toán ngân sách được giao và yêu cầu nhiệm vụ công tác, quyết định việc mua sắm, trang bị, thay thế đảm bảo đúng tiêu chuẩn, chế độ, hiệu quả, tiết kiệm đối với từng trường hợp cụ thể.

3. Về việc mua sắm xe ô tô, trang thiết bị của dự án có sử dụng vốn ODA.

a. Đối với dự án sử dụng vốn viện trợ không hoàn lại, việc mua sắm tài sản thực hiện theo thỏa thuận giữa Chính phủ Việt Nam và cơ quan, tổ chức viện trợ.

b. Đối với dự án sử dụng vốn vay ODA.

- Đối với gói thầu mua sắm tài sản của dự án thuộc Danh mục các dự án cắt giảm đầu tư theo Nghị quyết số 11/NQ-CP thì thực hiện tạm dừng.

- Đối với gói thầu mua sắm tài sản của dự án không thuộc Danh mục các dự án cắt giảm đầu tư theo Nghị quyết số 11/NQ-CP thì tiếp tục thực hiện theo tiến độ, kế hoạch triển khai dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

4. Về việc mua sắm ô tô, trang thiết bị của dự án đầu tư xây dựng cơ bản đang triển khai.

- Đối với gói thầu mua sắm tài sản của dự án đầu tư xây dựng cơ bản thuộc Danh mục các dự án cắt giảm đầu tư theo Nghị quyết số 11/NQ-CP thì thực hiện tạm dừng.

- Đối với gói thầu mua sắm tài sản của dự án đầu tư xây dựng cơ bản không thuộc Danh mục các dự án cắt giảm đầu tư theo Nghị quyết số 11/NQ-CP thì tiếp tục thực hiện theo tiến độ, kế hoạch triển khai dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đề nghị các Bộ, cơ quan trung ương và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý thực hiện việc mua sắm, trang bị, thay thế tài sản đảm bảo đúng tiêu chuẩn, chế độ và hướng dẫn tại Công văn này; thường xuyên kiểm tra việc thực hiện mua sắm, nếu phát hiện vi phạm, cần xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.

Trong quá trình thực hiện, nếu gặp vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Tài chính để cùng phối hợp thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- VPCP (để b/c);
- Bộ Tư pháp;
- Bộ KH&ĐT;
- Sở TC, KBNN các tỉnh (TP) trực thuộc TW;
- Các Vụ: PC, HCSN, NSNN, KHTC, ĐT;
- Vụ I, KBNN, Cục QLN&TCĐN;
- Lưu VT, QLCS.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Công Nghiệp

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 14355/BTC-QLCS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu14355/BTC-QLCS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/10/2011
Ngày hiệu lực26/10/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 14355/BTC-QLCS hướng dẫn việc mua sắm tài sản


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 14355/BTC-QLCS hướng dẫn việc mua sắm tài sản
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu14355/BTC-QLCS
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýNguyễn Công Nghiệp
        Ngày ban hành26/10/2011
        Ngày hiệu lực26/10/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 14355/BTC-QLCS hướng dẫn việc mua sắm tài sản

           Lịch sử hiệu lực Công văn 14355/BTC-QLCS hướng dẫn việc mua sắm tài sản

           • 26/10/2011

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 26/10/2011

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực