Công văn 1446/LĐTBXH-LĐTL

Công văn 1446/LĐTBXH-LĐTL về hướng dẫn thực hiện Thông tư 06/2010/TT-BLĐTBXH do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1446/LĐTBXH-LDTL hướng dẫn thực hiện Thông tư 06/2010/TT-BLĐTBXH


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1446/LĐTBXH-LĐTL
V/v hướng dẫn thực hiện Thông tư số 06/2010/TT-BLĐTBXH.

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2011

 

Kính gửi: Ban quản lý dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La

Trả lời công văn số 94/BQLDA-VP ngày 28/4/2011 của Ban quản lý dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La về việc hướng dẫn thực hiện các quy định của Thông tư số 06/2010/TT-BLĐTBXH sau khi xem xét, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm a, khoản 5, Điều 3 Thông tư số 06/2010/TT-BLĐTBXH ngày 7/4/2010 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung đối với công ty nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ thì đối với các Ban quản lý dự án quan trọng quốc gia hoặc dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc nhóm A quy định tại Phụ lục số 1 ban hành kèm theo Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ được áp dụng hệ số điều chỉnh tăng thêm không quá 1,7 lần so với mức lương tối thiểu chung.

Theo đó, việc xác định Ban quản lý dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La có thuộc Ban quản lý dự án quan trọng quốc gia hay không, đề nghị Ban quản lý dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên xem xét và có văn bản gửi Bộ Xây dựng nghiên cứu, giải quyết, trường hợp cần thiết có thể trình Chính phủ xem xét, quyết định.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để Ban quản lý dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La biết và thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Xây dựng;
- UBND tỉnh Điện Biên;
- Lưu: VT, Vụ LĐTL.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Hoàng Minh Hào

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1446/LĐTBXH-LĐTL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1446/LĐTBXH-LĐTL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/05/2011
Ngày hiệu lực10/05/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1446/LĐTBXH-LDTL hướng dẫn thực hiện Thông tư 06/2010/TT-BLĐTBXH


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1446/LĐTBXH-LDTL hướng dẫn thực hiện Thông tư 06/2010/TT-BLĐTBXH
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1446/LĐTBXH-LĐTL
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động – Thương binh và Xã hội
        Người kýHoàng Minh Hào
        Ngày ban hành10/05/2011
        Ngày hiệu lực10/05/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1446/LĐTBXH-LDTL hướng dẫn thực hiện Thông tư 06/2010/TT-BLĐTBXH

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1446/LĐTBXH-LDTL hướng dẫn thực hiện Thông tư 06/2010/TT-BLĐTBXH

           • 10/05/2011

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 10/05/2011

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực