Công văn 1441/TCHQ-GSQL

Công văn số 1441/TCHQ-GSQL của Tổng Cục Hải quan về việc thủ tục tạm nhập vỏ bình rỗng để chứa hàng hóa xuất khẩu

Nội dung toàn văn Công văn 1441/TCHQ-GSQL thủ tục tạm nhập vỏ bình rỗng để chứa hàng hóa xuất khẩu


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1441/TCHQ-GSQL

, ngày 05 tháng 04 năm 2006 

 

CÔNG VĂN

VỀ VIỆC THỦ TỤC TẠM NHẬP VỎ BÌNH RỖNG ĐỂ CHỨA HÀNG HÓA XUẤT KHẨU

Kính gửi:  Cục hải quan tỉnh Tây Ninh

 

Trả lời công văn số 031/CHQTN-NV ngày 04/01/2006 của Cục Hải quan Tây Ninh về thủ tục tạm nhập vỏ bình rỗng để chứa hàng xuất khẩu theo đề nghị của Đoàn Thành tra Tổng cục, Tổng cục có ý kiến như sau:

Trước đây, Tổng cục Hải quan có công văn số 4524/TCHQ-GSQL ngày 19/9/2002 hướng dẫn thủ tục hải quan đối với container rỗng tạm xuất khẩu, tạm nhập khẩu để quay vòng. Đối với bao bì tạm nhập tái xuất để chứa hàng xuất khẩu được thực hiện thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan cửa khẩu, do quy định chưa rõ đối với loại hình này, nên Hải quan địa phương thực hiện chưa thống nhất.

 

Hiện nay, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 hướng dẫn thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan, tại Điểm XVI, Mục 2, phần B Thông tư nói trên quy định thủ tục hải quan đối với việc tạm nhập, tạm xuất các phương tiện chứa hàng hóa. Điểm 19 công văn số 58/TCHQ-GSQL ngày 06/01/2006 của Tổng cục Hải quan về giải đáp vướng mắc đã hướng dẫn rõ thêm Điểm XVI, Mục 2 phần B Thông tư số 112/2005/TT-BTC nói trên. Đề nghị Cục Hải quan Tây Ninh chỉ đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản dẫn trên.

Tổng cục trả lời Cục Hải quan Tây Ninh biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thanh tra TCHQ;
- Lưu: VT, GSQL(3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Hạnh Thu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1441/TCHQ-GSQL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1441/TCHQ-GSQL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/04/2006
Ngày hiệu lực05/04/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1441/TCHQ-GSQL thủ tục tạm nhập vỏ bình rỗng để chứa hàng hóa xuất khẩu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1441/TCHQ-GSQL thủ tục tạm nhập vỏ bình rỗng để chứa hàng hóa xuất khẩu
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1441/TCHQ-GSQL
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan, Bộ Tài chính
        Người ký***, Đặng Hạnh Thu
        Ngày ban hành05/04/2006
        Ngày hiệu lực05/04/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1441/TCHQ-GSQL thủ tục tạm nhập vỏ bình rỗng để chứa hàng hóa xuất khẩu

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1441/TCHQ-GSQL thủ tục tạm nhập vỏ bình rỗng để chứa hàng hóa xuất khẩu

           • 05/04/2006

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 05/04/2006

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực