Công văn 1475/GD&ĐT-GDTrH

Công văn 1475/GD&ĐT-GDTrH quy định về thủ tục xin chỉnh sửa nội dung văn bằng và cấp bản sao bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bổ túc trung học cơ sở, trung học phổ thông, bổ túc trung học phổ thông do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Kạn ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1475/GD&ĐT-GDTrH quy định về thủ tục xin chỉnh sửa nội dung văn bằng và


UBND TỈNH BẮC KẠN
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1475/GD&ĐT-GDTrH
V/v: Quy định về thủ tục xin chỉnh sửa nội dung văn bằng và cấp bản sao bằng tốt nghiệp THCS, BTTHCS, THPT, BTTHPT

Bắc Kạn, ngày 19 tháng 10 năm 2007

 

Kinh gửi:

- Các phòng Giáo dục và Đào tạo;
- Các trường Trung học phổ thông;
- Các Trung tâm Giáo dục thường xuyên;
- Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp Bắc Kạn

 

Căn cứ Quy chế văn bằng chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân ban hành kèm theo Quyết định số 33/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Kạn quy định về thủ tục xin chỉnh sửa nội dung văn bằng và cấp bản sao bằng tết nghiệp THCS, BTTHCS, THPT, BTTHPT như sau:

I. CHỈNH SỬA NỘI DUNG VĂN BẰNG TỐT NGHIỆP THCS, BỔ TÚC THCS, THPT, BỔ TÚC THPT

1 Chỉnh sửa nội dung ghi trên văn bằng tốt nghiệp THCS, BTTHCS, THPT, BTTHPT cho người học trong các trường hợp sau đây:

a) Sau khi được cấp văn bằng, người học được cơ quan có thẩm quyền cải chính hộ tịch theo quy định của pháp luật. về cải chính hộ tịch;

b) Các nội dung ghi trên văn bằng bị ghi sai do lỗi của cơ quan cấp văn bằng.

2. Đối với các trường hợp chỉnh sửa nội dung ghi trên văn bằng nêu trên, cơ quan có thẩm quyền cấp văn bằng ra quyết định chỉnh sửa nội dung văn bằng đồng thoả tiến hành chỉnh sửa các nội dung tương ứng ghi trong sổ gốc cấp văn bằng. .

3. Thủ tục yêu cầu chỉnh sửa nội màng ghi trên văn bằng tốt nghiệp THCS, BTTHCS, THPT, BTTHPT:

a) Đối với trường hợp chỉnh sửa nội dung ghi trên văn bằng do người học được cơ quan có thẩm quyền cải chính hộ tịch theo quy định của pháp luật về cải chính hộ tịch:

- Đơn xin chỉnh sửa nội dung ghi trên văn bằng tốt nghiệp (theo mẫu gửi kèm);

- Quyết định thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính của UBND huyện, thị xã (bản photo công chứng);

- Sổ hộ khẩu, giấy khai sinh, chứng minh thư nhân dân (hoặc hộ chiếu), học bạ của cấp học (bản pho to công chứng);

- Bản chính văn bằng tốt nghiệp đã cấp;

- Ảnh chụp kiểu chứng minh nhân dân cỡ 03x04 cm của người yêu cầu chỉnh sửa văn bằng;

b) Đối với trường hợp chỉnh sửa nội dung ghi trên văn bằng do lỗi của cơ quan cấp văn bằng:

- Đơn xin chỉnh sửa nội dung ghi trên văn bằng tốt nghiệp (theo mẫu gửi kèm);

- Bản chính bằng tốt nghiệp đã cấp;

- Ảnh chụp kiểu chứng minh nhân dân cỡ 03x04 cm của người yêu cầu chỉnh sửa văn bằng;

II. CẤP BẢN SAO BẰNG TỐT NGHIỆP THCS, BỔ TÚC THCS, THPT, BỔ TÚC THPT:

1. Thủ tục yêu cầu cấp bản sao bằng tốt nghiệp THCS, BTTHCS, THPT, BTTHPT

a) Hồ sơ đề nghị cấp bản sao:

- Người yêu cầu cấp bản sao bằng tốt nghiệp THCS, BTTHCS, THPT, BTTHPT có thể trực tiếp yêu cầo hoặc gửi yêu cẩu của mình đến cơ quan quản lý sổ gốc qua bưu điện. Không hạn chế số lượng bản sao yêu cầu được cấp.

- Hồ sơ đề nghị cấp bản sao gồm:

+ Đơn đề nghị cấp bản sao bằng tốt nghiệp (theo mẫu gửi kèm);

+ Chứng minh thư nhân dân (hoặc hộ chiếu);

+ Bản chính văn bằng tốt nghiệp đã cấp (đối với trưởng hợp yêu cầu cấp bản sao do bản chính bị hỏng);

+ Ảnh chụp kiểu chứng minh nhân dân cỡ 03x04 cm của người yêu cầu chỉnh sửa văn bằng (số lượng ảnh cần nộp tuỳ thuộc vào số lượng bản sao đề nghị cấp);

+ Trong trường hợp yêu cầu cấp bản sao văn bằng qua bưu điện thì người yêu cầu phải gửi kèm bản chính hoặc bản sao chứng minh thư nhân dân (hoặc hộ chiếu) có chứng thực.

b) Thủ tục cấp bản sao văn bằng:

- Sở GD&ĐT, phòng GD&ĐT đang quản lý sổ gốc (bảng ghi tên, ghi điểm, danh sách học sinh được công nhận tốt nghiệp) xem xét, kiểm tra tính hợp pháp của việc yêu cầu cấp bản sao, đối chiếu với sổ gốc để cấp bản sao cho người yêu cầu. Nội dung bản sao văn bằng phải đúng với nội dung đã ghi trong sổ gốc. Phôi bản sao dùng theo phôi quy định của Bộ GD&ĐT.

- Thời gian giải quyết việc cấp bản sao bằng tốt nghiệp tại Phòng giao dịch một cửa của Sở GD&ĐT: vào các ngày thứ ba và thứ năm hàng tuần.

- Thời gian giải quyết việc cấp bản sao bằng tốt nghiệp tại phòng GD&ĐT: do các đơn vị quy định.

2. Lệ phí cấp bản sao:

- Người yêu cầu cấp bản sao văn bằng tốt nghiệp phải trả lệ phí cấp bản sao và cước phí bưu điện (nếu yêu cầu gửi bản sao qua đường bưu điện) cho cơ quan cấp bản sao.

- Mức thu lệ phí: 10.000đ/bản sao (theo Quyết định số 862/QĐ-UBND ngày 06/6/2007 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc quy định mức thu chi phí hoàn thiện nội dung công tác cấp phát bằng tốt nghiệp, bản sao bằng tốt nghiệp THCS, THPT và BTTHPT).

III. Thẩm quyền và trách nhiệm chỉnh sửa nọi dung ghi trên văn bằng và cấp bản sao bằng tốt nghiệp THCS, BTTHCS, THPT, BTTHPT cho người học:

- Sở GD&ĐT có thẩm quyền trách nhiệm chỉnh sửa nội dung ghi trên văn bằng và cấp bản sao bằng tốt nghiệp THPT, BTTHPT cho người học.

- Các phòng GD&ĐT có thẩm quyền trách nhiệm chỉnh sửa nội dung ghi trên văn bằng và cấp bản sao bằng tốt nghiệp THCS, BTTHCS cho người học.

Lưu ý: Đối với các trường hợp chỉnh sửa nội dung ghi trên văn bằng, các phòng GD&ĐT khi ra quyết định chỉnh sửa nội dung văn bằng đề nghị gửi một bản quyết định về Sở GD&ĐT (gửi về phòng GDTrH nếu là bằng THCS, gửi về phòng GDTX-CN nếu là bằng BTTHCS).

Nhận được công văn này, đề nghị thủ trưởng các đơn vị thông báo đến cán bộ, giáo viên, toàn thể học sinh biết và triển khai thực hiện. Nếu có vấn đề gì vướng mắc, đề nghị liên hệ với Sở GD&ĐT (phòng GDTrH, phòng GDTX-CN) để phối hợp giải quyết.

 

 

Nơi nhận
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Ban Giám đốc (báo cáo);
- Như kính gửi;
- UBND các huyện, thị xã (phối hợp);
- Các phòng, ban Sở;
- Lưu GDTrH, GDTX-CN, VT

GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Bền

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1475/GD&ĐT-GDTrH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1475/GD&ĐT-GDTrH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/10/2007
Ngày hiệu lực19/10/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1475/GD&ĐT-GDTrH

Lược đồ Công văn 1475/GD&ĐT-GDTrH quy định về thủ tục xin chỉnh sửa nội dung văn bằng và


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1475/GD&ĐT-GDTrH quy định về thủ tục xin chỉnh sửa nội dung văn bằng và
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1475/GD&ĐT-GDTrH
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Kạn
        Người kýNguyễn Văn Bền
        Ngày ban hành19/10/2007
        Ngày hiệu lực19/10/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1475/GD&ĐT-GDTrH quy định về thủ tục xin chỉnh sửa nội dung văn bằng và

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1475/GD&ĐT-GDTrH quy định về thủ tục xin chỉnh sửa nội dung văn bằng và

           • 19/10/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 19/10/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực