Công văn 14503/CT-HTr

Công văn số 14503/CT-HTr về việc thuế suất giá trị gia tăng đối với sản phẩm dây cáp nhôm chưa bọc cách điện có lõi thép và không có lõi thép, dây thép và dây cáp thép mạ kẽm do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 14503/CT-HTr Thuế suất thuế GTGT


TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 14503/CT-HTr
V/v Thuế suất thuế GTGT

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2007

 

Kính gửi:

Công ty Cổ phần Chế tạo Thiết bị điện
(Địa chỉ: Khối 3A thị trấn Đông Anh, Hà Nội)

 

Trả lời Công văn số 1590/CV/EEMC-TCKT ngày 04/10/2007 của Công ty hỏi về thuế suất GTGT đối với sản phẩm dây cáp nhôm chưa bọc cách điện có lõi thép và không có lõi thép, dây thép và dây cáp thép mạ kẽm, Cục thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Điểm 3.7, Mục II, Phần B Thông tư số 148/2004/NĐ-CP 156/2005/NĐ-CP">32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003, Nghị định số 148/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 và Nghị định số 156/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng quy định: "Dây dẫn điện, dây điện thoại, các loại dây dẫn khác" áp dụng thuế suất thuế GTGT là 10%.

Theo quy định trên, trường hợp đơn vị sản xuất, kinh doanh mặt hàng dây cáp nhôm chưa bọc cách điện có lõi thép và không có lõi thép, dây thép và dây cáp thép mạ kẽm áp dụng thuế suất thuế GTGT là 10%, trừ trường hợp các loại dây là sản phẩm mới qua công đoạn cán, kéo nêu tại điểm 2.34 Mục II, Phần B Thông tư này.

Cục thuế Thành phố Hà Nội trả lời để Công ty biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận
:
- Như trên;
- Lưu: HC, HTr (2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Phi Vân Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 14503/CT-HTr

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 14503/CT-HTr
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 11/10/2007
Ngày hiệu lực 11/10/2007
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 14503/CT-HTr

Lược đồ Công văn 14503/CT-HTr Thuế suất thuế GTGT


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 14503/CT-HTr Thuế suất thuế GTGT
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 14503/CT-HTr
Cơ quan ban hành Cục thuế thành phố Hà Nội
Người ký Phi Văn Tuấn
Ngày ban hành 11/10/2007
Ngày hiệu lực 11/10/2007
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 17 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 14503/CT-HTr Thuế suất thuế GTGT

Lịch sử hiệu lực Công văn 14503/CT-HTr Thuế suất thuế GTGT

  • 11/10/2007

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 11/10/2007

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực